Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

Ontvangen op vrijdag 21 oktober 2011

20.30 u

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.

Deze zielen zijn zo gesloten en verhard dat het slechts door de gebeden van anderen en het lijden van slachtofferzielen zal zijn dat ze gered kunnen worden. Want zij zullen weigeren om verlossing te zoeken. Hun halsstarrigheid zal hen verhinderen om genoeg spijt te voelen om hun zonden te belijden en te smeken om vergeving.

De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis. Het zal het moment zijn waarop van iedereen verwacht wordt om vergeving van hun zonden te vragen of afwijzing onder ogen te zien. Zo veel zielen in duisternis zullen Mijn barmhartige hand weigeren. Zij zullen zich van Mij afwenden. Jij, Mijn dochter, samen met al Mijn toegewijde volgelingen, kunt helpen om hun ziel te redden van de eeuwige verdoemenis.

Ik zou Mijn kinderen nooit onder druk zetten om in Mijn naam te lijden. Maar door diegenen die Mij, als geschenk, hun hulp aanbieden door middel van het lijden, kan Ik een groot deel van de mensheid verlossen.

Lijden komt tot stand door de aanvallen van Satan waarbij hij die zielen kwelt die dicht bij Mij staan en degenen die door Mij aangesteld zijn om een heilige missie te leiden om de zielen te bekeren. Weet dat als deze aanvallen plaatsgrijpen, jullie met Mij verbonden zijn. Jullie zullen Mij dan zo goed leren kennen. Jullie zullen weten hoe Ik Me voel – Mijn vreugde, Mijn verdriet, Mijn leed, Mijn pijn en de verschrikking wanneer Ik een ziel aan Satan verlies.

Maak jullie geen zorgen! Miljoenen zielen zijn reeds gered door middel van deze boodschappen.

De gebeden van Mijn toegewijde strijdmacht verzachten reeds wereldwijd de rampen en het vertrek van Mijn Heilige Vicaris uit het Vaticaan. Hun gehoorzaamheid door het opzeggen van het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid redt op staande voet zielen.

Mijn dochter, zorg ervoor dat al Mijn kinderen begrijpen dat Ik tot alle religies en overtuigingen spreek door deze boodschappen. Ik sluit niemand uit. Want zij zijn allemaal kinderen van God. Er is maar één God en dat is Mijn Eeuwige Vader, God de Allerhoogste.

Sluit jullie bij Mij aan, kinderen, en laat ons eensgezind werken om Mijn zielen overal ter wereld in allerijl te redden. Door louter gebed kunnen jullie Mij helpen om de wereld te redden.

Jullie Jezus

Redder van heel de mensheid 

Boodschap: Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest

maandag 31 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Boodschap: H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid

zaterdag 29 oktober 2011

Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

Boodschap: De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood

vrijdag 28 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. 

Boodschap: Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden

donderdag 27 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. 

Boodschap: Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord

woensdag 26 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.

Boodschap: Wacht nu op onze glorieuze reünie

woensdag 26 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse zieners.

Boodschap: God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen

dinsdag 25 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed komen. 

Boodschap: Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten

maandag 24 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord, je van streek brengen. 

Boodschap: Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

zondag 23 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen.

Boodschap: De dood van Mijn zoon Muammar Gaddafi

donderdag 20 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, alle resterende twijfels die je wellicht van tijd tot tijd gehad hebt aangaande Mijn allerheiligste woorden zullen nu wegvallen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie