Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De dood van Mijn zoon Muammar Gaddafi

Ontvangen op donderdag 20 oktober 2011

15.15 u 

Mijn innig geliefde dochter, alle resterende twijfels die je wellicht van tijd tot tijd gehad hebt aangaande Mijn allerheiligste woorden zullen nu wegvallen.

Ik onthul profetieën om de wereld te bewijzen dat Ik het ben, Jezus Christus, de Redder van geheel de mensheid, die op dit ogenblik spreekt tot Mijn kinderen wijd en zijd.

Het is niet Mijn bedoeling om sensatie te veroorzaken maar om ervoor te zorgen dat niemand wordt uitgesloten om Mijn zeer dringende oproep aan de wereld te horen.

De dood van Mijn zoon Muammar Gaddafi, voor wiens ziel jij en jouw vertrouwelingen gedurende de laatste maanden gebeden hebben, is één van de eerste profetieën die aan de wereld de echtheid van deze boodschappen zullen bewijzen. Dit is Mijn teken aan jou, Mijn dochter, om je geest te bevrijden van de twijfels die hardnekkig in je gedachten waren. (Details over de volgende twee leiders die vermoord gaan worden, werden opnieuw aan de zienster gegeven alsook het tijdstip van deze gruweldaden. De oorspronkelijke boodschap werd geopenbaard in februari 2011.)

Mijn dochter, hoe zeer het je ook overweldigt, jij bent uitverkoren om de mensheid voor te bereiden op Mijn nieuw tijdperk van vrede. Dat is de periode die enige tijd na de Waarschuwing zal volgen.

Ga door en bereid je voor op het volgende deel van jouw heilige opdracht om zielen te helpen redden na de Waarschuwing. Er worden jou de genaden verleend om sterk te blijven. Mijn kinderen van overal horen eindelijk Mijn oproep om bekering.

Degenen die Mij het meest pijn doen

Vertoon nooit angst bij dit werk want er valt niets te vrezen. Aarzel nooit en laat tegenslagen of verbale beschimpingen jouw werk voor Mij nooit afremmen. Mijn dochter, Ik ben altijd aan je zijde. Onthoud dat! Als en wanneer je aangevallen wordt aangaande Mijn heilig woord, zwijg dan! Mijn heilig woord zal altijd aangevallen worden. Degenen die Mij het meest pijn doen, zijn de geheiligde zielen die, door angst en voorzichtigheid, jammer genoeg de eersten zijn om Mij te beledigen vanwege deze boodschappen. Satan weet dat het Mijn uitverkoren en toegewijde volgelingen zijn die, als ze Mij de rug toekeren, Mij de meeste pijn berokkenen.

Mijn dochter, je begint nu de lichamelijke pijn te voelen van Mijn lijden. Maar je bent nu bereid om dit te aanvaarden in verbondenheid met Mij. Deze beproevingen zullen niet lang duren maar tijdens de gehele duur zal je exact de kwelling voelen zoals Ik die voel wanneer Ik getuige ben van zonde. Zoals Ik je eerder verteld heb, is dit een geschenk en maar zeer weinig uitverkoren zielen ontvangen dat. Het is soms beangstigend maar je moet beseffen dat jouw lijden je niet enkel dichter tot Mijn Heilig Hart brengt maar dat het ook miljoenen zielen zal redden tijdens de Waarschuwing.

Dit lijden gaat intensiever worden naarmate de Waarschuwing nadert. Verdraag dit in stilte! Want op deze manier zal je Mij helpen om kostbare zielen te redden die anders door de Bedrieger weggerukt zouden worden.

Vertel aan Mijn kinderen dat Ik blij ben om het sterke geloof dat zij tentoonspreiden. Vertel hen dat zij steeds nauwer aan Mijn Heilig Hart liggen. Vertel hen dat Ik hen nu zegen en hen grote zegeningen toeken om hen de kracht te geven die zij nodig zullen hebben wanneer zij Mijn raad opvolgen door middel van deze heilige boodschappen. Zij zullen deze kracht nodig hebben omdat het voor Mijn kinderen niet gemakkelijk is om de afschuwelijkheden van de veranderingen, die zich tegenwoordig in jullie wereld ontwikkelen, te verteren.

Bid en verenig jullie eensgezind! Kijk samen naar de Hemel, zoals kleine kinderen, met een eenvoudig vertrouwen in God de Vader. Vraag Hem, in Mijn heilige naam, om jullie te verenigen in Zijn glorieuze strijdmacht tot de overwinning in de eeuwige zaligheid.

Ik zegen jullie, kinderen, met heel Mijn Goddelijke Liefde.

Jullie Jezus

Boodschap: Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest

maandag 31 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Boodschap: H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid

zaterdag 29 oktober 2011

Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

Boodschap: De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood

vrijdag 28 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. 

Boodschap: Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden

donderdag 27 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. 

Boodschap: Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord

woensdag 26 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.

Boodschap: Wacht nu op onze glorieuze reünie

woensdag 26 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse zieners.

Boodschap: God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen

dinsdag 25 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed komen. 

Boodschap: Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten

maandag 24 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord, je van streek brengen. 

Boodschap: Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

zondag 23 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen.

Boodschap: De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

vrijdag 21 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie