Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wereldwijde groeperingen behorend tot het domein van de Antichrist

Ontvangen op woensdag 5 oktober 2011

21.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben verheugd over de manier waarop jij het aantal uren in aanbidding voor Mij uitgebreid hebt. Dat is goed, want Mijn genaden die aan jou geschonken worden tijdens dit bijzondere moment, zullen jouw wil om Mijn boodschappen nog verder te verspreiden, versterken.

Nu meer van Mijn kinderen beseffen dat de atmosfeer in de wereld - zowel politiek als economisch - onvoorstelbaar veranderd is, zullen zij weldra de waarheid inzien. De wereldleiders over wie Ik spreek, die zich uit lafheid verschuilen waardoor jullie hen niet kunnen zien, zijn hun plannen voor een wereldheerschappij aan het uitbreiden.

Ze bouwen strijdmachten, ontwikkelen wapens en giftige substanties, allemaal met maar één doel voor ogen: Mijn kinderen om te brengen. Samenzweringstheorieën worden voortdurend gehekeld wanneer die scherpe waarnemers de waarheid publiceren. Want jullie moeten begrijpen dat deze groeperingen - allemaal samenwerkend onder één gemeenschappelijke dekmantel van achtenswaardigheid - zo machtig zijn, dat zij de waarheid kunnen beïnvloeden en deze uit de openbaarheid houden.

Neem aan, kinderen, dat die snode groepering tegen Mijn eigen volgelingen en leiders in de Kerk ten strijde trekt. Ze zijn er zelfs in geslaagd Mijn Kerk van binnenuit te infiltreren. Hun gif spuit eruit, als een stroom die naar alle kanten vloeit en gutst. Er is een plan om jullie niet alleen te misleiden, maar om jullie ook te strikken voor hun manier van denken. Van buitenaf zal er te zien zijn dat ze de wereld heil bieden onder het mom van humanitaire inspanningen. Hun creatieve oplossingen om het leven voor jullie gemakkelijker te maken, zullen er komen onder de vorm van het solidair verenigen van jullie geld, jullie voedsel, jullie gezondheid, jullie welvaart en jullie religie. Alles ondergebracht in één domein. Het domein van de Antichrist.

Wijs de pogingen van deze snode mensen om jullie, Mijn onschuldige kinderen, in hun verdorven plan te zuigen, a.u.b. af! Zij willen dat jullie God, Mijn Almachtige Vader, uit eigen beweging verwerpen. Eenmaal dat zij jullie in hun macht hebben, zijn jullie verloren. Ze zullen toezicht houden op wat jullie eten, aan welke religieuze praktijken jullie deelnemen en de medicijnen die zij jullie verschaffen.

Bid, bid tot God de Vader om hun verdorven gruweldaden te stoppen en vraag Hem om hun ziel tijdens de Waarschuwing te verlossen. Ongeacht wat hun slinkse plannen zijn, hebben zij het meest van al jullie gebeden nodig. Zij zijn de marionetten van Satan, de arme misleide zielen, en weten in veel gevallen niet waar ze mee bezig zijn of aan wiens orders zij gehoor geven.

Bid als jullie kunnen elke dag voor deze zielen het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid zolang dat mogelijk is. Help Mij hen te redden!

Jullie Jezus

Boodschap: Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest

maandag 31 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Boodschap: H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid

zaterdag 29 oktober 2011

Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

Boodschap: De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood

vrijdag 28 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. 

Boodschap: Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden

donderdag 27 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. 

Boodschap: Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord

woensdag 26 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.

Boodschap: Wacht nu op onze glorieuze reünie

woensdag 26 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse zieners.

Boodschap: God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen

dinsdag 25 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed komen. 

Boodschap: Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten

maandag 24 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord, je van streek brengen. 

Boodschap: Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

zondag 23 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen.

Boodschap: De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

vrijdag 21 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie