Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord

Ontvangen op woensdag 26 oktober 2011

15.30 u

Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.

Veel van deze zelfuitgeroepen zieners, die uiterlijk op katholieken lijken en met alle hebbelijkheden verbonden aan deze en andere christelijke leerstellingen, zijn in feite New Age-volgelingen.

De aanhangers van New Age zullen nu de wereld infiltreren om Mijn kinderen ervan te overtuigen dat ze gezonden zijn om Mijn heilig woord uit te dragen. Hun woorden zullen op het eerste zicht waar lijken. De taal die zij gebruiken zal verfijnd, liefdevol en weloverwogen zijn maar zal een leugen verbergen.

Dit is het tijdperk waarin de valse profeten opduiken en veel van Mijn kinderen zullen het moeilijk vinden om de waarheid van de fictie te onderscheiden.

Jij, Mijn dochter, bent nu het doelwit van deze zieners die uitgezet zijn om afbreuk te doen aan Mijn heilig woord. Laat dit niet gebeuren anders zullen Mijn kinderen in een duisternis gesleurd worden waaruit zij zich moeilijk zullen kunnen bevrijden.

Onthoud dit: deze valse profeten zijn ook Mijn geliefde kinderen dus bid a.u.b. voor hen. Jammer genoeg zijn zij misleid om te geloven in een denkbeeldige hiërarchie en een universum dat niet bestaat.

Wees op jullie hoede voor diegenen die verwijzen naar verlichte meesters of die spreken over een nieuw tijdperk van verlichting waarin God de Vader simpelweg beschouwd wordt als gewoon een ander facet. Deze zielen krijgen geen richtlijnen van Mij. Zij omhelzen overtuigingen die door de Bedrieger ingeprent zijn. In veel gevallen geloven deze misleide zielen dat zij goddelijke boodschappen ontvangen. Zo werkt Satan. Zijn zoete, liefkozende woorden zullen een botte, kille maar overtuigende litanie van woorden voortbrengen. Zij komen niet van God de Allerhoogste.

Zoals Ik je eerder gezegd heb, spreek Ik op een eenvoudige manier tot de wereld. Ik houd niet van kleurrijke taal in de vorm van een kille, gezaghebbende inspraak. Ik probeer niet om angst in jullie hart te prenten. Ik probeer eenvoudig om jullie de weg te wijzen naar de waarheid en het belang van de naastenliefde.

Hoe moeilijk is het voor jullie, kinderen, in deze verwarrende tijden.

Bid, bid dat jullie geen slachtoffer worden van een aaneenschakeling van onwaarheden die door de valse profeten verspreid zullen worden. Als hun boodschappen geforceerd lijken, moeilijk te begrijpen zijn en angst in jullie hart veroorzaken, zijn deze niet van Mij.

Kinderen, blijf enkel op Mij gericht! Ik heb jullie veel te vertellen. Laat niet toe dat jullie gedurende één minuut afgeleid worden want dat zal jullie beletten om die zielen te redden die jullie gebeden zo hard nodig hebben.

Jullie Jezus

Boodschap: Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest

maandag 31 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Boodschap: H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid

zaterdag 29 oktober 2011

Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

Boodschap: De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood

vrijdag 28 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. 

Boodschap: Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden

donderdag 27 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. 

Boodschap: Wacht nu op onze glorieuze reünie

woensdag 26 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse zieners.

Boodschap: God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen

dinsdag 25 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed komen. 

Boodschap: Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten

maandag 24 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord, je van streek brengen. 

Boodschap: Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

zondag 23 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen.

Boodschap: De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

vrijdag 21 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.

Boodschap: De dood van Mijn zoon Muammar Gaddafi

donderdag 20 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, alle resterende twijfels die je wellicht van tijd tot tijd gehad hebt aangaande Mijn allerheiligste woorden zullen nu wegvallen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie