Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

Ontvangen op zondag 23 oktober 2011

19.15 u

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen. Ik zal jullie, Mijn Strijdmacht, voorzien van gebeden die opgezegd moeten worden om zielen te redden. Deze gebedsgroepen zullen zich uitbreiden en vanuit haar gelederen zal een waarachtige strijdmacht van toegewijde volgelingen opstaan om de waarheid, over Mijn goddelijke belofte van redding voor iedereen, uit te brengen.

Deze groepen zullen de strijdmacht vormen, zoals bepaald door Mijn geliefde Vader, die de duisternis van het kwaad, veroorzaakt door Satan en zijn gelovigen en volgelingen, zal aanpakken.

Ja, Mijn dochter, hoewel het moeilijk te begrijpen valt, zijn er toch veel mensen die niet enkel Satan erkennen maar hem ook trouw zweren. Er zijn talrijke zielen in duisternis die de Koning van de Duisternis eer betonen en aanbidden. Veel kerken, verborgen voor de ogen van Mijn kinderen van het licht, werden gebouwd ter ere van Satan. Zij buigen voor hem, houden zwarte missen en beledigen Mij door allerhande godslasteringen en heiligschennissen die jullie zouden shockeren en doen walgen. Hun aantal stijgt en veel van Satans toegewijde en getrouwe volgelingen bekleden zeer respectabele topposities in de bedrijfs-, bank- en politieke kringen. Zij verenigen zich eensgezind in weerwil van God, Mijn Eeuwige Vader, zich ten volle bewust van wat zij aan het doen zijn.

Net zoals Satan de mensheid haat omdat deze geschapen werd door God de Vader, Schepper van alle dingen, haten deze satanische toegewijden de mensheid. De haat die zij voelen is zo diep dat zij zullen proberen een elitair leger samen te stellen om het leven van miljoenen mensen op aarde te verwoesten. In hun streven naar macht en rijkdom zullen zij erop gericht zijn om de weg vrij te maken voor hun eigen noden en begeerte om te heersen over de mensheid.

Zij behoren tot de verharde zondaars waarvoor Ik jullie hulp zoek, kinderen. Ik heb jullie gebeden nodig om hun hart te openen voor de leugens die hen door de Bedrieger werden wijsgemaakt. Zij zijn voor Mij verloren tenzij zij smeken om Mijn barmhartigheid. Dit is waarom het gebed hun enige reddende genade kan zijn.

Dit machtig leger, geleid door de Bedrieger, zal trachten om vreselijke vernieling aan te richten. Zij zijn al aan het proberen om Mijn kinderen te vergiftigen op de meest sluwe manieren via jullie water, geneesmiddelen en voedsel. Blijf a.u.b. te allen tijde waakzaam!

De hand van Mijn Vader zal kort na de Waarschuwing op deze goddeloze zielen neervallen wanneer ze Mijn barmhartigheid blijven afwijzen. Intussen moeten jullie standhouden, kinderen, en niet toelaten dat jullie landen geïntimideerd worden. Bid voor Mijn bescherming en houd jullie leven eenvoudig. Bid en ontvang de sacramenten. Vraag om Mijn hulp bij alle dingen en Ik zal reageren op jullie smeekbeden overeenkomstig Mijn allerheiligste Wil.

Bid, bid, bid om de snode plannen, die deze groep aan het beramen is om de wereld te beheersen, te verzachten. Zij winnen aan macht in het Midden-Oosten en zij doen pogingen om Europa te beheersen alvorens zij zich richten op andere delen van de wereld. De vijanden die zij opwerpen in de nieuwsmedia zijn niet de echte vijanden. Zij creëren vijanden om vergeldingsmaatregelen te rechtvaardigen die altijd hetzelfde doel zullen hebben. Om te heersen. Om te bezitten. Om rijkdom op te bouwen.

Bid voor hen opdat zij zich bekeren want zonder bekering zullen hun goddeloze daden veel verdriet en leed veroorzaken. Mijn Eeuwige Vader zal hoe dan ook optreden door middel van Zijn kastijding maar zij kunnen toch nog schade toebrengen wat onnoemelijk veel leed onder Mijn kinderen zal veroorzaken.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest

maandag 31 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Boodschap: H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid

zaterdag 29 oktober 2011

Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

Boodschap: De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood

vrijdag 28 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. 

Boodschap: Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden

donderdag 27 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. 

Boodschap: Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord

woensdag 26 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.

Boodschap: Wacht nu op onze glorieuze reünie

woensdag 26 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse zieners.

Boodschap: God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen

dinsdag 25 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed komen. 

Boodschap: Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten

maandag 24 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord, je van streek brengen. 

Boodschap: De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

vrijdag 21 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.

Boodschap: De dood van Mijn zoon Muammar Gaddafi

donderdag 20 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, alle resterende twijfels die je wellicht van tijd tot tijd gehad hebt aangaande Mijn allerheiligste woorden zullen nu wegvallen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie