Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

Ontvangen op woensdag 25 juli 2012

23.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

God is liefde. Liefde is afkomstig van God.

Waar jullie liefde aantreffen, voelen jullie ogenblikkelijk de aanwezigheid van God.

Bijna iedereen ter wereld voelt op een bepaald moment liefde. Liefde bevrijdt de ziel en haar zuiverheid biedt jullie een blik op de diepte van de liefde die God bezit voor elk van Zijn kinderen.

Liefde overwint de dood.

Liefde overwint het kwaad.

Liefde is eeuwigdurend. Deze kan nooit vergaan want zij komt van God en zal in eeuwigheid voortduren.

Wanneer de liefde in dit leven aangevallen wordt door de Boze – die handelt door middel van zielen - lijdt deze, kwijnt weg en kan door onverschilligheid of, zo nu en dan, door haat vervangen worden.

Het is enkel door de liefde, vooral voor elkaar, dat de vrede zich in de wereld kan ontwikkelen.

Zonder liefde zouden de mensen afsterven en onvruchtbaar worden.

Wanneer jullie van een kind houden, voelen jullie dezelfde soort liefde als die Mijn Vader in Zijn Hart draagt voor elk kind dat door Zijn schepping ter wereld gebracht wordt.

Stel jullie eens de angst van een ouder voor wanneer een kind vermist raakt.

Het verdriet, de bezorgdheid en de ongerustheid zijn gelijk aan wat door Mijn Vader gevoeld wordt wanneer Zijn kinderen dwalen en de waarheid over Zijn bestaan zoekgeraakt zijn.

Stel jullie vervolgens de verschrikking voor die een ouder moet doorstaan als hun kind niet gevonden kan worden.

Wat als zij voor eeuwig verloren geraakt zijn? Dat is het hartzeer dat Mijn Vader doorstaat wanneer Hij zijn kinderen verliest.

Niets geeft Hem troost tot Hij hen terug kan vinden of tot zij zich omkeren en terug naar huis, naar Hem, komen gelopen.

Geheel de schepping werd gegrondvest op de liefde van Mijn Vader.

Zijn liefde overspoelt de Hemel en de aarde en is geweldig krachtig.

Alles werd geschapen door Zijn goddelijke liefde en Zijn edelmoedigheid van hart zodat Hij al de wonderen van de schepping met Zijn kinderen kon delen.

Zijn liefde voor Zijn kinderen zal nooit vergaan.

Zijn verraad door Lucifer, aan wie Hij alles gaf, heeft ertoe geleid dat Zijn liefde voor de mensheid door een groot deel van de mensen niet beantwoord wordt.

Maar als een altijd liefdevolle Vader, is Zijn liefde zo krachtig dat niets ooit Zijn liefde voor Zijn kinderen kan verdrijven.

Zijn liefde houdt in dat iedere persoon een tweede kans gekregen heeft.

 De Waarschuwing, een groots geschenk bekrachtigd door Mijn Vader, is een bijzondere roep vanuit de Hemel 

Deze roep, een groot bovennatuurlijk mirakel, zal elk van jullie de kans geven om gered te worden, om geroepen te worden en om de sleutel te krijgen om de deur naar het Nieuwe Paradijs op aarde te openen.

Wat diegenen onder jullie betreft die de sleutel tot het Paradijs aanvaarden: jullie zullen in feite het Beest verslaan.

De wereld zal eindelijk verlost zijn van het kwaad, de zonde, het lijden en van elke pijn.

Er zal vrede heersen.

De liefde voor Mijn Vader zal eindelijk gedijen en jullie zullen allemaal leven overeenkomstig Zijn goddelijke Wil.

Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

Het is het licht dat in iedere ziel aanwezig is, zelfs in diegenen die verharde zondaars zijn, want God dooft Zijn licht nooit.

Grijp het vast! Omhels het! Klamp jullie vast aan de liefde want het zal jullie tot Hem voeren!

Liefde zal jullie behoeden voor de duisternis.

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: De profetieƫn, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

Boodschap: De liefde van God zal neerschijnen op al diegenen die aan Mijn Vader vragen om de Antichrist te beletten vreselijk lijden toe te brengen aan de mensheid

zaterdag 21 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen onder jullie, Mijn volgelingen, die zich zorgen maken over de komende tijd, moeten weten dat alle macht in de handen van Mijn Eeuwige Vader ligt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie