Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Weldra zal de hemel splijten en zal het vuur van de Heilige Geest daar zijn

Ontvangen op woensdag 4 februari 2015

20.06 u

Mijn zeer geliefde dochter, de haat tegen alle goede dingen die van God komen, waaronder Zijn heilig Woord, is momenteel intens. De liefde in het hart van de mens, die van nature in de ziel van elk ter wereld gekomen kind aanwezig is, is verkild in de harten van de mensheid.

De menslievendheid en liefde voor elkaar zijn vervlogen en, zoals voorzegd, zal de mens zich tegen zijn broeder, zuster, vader, moeder en naaste keren als de eindstrijd om zielen zijn hoogtepunt bereikt. De goeden, de zachtmoedigen en de nederigen zullen vertrapt worden en diegenen met kwaadwilligheid en een gebrek aan liefde in hun ziel, zullen diegenen treiteren die de Waarheid durven spreken.

Mijn Vader, op wiens bevel Ik tot de wereld spreek, heeft Mij opgedragen deze waarschuwing uit te vaardigen. Bereid jullie voor om Mij onder ogen te komen, want weldra zal de hemel splijten en zal het vuur van de Heilige Geest daar zijn! Diegenen met een teder hart en van wie de ziel vol liefde voor anderen is, zullen beloond worden met de gaven die Ik op die dag zal meebrengen. Tegen de anderen zeg Ik dit. Voor elke goddeloze handeling, woord of daad waaraan jullie je schuldig gemaakt hebben en voor de pijn die jullie anderen berokkend hebben, zullen jullie de pijn van jullie ongerechtigheden, gezien door Mijn ogen, ervaren. Omdat er zovelen geschokt zullen zijn wanneer zij de staat van hun ziel zien, vraag Ik jullie niet te vrezen. Vertrouw gewoon op Mijn grote barmhartigheid! Ik kom niet om te straffen of te oordelen maar om in jullie de liefde voor Mij op te wekken, die jullie verloren zijn.

Kop op jullie allen, het moment van Gods tussenkomst is dichtbij en diegenen die hun ziel door de daad van verzoening en door de Biecht voorbereiden, zullen van de pijn van de zuivering gespaard blijven.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Moed, Mijn lieve kinderen, alles ligt in de handen van Mijn Zoon!

dinsdag 17 februari 2015

Mijn lieve kinderen, jullie hebben de gebeden, de gaven en de wapenrusting gekregen om voortgang te maken ter voorbereiding op de Tweede Komst van Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Mijn missie om de mensheid te redden is bijna voltooid

vrijdag 13 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, door de kracht van de Heilige gezegende Drie-eenheid verklaar Ik dat Ik jullie de Waarheid geschonken heb. 

Boodschap: Gebed jaagt de Boze schrik aan

donderdag 12 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag aan alle Christenen in elk deel van de wereld om de tijd die zij in gebed doorbrengen om de kracht om de zonde te verslaan, die de wereld wurgt en die leed en allerlei tegenspoed met zich meebrengt, op te drijven.

Boodschap: Meer kan Ik jullie niet openbaren voordat Ik de schapen van de bokken scheid

woensdag 11 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen spuwden Mij in het gezicht, vervloekten Mij en loochenden Mij gedurende Mijn tijd op aarde en men blijft dat tot op heden doen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid om de bescherming van de Kerk van Mijn Zoon op aarde!

dinsdag 10 februari 2015

Mijn lieve kinderen, het is belangrijk dat jullie allen als onderdeel van jullie dagelijkse gebeden de kruistochtgebeden en Mijn allerheiligste Rozenkrans bidden. 

Boodschap: De geest van het kwaad is sterker dan de wil van de mens

zondag 8 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, daar deze boodschappen helemaal doordrongen zijn van de Heilige Geest verspreidt Mijn Woord zich bliksemsnel, zoals dat gedurende Mijn tijd op aarde gebeurde. 

Boodschap: Ik Ben jullie enige echte troost in een wereld die tegen Mij is

zaterdag 7 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn strijd om al Gods kinderen vrede te bezorgen en iedere persoon naar de heerlijkheid van de Nieuwe Hemel en Aarde te brengen, is heviger aan het worden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie