Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zij zullen Mij verloochenen door te zeggen dat Mijn heilig woord het woord van God tegenspreekt

Ontvangen op woensdag 11 juli 2012

19.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, jij ondergaat momenteel Mijn pijn daar Ik ween door het aantal van Gods kinderen die sterven in staat van doodzonde.

Het is zo pijnlijk dat Ik nogmaals de verschrikkelijke wonden, die Mij toegebracht werden tijdens Mijn kruisiging, doorsta.

Mijn dochter, het is belangrijk dat jij begrijpt wat er met je gebeurt want jij moet bedenken hoe om te gaan met deze missie wanneer het bij jou dergelijk lijden veroorzaakt.

De verguizing die jij in Mijn naam verdraagt, valt te verwachten.

Toen in het verleden eender welke uitverkoren ziel Mijn heilig woord aan de wereld meedeelde, leden zij onder een diepe vernedering, net zoals jij nu. Zij werden belachelijk gemaakt, verguisd, voor gek versleten en erger nog, ervan beschuldigd bedrieglijk te zijn alsof zij leugens vertelden.

Ook Ik werd een leugenaar genoemd, ook Ik werd uitgelachen. Zij zegden dat Ik een bedrieger was, een oplichter en in strijd met het woord van God.

Zij verzonnen elk excuus om te bewijzen dat Ik een bedrieger was.

Zij gebruikten zelfs het heilig woord van God, Mijn Eeuwige Vader, om te proberen te bewijzen dat datgene waarover Ik sprak, de Heilige Schrift tegensprak.

Iedereen kan zeggen dat zij het woord van God vertegenwoordigen. Maar zeer weinigen, die zeggen dat zij het woord van God ontvangen, worden ernstig genomen. Zij worden doorgaans genegeerd.

Maar diegenen, die zeggen dat zij in Mijn naam spreken - maar dat niet doen - en die opzettelijk leugens verspreiden, worden gewoonlijk toegejuicht en aanvaard door de bedrieglijke invloed van Satan.

In het geval van de ware profeet is de kracht van Mijn stem van dien aard dat deze een zeer sterke reactie zal uitlokken. In dergelijke gevallen zullen de mensen ofwel Mijn woord omhelzen met liefde voor de waarheid, ofwel zullen zij Mij ronduit verloochenen.

Diegenen, die Mij aanvaarden, zullen voelen dat Mijn liefde hun ziel beroert op een manier die hun hart zal doen ontvlammen zodat er geen weg terug kan zijn.

Diegenen die Mij afwijzen, zullen Mij niet negeren. In plaats daarvan zullen zij Mij belachelijk maken en Mijn heilig woord belasteren met een kwaadaardigheid die in strijd is met de christelijke deugden die zij beweren te bezitten.

Zij zullen Mij verloochenen door te zeggen dat Mijn heilig woord het woord van God tegenspreekt, net zoals zij deden toen Ik op aarde rondliep.

Zij slagen er niet in te begrijpen waarom Mijn woord zo’n krachtige reactie teweegbrengt. Zij werden door Satan verleid en weten dat niet. Zij hebben hun waakzaamheid laten verslappen en stonden hem toe om hun liefde voor Mij te vertroebelen.

Niemand zal Mijn woord negeren. Zij kunnen dat niet. Want het lokt hoe dan ook een reactie uit, of het nu één van liefde is of één van haat.

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: De profetieën, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie