Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De profetieën, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

Ontvangen op dinsdag 24 juli 2012

17.39 u

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Jouw stem, Mijn dochter, zal eindelijk Gods plan op aarde, om de waarheid over Mijn Tweede Komst te openbaren, voltooien.

Jij, Mijn dochter, bent de zevende engel, gestuurd om Gods kinderen voor te bereiden, om hun geloof te vernieuwen zodat zij gered kunnen worden.

Wanneer jij de geheimen openbaart, vervat in de zeven zegels – die Ik, Jezus, het Lam Gods, nu zal openen – zal jij velen woedend maken.

De verdorven leugens, doorgevoerd door diegenen die zich voordoen als dienaren van Mijn Kerk, zullen door de klank van jouw stem ontmaskerd worden.

Elke verachtelijke daad, begaan door Satans volgelingen - die zichzelf voor volgelingen van Mij uitgeven - zal ontmaskerd worden, zichtbaar voor iedereen.

Er zal getoond worden waar de nieuwe valse kerk, gecreëerd door de Antichrist, voor staat.

Elke poging die ondernomen wordt om Gods kinderen te misleiden, zal op zijn kop gezet worden wanneer de strijd om de mensheid te redden heviger wordt.

Iedereen zal getuige zijn van de godslasteringen, uitgebracht door diegenen die niet in Mijn heilige naam spreken - al zullen velen de waarheid van God, zoals deze nu aan de wereld gegeven wordt, niet aanvaarden.

De woorden, zo lang verborgen en afgesloten tot het einde, stromen nu uit Mijn mond.

Geen mens zal van de waarheid uitgesloten worden. Het ware woord zal aan allen getoond worden aangezien Ik voorbereidingen tref om de mensheid nogmaals te behoeden voor de eeuwige verdoemenis.

De profetieën, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden.

De evangeliën zullen nogmaals, na zo’n lange tijd, over heel de wereld verspreid worden.

De blinden zullen weer zien.

De stommen zullen spreken waarbij de waarheid als honing van hun lippen stroomt.

De doven zullen luisteren en de waarheid zal hen de troost schenken die zij al zolang missen in hun leven.

De geloofsafval zal openbreken en ongelouterde zielen, hongerend naar de waarheid, zullen deze eindelijk met open armen aanvaarden.

De macht van God zal zich thans manifesteren in elke hoek.

Wees er zeker van dat het gebroed van Satan en zijn aanhang alles zullen doen wat zij kunnen, om te verhinderen dat het Boek der Waarheid door de liefde van God aan de wereld gegeven wordt.

Zij zullen er machteloos tegen staan, ook al zal dat niet zo lijken.

De Hemel wacht nu op het moment om geheel de mensheid samen te brengen voor Mijn glorieuze Wederkomst.

Laat Mij nooit in de steek! Verwelkom Mij daar Ik jullie voorbereid op Mijn Tweede Komst!

Breng jullie familie mee en kom in Mijn armen terwijl Ik voorbereidingen tref om jullie in de bescherming van Mijn bijzondere genaden vanuit de Hemel te hullen.

Ik roep jullie allemaal op om de laatste oproep – door Mijn zevende boodschapper, aan wie de bevoegdheid gegeven werd om de zeven bazuinen, de inhoud van het zevende zegel, te openbaren – te herkennen terwijl het koor van de engelen zich voorbereidt op de ontvouwing van de profetieën.

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

Boodschap: De liefde van God zal neerschijnen op al diegenen die aan Mijn Vader vragen om de Antichrist te beletten vreselijk lijden toe te brengen aan de mensheid

zaterdag 21 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen onder jullie, Mijn volgelingen, die zich zorgen maken over de komende tijd, moeten weten dat alle macht in de handen van Mijn Eeuwige Vader ligt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie