Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zij luisteren misschien niet, maar het woord van God moet hen toch gegeven worden

Ontvangen op zaterdag 7 juli 2012

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de mensheid vraag om naar Mijn stem te luisteren, kwetst het Mij als diegenen, die van Mij houden, zeggen dat Ik nooit op deze manier zou spreken.

Als ze maar wilden luisteren, dan zou Mijn Hart verheven worden en dan zouden nog zo veel meer zielen gered worden.

De voorbereiding op Mijn Tweede Komst wordt, door middel van deze boodschappen, door Mijn heilige lippen meegedeeld.

De voorbereiding op Mijn geboorte werd ook op voorhand door de profeten bekend gemaakt om Gods kinderen opmerkzaam te maken op de komst van de Messias.

Waarom weigeren Mijn leerlingen op aarde te aanvaarden dat Mijn Vader Zijn profeten zou sturen om Mijn Tweede Komst in te luiden?

Hoe weinig weten zij eigenlijk over de manier waarop Mijn Eeuwige Vader de mensheid voorbereidt op grote gebeurtenissen.

Mijn geestelijken, Mijn gewijde dienaren, moeten nu naar Mijn oproep luisteren want Ik heb hun hulp nodig. Toch zullen er velen niet in slagen om te reageren. Zij zullen Mij, door Mijn boodschappen, afwijzen.

Zij zullen de waarheid maar beseffen wanneer het te laat is.

Mijn dochter, wees nooit bang om Mijn boodschappen openbaar te maken, met inbegrip van de boodschappen die jij vreemd of beangstigend vindt.

Zij luisteren misschien niet, maar het woord van God moet hen toch gegeven worden.

Het is niet aan de mensen om jou te gelasten op te houden het heilig woord van God mee te delen.

Sluit je oren en negeer de spot in het advies, want dat is niet belangrijk.

Tot diegenen onder jullie die zichzelf Christenen noemen en die Mijn boodschappen verachten, zeg Ik dit:

Door Mijn woord af te kraken, door Mijn boodschappen aanstootgevend te vinden en door Mijn woord belachelijk te maken, hebben jullie het koord, dat jullie aan Mijn Hart bindt, doorgesneden.

Jullie kunnen Mijn boodschappen niet aanvaarden omdat jullie denken dat jullie Mij kennen en Mijn woorden herkennen wanneer ze gesproken worden. In plaats daarvan zijn jullie ten prooi gevallen aan de bedrieger die jullie blind maakt voor de waarheid.

Ik roep jullie allemaal nogmaals op om Mij, jullie Jezus, te aanroepen en Mij toe te staan jullie hart te openen.

Laat Mij jullie bekleden met de kracht van de Heilige Geest zodat jullie Mij zullen herkennen.

Aan de priesters: Ik verzoek jullie dringend om te beseffen dat de tijd, waarin de profetieën van Daniël zich zullen ontvouwen en waarin de Zegels van het Boek der Openbaring door Mij - Het Lam Gods - geopend zullen worden, aangebroken is.

Herinner jullie Mijn belofte!

Ik zal terugkomen om de levenden en de doden te oordelen.

Mijn belofte - om al diegenen, die Mij trouw zijn, het eeuwig leven te bezorgen - staat op het punt zich te ontvouwen.

Jullie moeten ervoor zorgen dat jullie je naar behoren voorbereid hebben op deze glorieuze gebeurtenis.

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: De profetieën, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie