Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

Ontvangen op dinsdag 31 juli 2012

18.10 u

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

De Boze plaatst obstakels op jouw weg en zal nergens voor terugdeinzen om je uit te putten.

Het is belangrijk om de voortdurende gemene leugens, waarmee je geconfronteerd wordt door diegenen die beweren een grote kennis over het woord van God te bezitten, te negeren.

Hun afwijzing van deze boodschappen is niet belangrijk. Jij moet enkel reageren op het woord van Mijn Zoon en op niets anders.

Jij moet op Mijn Zoon vertrouwen en zwijgen wanneer diegenen, die verblind zijn door leugens, jou proberen aan te klampen om je erin te luizen. Luister niet! Reageer niet! Verkondig in plaats daarvan gewoon het woord van God.

Mijn kind, zoveel volgelingen van Christus lijden in deze tijd. Hun stemmen zijn slechts gefluister in een wereld die jubelt over de luister van aardse wonderen.

Het waarachtig woord van God wordt niet langer openlijk verkondigd, zelfs niet in de Kerk door de dienaren van God.

Beschaamd om gezien te worden bij het openlijk verkondigen van de waarheid, wijken zij af, wanhopig proberend hun weg te vinden te midden van de verwarring die door de secularisatie veroorzaakt wordt.

De ergernis, die teweeggebracht wordt wanneer God of Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, vernoemd worden, is wijdverspreid. Zeer weinig zielen zijn dapper genoeg om op te staan en zich tot soldaten van Christus uit te roepen.

Zelfs heilige zielen zijn bang om dat te doen, uit vrees om bij de heidenen verontwaardiging te veroorzaken.

De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt.

Hoezeer ween Ik wanneer Ik arme, kleine kinderen zie die bij de ontwikkeling van hun ziel door hun behoeders veronachtzaamd worden.

Zij ontberen het voedsel van de Heilige Geest omdat hen niet geleerd wordt hoe zij God hun liefde kunnen betuigen. Velen geloven niet in God de Vader. Dat bedroeft Hem.

Jij, Mijn kind, hebt een moeilijke taak gekregen. Wanneer jij de inhoud van deze boodschappen uit de Hemel aan de wereld bekendmaakt, wordt jij vanuit drie kanten aangevallen:

Diegenen die in God geloven, maar die weigeren te luisteren naar het woord van God zoals het nu aan de wereld gegeven wordt.

Diegenen die beweren leiders van Mijn Zoons Kerk op aarde te zijn, maar die weigeren te luisteren omdat zij profetieën niet aannemen.

En dan diegenen die helemaal niet in God geloven.

Jouw stem zal in dovemansoren blijven vallen, maar jij mag je daardoor niet laten ontmoedigen.

Al wat jij moet doen, is Mijn Zoon in alles te gehoorzamen en alles aan Zijn heilige handen overlaten.

Na verloop van tijd zullen zij luisteren. Zodra zij dat doen, zullen veel zielen zich tot Mijn Zoon wenden met liefde en vreugde in hun hart.

Jij mag nooit aarzelen of talmen met jouw antwoord op het verzoek van Mijn Zoon om ervoor te zorgen dat in deze tijd aan iedereen in de wereld het woord van God gegeven wordt.

Ik vraag al Gods kinderen om gehoor te geven aan Mijn oproep om nu het heilig woord van Mijn Zoon aan te hangen. Hij houdt van al Gods kinderen en wenst elke ziel voor te bereiden op Zijn langverwachte Tweede Komst.

Verloochen Hem niet! Aanvaard Zijn hand van barmhartigheid voordat het te laat is!

Jullie liefhebbende Moeder

Koningin van de aarde

Moeder van de Verlossing 

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: De profetieën, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

Boodschap: De liefde van God zal neerschijnen op al diegenen die aan Mijn Vader vragen om de Antichrist te beletten vreselijk lijden toe te brengen aan de mensheid

zaterdag 21 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen onder jullie, Mijn volgelingen, die zich zorgen maken over de komende tijd, moeten weten dat alle macht in de handen van Mijn Eeuwige Vader ligt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie