Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De liefde van God zal neerschijnen op al diegenen die aan Mijn Vader vragen om de Antichrist te beletten vreselijk lijden toe te brengen aan de mensheid

Ontvangen op zaterdag 21 juli 2012

15.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen onder jullie, Mijn volgelingen, die zich zorgen maken over de komende tijd, moeten weten dat alle macht in de handen van Mijn Eeuwige Vader ligt.

Zijn enige wens is om al Zijn kinderen te redden uit de klauwen van het Beest.

Jammer genoeg wordt het Beest, Satan, door de niet-gelovigen afgedaan als een verzinsel van de verbeelding.

Hij en zijn leger van demonen zijn overal. Hij fluistert elke seconde van de dag Gods kinderen in om te zondigen in gedachten, handelingen en daden.

Mijn Vader wil niet enkel de ziel van elk van Zijn kinderen redden, hij wil hen ook beschermen tegen de vervolging van de Antichrist.

De macht om deze beproevingen af te wenden, af te zwakken, en in te perken, ligt in jullie handen, Mijn volgelingen.

Jullie gebeden kunnen een groot deel van dit lijden, dat door het leger van Satan gepland wordt voor de komende jaren, verlichten.

Diegenen die zich bekeren - die terugkeren naar de wegen van de Heer, God de Allerhoogste - zullen de genaden krijgen om een groot deel van dit bedenkelijk en snood plan, dat door deze verdorven groepering voorbereid wordt tegen hun medebroeders en –zusters, te helpen tegenhouden.

De liefde van God zal neerschijnen op al diegenen die aan Mijn Vader vragen om de Antichrist te beletten vreselijk lijden toe te brengen aan de mensheid.

Jullie moeten intens bidden dat hij snel geveld wordt, samen met de Valse Profeet.

Jullie, Mijn volgelingen, zullen speciale kruistochtgebed-litanieën krijgen om zijn macht te doorbreken en verzwakken.

Deze moeten na de Waarschuwing dagelijks gebeden worden en bij voorkeur gedurende de aanbidding van de Heilige Eucharistie.

Deze litanieën, bedoeld om de Antichrist en zijn leger te vernietigen, zullen een krachtige werking hebben en als genoeg zielen zich bij deze gebeden aansluiten, zullen deze een grote rol spelen bij het verstoren van een groot deel van de plannen die door de Antichrist en de Valse Profeet ten uitvoer gebracht worden.

De eerste litanie zal jullie binnenkort gegeven worden.

Blijf sterk en vertrouw op Mijn liefde voor jullie want het is niet Mijn verlangen om jullie te zien lijden.

Al wat Ik verlang, is de vereniging van de hele mensheid in het Nieuw Tijdperk van Vrede dat in het vooruitzicht ligt.

Dat is alles waar jullie je op moeten focussen. Alle lijden zal uitgewist en vergeten zijn wanneer dit Nieuw Tijdperk zich ontvouwt.

Wees geduldig! Vertrouw op Mij en weet dat de liefde die Mijn Eeuwige Vader voor zijn kinderen bezit, onovertrefbaar is en jullie begrip te boven gaat.

Bemin en vertrouw op Zijn grote liefde en weet dat de kracht van Mijn goddelijke barmhartigheid zo sterk is dat, wanneer deze de gehele mensheid omhult, miljarden zich zullen bekeren.

Dat zal gebeuren en daarop zal voor de Antichrist de kracht van de Heilige Geest, die door de meerderheid van de zielen van Gods kinderen zal stromen, een ondraaglijke last worden.

Het zal hem moeilijk vallen om het pantser van Gods strijdmacht te doordringen.

Dat is de reden waarom jullie nooit de hoop mogen opgeven. De strijd om de zielen zou verkort en getemperd kunnen worden als genoeg zielen zich bekeren en doen wat Ik hen opdraag.

Ik houd van jullie allemaal en Ik hoop dat jullie altijd op Mij vertrouwen.

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: De profetieën, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie