Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest

Ontvangen op maandag 31 oktober 2011

3.30 u

Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Eindelijk zal de mensheid Mijn woord horen om Mij in staat te stellen hen naar Mijn nieuw tijdperk van vrede op aarde te leiden. Ik doe een beroep op al Mijn kinderen, wijd en zijd, om jullie verzet te laten varen en jullie Redder te horen spreken.

Hoewel Ik jullie nooit de datum van Mijn Wederkomst op aarde zal onthullen, kan ik jullie wel vertellen dat Ik nu zal terugkeren in de geest. Ik kom nu om jullie opnieuw te redden gedurende de Waarschuwing opdat de mensen zich zullen bekeren. A.u.b., sta Mij toe om jullie te leiden en laat toe dat Mijn allerheiligste missie over de gehele wereld verspreid wordt om Mijn kinderen troost te brengen. Houd Mij niet tegen! Wijs Mijn barmhartige hand niet af! Laat jullie trots niet in de weg staan!

Word wakker en aanvaard dat Ik op dit moment met jullie spreek zodat Ik jullie in de schoot van Mijn barmhartigheid kan brengen. Eindelijk zal jullie ziel verlicht worden door de vlammen van Mijn goddelijke genaden die van top tot teen over jullie uitgestort zullen worden.

Alle twijfels zullen verdwenen zijn! Satans macht zal snel verzwakken, al zal hij tot het bittere einde zijn greep niet lossen.

Terwijl jullie Mijn smeekbeden overwegen, moeten jullie jezelf dit afvragen: als jullie in Mij geloven, waarom verwerpen jullie Mij dan? Waarom geven jullie blijk van woede en haat aan degenen die in Mijn naam komen? Waarom prijzen jullie jezelf in Mijn Kerk ten koste van Mijn kinderen? Denk eraan dat jullie allemaal gelijk zijn in Mijn ogen!

Kom nu tot Mij met een nederig hart! Want zolang jullie dit niet doen, kunnen jullie geen baat vinden bij Mijn barmhartigheid noch de genaden ontvangen waarmee Ik jullie verlang te voorzien.

Mijn stem roept nu alle niet-gelovigen op om het bestaan van Mijn Eeuwige Vader te aanvaarden.

Sta Mij na de Waarschuwing toe om jullie te helpen op de weg naar Eeuwig Leven. Mijn Hart doet pijn wanneer Ik verdwaalde zielen zie. Maar weet dit: het is het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen dat Mij het meest kwetst.

Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus

Boodschap: H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid

zaterdag 29 oktober 2011

Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

Boodschap: De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood

vrijdag 28 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. 

Boodschap: Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden

donderdag 27 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. 

Boodschap: Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord

woensdag 26 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.

Boodschap: Wacht nu op onze glorieuze reünie

woensdag 26 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse zieners.

Boodschap: God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen

dinsdag 25 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed komen. 

Boodschap: Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten

maandag 24 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord, je van streek brengen. 

Boodschap: Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

zondag 23 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen.

Boodschap: De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

vrijdag 21 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.

Boodschap: De dood van Mijn zoon Muammar Gaddafi

donderdag 20 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, alle resterende twijfels die je wellicht van tijd tot tijd gehad hebt aangaande Mijn allerheiligste woorden zullen nu wegvallen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie