Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

Ontvangen op maandag 23 juli 2012

16.36 u

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Toch hebben zij niet geluisterd naar de waarschuwingen die Ik door de eeuwen heen aan de zieners gaf.

Een aantal van diegenen, die de belofte van de Heer kennen - die zei dat Hij zou terugkomen om te heersen over een wereld zonder einde - kunnen de tekenen herkennen.

De meeste mensen zullen dat niet kunnen omdat zij de evangeliën niet kennen.

Kinderen, deze tijd is zeer moeilijk en verwarrend. Ik, jullie geliefde Moeder, bied jullie bescherming tegen Satan als jullie Mij daar slechts om zouden willen vragen.

Er werd Mij de macht verleend om hem te verpletteren. Als jullie Mijn hulp inroepen, kan Ik jullie kwelling verlichten.

Mijn kind, zijn invloed wordt voor velen onder jullie, die hun ogen openen, steeds duidelijker.

Zijn verdorvenheid heeft zich in veel van Gods kinderen gemanifesteerd.

De moorden, zinloze moordpartijen, oorlogen, hebzucht, vervolging, onzedelijkheid en ongebreidelde zonden, die elk van Gods Geboden – door Mozes opgetekend – overtreden, zijn zichtbaar voor jullie allemaal.

Diegenen die weinig geloof bezitten en zeggen: “Wat maakt het uit?”, moeten zich bewust zijn van de schade die Satan toebrengt aan jullie ziel.

Hij is als een ziekte die moeilijk te genezen valt. Zodra deze jullie aantast, leidt dat tot andere ziektes, nog erger dan de eerste zodat één behandeling niet volstaat.

Hij vergiftigt de ziel, de geest en het lichaam zo snel, dat het zeer moeilijk wordt om jullie ervan los te maken.

Kinderen, jullie beseffen niet hoe machtig en wraakzuchtig hij is. Eenmaal hij een ziel teistert, zal hij deze niet met rust laten zodat de ziel in kwestie bijna zijn verstand verliest.

In sommige gevallen hebben zij hun eigen impulsen niet meer onder controle.

Als Moeder van al Gods kinderen heb Ik de macht om te helpen jullie ziel te bewaren.

Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel.

Jullie moeten elke dag Mijn Heilige Rozenkrans bidden om bescherming en dan zal Satan jullie en jullie dierbaren met rust laten.

Onderschat dit gebed nooit want de macht van Satan neemt af zodra jullie deze bidden.

Kinderen, de kracht van God wordt nagelaten aan diegenen die een beroep doen op Mijn Zoon, Jezus Christus, om hen de sterkte te geven deze tijd door te komen. Die kan jullie niet gegeven worden zonder dat jullie er om vragen.

Hier is het volgende kruistochtgebed dat jullie moeten bidden om bescherming tegen Satan te vragen.

Kruistochtgebed (68) ‘Bescherm mij tegen de invloed van Satan’

Moeder van God, Moeder van de Verlossing,
Bedek mij met Uw allerheiligste mantel en bescherm mijn familie
tegen de invloed van Satan en zijn gevallen engelen.
Help mij te allen tijde te vertrouwen op de goddelijke barmhartigheid
van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus.
Steun mij in mijn liefde voor Hem en sta mij nooit toe
af te dwalen van de waarheid van Zijn Leer
ongeacht hoeveel verleidingen mij voorgezet worden.
Amen.

Bid, bid, bid altijd om bescherming tegen de Boze, want hij brengt in jullie leven vreselijke pijn, onheil en ellende teweeg.

Als jullie er niet om vragen, kunnen jullie deze genaden niet ontvangen.

Vertrouw te allen tijde op Mij, jullie Moeder, want het is Mijn taak Mijn Zoon te helpen om de ziel van al Gods kinderen te bewaren.

Jullie liefhebbende Moeder

Koningin van de aarde

Moeder van de Verlossing

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: De profetieën, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

Boodschap: De liefde van God zal neerschijnen op al diegenen die aan Mijn Vader vragen om de Antichrist te beletten vreselijk lijden toe te brengen aan de mensheid

zaterdag 21 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen onder jullie, Mijn volgelingen, die zich zorgen maken over de komende tijd, moeten weten dat alle macht in de handen van Mijn Eeuwige Vader ligt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie