Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Bid om de bescherming van de Kerk van Mijn Zoon op aarde!

Ontvangen op dinsdag 10 februari 2015

14.36 u

Mijn lieve kinderen, het is belangrijk dat jullie allen als onderdeel van jullie dagelijkse gebeden de kruistochtgebeden en Mijn allerheiligste Rozenkrans bidden. Jullie mogen kiezen welke gebeden jullie uitzoeken, niet noodzakelijk elk gebed maar die naargelang jullie verlangen. Mijn allerheiligste Rozenkrans dient dagelijks gebeden te worden tegen de invloed van de Boze.

Het gebed brengt jullie dichter bij God en beschermt de zielen van al diegenen die de hulp van Mijn Zoon inroepen tegen de macht van de Bedrieger. Het gebed is het grootste wapen tegen het kwaad en jullie mogen de macht, die deze oplevert, nooit onderschatten.

Bid om de bescherming van de Kerk van Mijn Zoon op aarde en vraag Mijn Zoon om barmhartigheid te verlenen aan iedereen die haar tracht te kruisigen. Deze Kerk – het Lichaam en de Tempel van Mijn Zoon – is het pad waarlangs God alle eer gegeven zal worden. De onderrichtingen, het Woord en de Heilige Eucharistie – dat het Lichaam en het Bloed van Mijn Zoon, Jezus Christus, is – waren geschenken die aan de mensheid gegeven werden voor de zaligmaking van de zielen. Jullie moeten de Waarheid handhaven en jullie voorbereiden om de barmhartigheid van Mijn Zoon aan te nemen.

Ik dring erop aan dat jullie bidden voor de zielen die de Waarheid weerleggen, en dat jullie Mijn Zoon smeken om Zijn barmhartigheid over hun ziel uit te storten. Mijn Zoon is leven. Alle leven komt van Hem. Wijs Mijn Zoon af en jullie zullen niet verder leven in Zijn komend Koninkrijk!

Mijn Zoon heeft Mij gevraagd om dringend om jullie gebeden te verzoeken voor de ziel van diegenen die Hem zullen afwijzen. Hij zal de gebeden verhoren die jullie aanbieden voor al jullie dierbaren en voor diegenen die niet in staat zullen zijn het Licht aan te nemen wanneer het als een baken straalt en zich over de mensheid uitstrekt.

De zielen die verlicht zijn door de liefde en nederigheid die nodig zijn om Mijn Zoon te ontvangen, zullen zich verheugen. Diegenen met duisternis in hun ziel zullen het Licht schuwen aangezien zij het pijnlijk zullen vinden de Waarheid te zien. Bid nu en van nu af aan elke dag met heel jullie hart voor de zielen die de barmhartigheid van Mijn Zoon het meeste nodig hebben!

Zonder jullie gebeden zullen er velen verloren gaan en zij zullen voor eeuwig naar het gezelschap van Mijn Zoon smachten, maar zij zullen Hem nergens kunnen vinden.

Ik vertrouw jullie Mijn liefde, Mijn bescherming en Mijn vrede toe. Geef a.u.b. gehoor aan Mijn oproep voor de redding van de zielen!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Moed, Mijn lieve kinderen, alles ligt in de handen van Mijn Zoon!

dinsdag 17 februari 2015

Mijn lieve kinderen, jullie hebben de gebeden, de gaven en de wapenrusting gekregen om voortgang te maken ter voorbereiding op de Tweede Komst van Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Mijn missie om de mensheid te redden is bijna voltooid

vrijdag 13 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, door de kracht van de Heilige gezegende Drie-eenheid verklaar Ik dat Ik jullie de Waarheid geschonken heb. 

Boodschap: Gebed jaagt de Boze schrik aan

donderdag 12 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag aan alle Christenen in elk deel van de wereld om de tijd die zij in gebed doorbrengen om de kracht om de zonde te verslaan, die de wereld wurgt en die leed en allerlei tegenspoed met zich meebrengt, op te drijven.

Boodschap: Meer kan Ik jullie niet openbaren voordat Ik de schapen van de bokken scheid

woensdag 11 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen spuwden Mij in het gezicht, vervloekten Mij en loochenden Mij gedurende Mijn tijd op aarde en men blijft dat tot op heden doen.

Boodschap: De geest van het kwaad is sterker dan de wil van de mens

zondag 8 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, daar deze boodschappen helemaal doordrongen zijn van de Heilige Geest verspreidt Mijn Woord zich bliksemsnel, zoals dat gedurende Mijn tijd op aarde gebeurde. 

Boodschap: Ik Ben jullie enige echte troost in een wereld die tegen Mij is

zaterdag 7 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn strijd om al Gods kinderen vrede te bezorgen en iedere persoon naar de heerlijkheid van de Nieuwe Hemel en Aarde te brengen, is heviger aan het worden. 

Boodschap: Weldra zal de hemel splijten en zal het vuur van de Heilige Geest daar zijn

woensdag 4 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, de haat tegen alle goede dingen die van God komen, waaronder Zijn heilig Woord, is momenteel intens. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie