Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood

Ontvangen op vrijdag 28 oktober 2011

23.30 u

Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. Mijn Kerk is in slaap gevallen en in haar sluimering heeft ze zichzelf niet voorbereid op de komst van de Antichrist. Hij en zijn handlangers zijn reeds in elke barst van Mijn Vaders Kerken overal ter wereld gekropen.

De Katholieke Kerk is het doelwit nummer één van de Antichrist en hij zal niet stoppen voor hij het hoofd laat duizelen van minstens de helft van Mijn Kerk op deze aarde. Mijn kardinalen, bisschoppen en priesters zijn zodanig onvoorbereid dat ze de subtiele veranderingen, die binnen hun eigen rangen plaatsvinden, niet opmerken. Het zal niet lang meer duren voordat de scheiding binnen Mijn Kerk echt duidelijk wordt.

Dit is de grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood. Mijn arme, geliefde dienaren! Velen van hen zijn onschuldige pionnen, overgeleverd aan de genade van een duistere macht die er zorg voor draagt zich niet bekend te maken.

Ik vraag al Mijn dienaren om intens te bidden om de gruwel, die in aantocht is, te trotseren. Zij moeten als volgt tot Mij bidden:

O, Mijn geliefde Jezus, Ik smeek Uw bescherming af en vraag om Uw barmhartigheid om mijn broeders en zusters binnen Uw Kerk ervoor te behoeden dat zij het slachtoffer worden van de Antichrist. Verleen mij de genaden en bescherm mij met Uw schild van sterkte om het hoofd te bieden aan de slechte daden die in Uw Heilige Naam gepleegd zouden kunnen worden. Ik smeek om Uw barmhartigheid en beloof te allen tijde mijn trouw aan Uw Heilige Naam.

Mijn gewijde dienaren, bied het hoofd aan dit kwaad en aan het Beest uit wiens muil deze schunnigheden en leugens zullen voortkomen.

Kijk uit voor veranderingen in de wijze waarop Mijn Lichaam en Bloed geconsacreerd zullen worden. Wanneer de woorden veranderen, die daardoor de aanwezigheid van Mijn Lichaam in de Heilige Eucharistie verloochenen, dan moeten jullie Mijn goddelijke belofte verdedigen. Hij die eet van Mijn Lichaam en drinkt van Mijn Bloed zal Eeuwig Leven bezitten.

Wees moedig, Mijn gewijde dienaren! Bid om de kracht die jullie nodig zullen hebben wanneer jullie geloof en gehoorzaamheid ondraaglijk getest zullen worden.

Ik houd van jullie en bescherm jullie te allen tijde. Enkel diegenen onder jullie, zachtmoedig van hart en ootmoedig van ziel, zullen genieten van Mijn heilige bescherming.

Bid voor al Mijn gewijde dienaren van overal opdat zij het licht van de waarheid niet zullen afwijzen ten gunste van de geest van duisternis die op het punt staat om zich binnen Mijn Kerk te vertonen.

Jullie Redder en Beschermer

Jezus Christus

Boodschap: Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest

maandag 31 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Boodschap: H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid

zaterdag 29 oktober 2011

Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

Boodschap: Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden

donderdag 27 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. 

Boodschap: Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord

woensdag 26 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.

Boodschap: Wacht nu op onze glorieuze reünie

woensdag 26 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse zieners.

Boodschap: God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen

dinsdag 25 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed komen. 

Boodschap: Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten

maandag 24 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord, je van streek brengen. 

Boodschap: Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

zondag 23 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen.

Boodschap: De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

vrijdag 21 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.

Boodschap: De dood van Mijn zoon Muammar Gaddafi

donderdag 20 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, alle resterende twijfels die je wellicht van tijd tot tijd gehad hebt aangaande Mijn allerheiligste woorden zullen nu wegvallen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie