Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen

Ontvangen op dinsdag 25 oktober 2011

15.30 u

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed komen. Alles moet nu aan Mijn heilige handen overgelaten worden aangezien het voorbestemd is.

Ik gelast dat Mijn Zoon opnieuw naar de wereld gezonden wordt om de mensen te redden uit de puinhopen van de zonde. Dit is Mijn goddelijke daad van gerechtigheid voor jullie, Mijn gekoesterde kinderen, zodat Ik Mijn Koninkrijk op aarde terug kan eisen.

Angst komt niet van Mij. Angst is afkomstig uit de duisternis. Als jullie Mij vrezen, weten jullie dat het de duisternis is die jullie ziel omhult en niet Mijn Goddelijke Majesteit.

Om deel uit te maken van Mijn Koninkrijk moeten jullie de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen. Dat zelfde licht wordt nu over jullie gebracht door de goddelijke daad van barmhartigheid van Mijn Zoon.

Mijn liefde voor jullie allemaal, kinderen, is zo groot dat Ik al Mijn macht zal gebruiken om wijd en zijd zielen te verlossen. Mijn hand van gerechtigheid zal op die zielen terechtkomen die Mij afwijzen. Maar niet voordat elke mogelijke poging ondernomen is om al Mijn kinderen van overal te verenigen.

Het Koninkrijk van Mijn grote heerlijkheid zal binnenkort aan de wereld geopenbaard worden. Niet één van jullie, kinderen, zal Mijn glorieus Koninkrijk willen weigeren dat op aarde zal heersen in het nieuwe tijdperk van vrede.

Bid voor diegenen die het moeilijk zullen vinden om de waarheid te omhelzen.

God de Almachtige Vader 

Boodschap: Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest

maandag 31 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Boodschap: H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid

zaterdag 29 oktober 2011

Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

Boodschap: De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood

vrijdag 28 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. 

Boodschap: Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden

donderdag 27 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. 

Boodschap: Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord

woensdag 26 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.

Boodschap: Wacht nu op onze glorieuze reünie

woensdag 26 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse zieners.

Boodschap: Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten

maandag 24 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord, je van streek brengen. 

Boodschap: Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

zondag 23 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen.

Boodschap: De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

vrijdag 21 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.

Boodschap: De dood van Mijn zoon Muammar Gaddafi

donderdag 20 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, alle resterende twijfels die je wellicht van tijd tot tijd gehad hebt aangaande Mijn allerheiligste woorden zullen nu wegvallen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie