Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

Ontvangen op maandag 30 juli 2012

1.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Dat was wanneer Satan, die Mij kwelde met visioenen uit de toekomst, Mij de lauwe dienaren van de Kerk toonde in deze tijd, jullie tijd.

Zij hebben toegelaten dat hoogmoed en valse waarheden, die door hun tolerantie van de zonde de boventoon voeren, hen blind maken voor de waarheid van God.

Hun aanhankelijkheid aan wereldse bezigheden leidt ertoe dat veel van Mijn gewijde dienaren in hun ziel niet over het medeleven of de nederigheid beschikken om Mijn volgelingen naar de heiligheid te voeren die nodig is om hun ziel te redden.

Zovelen hebben zich tegen Mij gekeerd, hoewel zij zeggen dat zij van Gods kinderen houden.

Door in de naam van God de verdraagzaamheid te bevorderen, bieden zij een valse leer aan die de waarheid maskeert.

Deze afvalligen in Mijn Kerk op aarde, die in naam van de Katholieke Kerk beweren een nieuw type van leden voort te brengen - maar die Mijn Leer verloochenen - worden verleid door Satan, die Mijn Kerk wil vernietigen.

Hij, de Boze, heeft reeds verschrikkelijke zonden veroorzaakt om Mijn Kerk te bederven, en nu wil hij de laatste nagels inhameren waarbij hij Mijn Kerk zal kruisigen en achtereenvolgens die gewijde dienaren van Mij, die het woord van God ontheiligen door de aanvaarding van de zonde onder Gods kinderen te vergemakkelijken, in de hel zal werpen.

Hun zonde, Mij in het gezicht slaan door in Mijn bijzijn schunnigheden te laten aantreden – waarvan zij beweren dat deze aanvaardbaar zijn en door God getolereerd – zal streng bestraft worden.

Door de zonde van hoogmoed en bedrog wagen zij het om zielen te misleiden en hen de weg te wijzen naar een hol van duisternis, zonder te beseffen hoe zij de zielen tot de vuurpoel veroordelen.

Veel van Mijn gewijde dienaren worden misleid en weten dat niet. Nochtans zijn veel van dergelijke dienaren, als zij eerlijk zijn tegenover zichzelf, in de war.

Verder zijn er diegenen die zich uitgeven voor Mijn gewijde dienaren maar die van de andere kant komen. Als slaven van het Beest doen zij zich weloverwogen voor als Mijn gezalfde priesters.

Zij berokkenen Mij zo’n verschrikkelijk zielsleed. Zij bederven niet alleen de zielen, zij hebben ook bewust een pact gesloten met Satan, die hen zal verslinden.

Zij verrichten op Mijn altaren walgelijke daden, in het bijzijn van de Heilige Eucharistie, maar slechts weinigen weten dat zij dergelijke daden plegen. Toch snak Ik naar hun zielen.

Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden. De gewijde dienaren van Mijn Kerk kunnen echter door het Beest verleid en vernietigd worden.

Dit is voor Mij het moment om in te grijpen om hen te helpen uit te stijgen boven deze verschrikkelijke kwellingen.

Ik heb jullie nodig - Mijn volgelingen en de gewijde dienaren onder jullie, die beseffen wat er te midden van jullie aan het gebeuren is – om dit kruistochtgebed (70) te bidden. ‘Gebed voor de geestelijken om stand te houden en trouw te blijven aan het heilig woord van God’

O lieve Jezus, help Uw gewijde dienaren
om het schisma binnen Uw Kerk te herkennen wanneer dit zich ontvouwt.
Help Uw gewijde dienaren om stand te houden en trouw te blijven aan Uw heilig woord.
Laat nooit wereldse ambities hun zuivere liefde voor U vertroebelen.
Schenk hen de genaden om in Uw bijzijn zuiver en nederig te blijven
en in de Eucharistie Uw allerheiligste Tegenwoordigheid te vereren.
Help en geleid al die gewijde dienaren, die in hun liefde voor U misschien lauw zijn,
en wakker het vuur van de Heilige Geest in hun ziel weer aan.
Help hen de bekoringen, die hun voorgelegd worden om hen af te leiden, te herkennen.
Open hun ogen zodat zij te allen tijde de waarheid kunnen zien.
Zegen hen in deze tijd, lieve Jezus, en bedek hen met Uw Kostbaar Bloed
om hen buiten het bereik van kwaad te houden.
Geef hen de kracht om te weerstaan aan de verleiding van Satan als zij, door de bekoring om het bestaan van de zonde te ontkennen, afgeleid worden.
Amen.

Mijn gewijde dienaren zijn de ruggengraat van Mijn Kerk.

Zij zijn de eersten in lijn die in deze tijd geconfronteerd gaan worden met een verschrikkelijke overrompeling van aanvallen van Satan.

Help Mij hen op pad te sturen om de overblijvers van Mijn Kerk te bewaren, aangezien deze afstevent op een schisma dat binnenkort door de Valse Profeet teweeggebracht zal worden.

Kom samen en bid om de vereniging van Mijn gewijde dienaren die nodig zijn om Mijn Kerk sterk te houden voor de dagen die in het verschiet liggen.

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: De profetieƫn, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

Boodschap: De liefde van God zal neerschijnen op al diegenen die aan Mijn Vader vragen om de Antichrist te beletten vreselijk lijden toe te brengen aan de mensheid

zaterdag 21 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen onder jullie, Mijn volgelingen, die zich zorgen maken over de komende tijd, moeten weten dat alle macht in de handen van Mijn Eeuwige Vader ligt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie