Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De geest van het kwaad is sterker dan de wil van de mens

Ontvangen op zondag 8 februari 2015

20.31 u

Mijn zeer geliefde dochter, daar deze boodschappen helemaal doordrongen zijn van de Heilige Geest verspreidt Mijn Woord zich bliksemsnel, zoals dat gedurende Mijn tijd op aarde gebeurde. De snelheid waarmee de Heilige Geest zich verspreidt, gaat het begrip van de sterfelijke mens te boven. En terwijl de Parakleet (= de Trooster, de Heilige Geest) door de macht van God de ziel overspoelt van al diegenen met nederigheid in hun hart, zal overal waar Hij aanwezig is de geest van het kwaad volgen.

De geest van het kwaad is sterker dan de wil van de mens, maar staat machteloos tegenover de kinderen van God die in Hem al hun vertrouwen stellen. De geest van het kwaad zal altijd één drijfveer hebben en die bestaat erin te misleiden. Satan, de grote Bedrieger, zal van de hoogmoed in de ziel gebruik maken om de mens ervan te overtuigen dat zijn gebrekkige redenering kan bepalen wat juist of verkeerd is. Het slachtoffer zal menen dat hij zijn lot in eigen handen heeft en zijn geloof, hoe weinig hij er ook mag hebben, dus bijkomstig is.

Vrijheid van het geweten kan zwakke zielen ertoe brengen het bestaan van God te verwerpen. Andere zielen, die het bestaan van God wel aannemen, zullen hun persoonlijke mening hun eigen interpretatie over wie God is en hoe God op zondaars reageert, laten bepalen. In beide gevallen zullen zij het gezag van God afwijzen voor wat zij willen geloven. Hun hoogmoed zal tot hun ondergang leiden.

De duivel is zeer sluw en zal tegen dergelijke zielen zeggen: “ Doe wat je geweten je ingeeft.” en zal hen ervan overtuigen er voorrang aan te geven boven het Woord van God. O hoe gemakkelijk is de mens te manipuleren, die door de zonde aan een dergelijke misleiding ten prooi valt. Komaan, zeg Ik, wie zijn jullie om te besluiten dat jullie meer over Mij weten dan wat Ik jullie geleerd heb? Mijn onderrichtingen zijn duidelijk, precies en gaan niets uit de weg. Als jullie geen vertrouwen kunnen stellen in het Woord van God, dan kunnen jullie niet echt liefhebben. Het is uit eigen vrije wil dat jullie kiezen wat jullie willen geloven. Maar de mens die het Woord van God verdraait, zodat het netjes aansluit bij zijn eigen opvatting van Mijn Woord en tegemoetkomt aan zijn eigen behoeften, is de mens die zal bezwijken voor de bekoring van de Boze.

Overal waar Mijn Woord gehandhaafd wordt, zal de duivel rondhangen, wachtend om zielen te verslinden die meer waarde hechten aan hun eigen zienswijze en opvattingen dan aan het Woord van God. Iedere mens die standvastig bij de Waarheid blijft, zal door de Bedrieger - die nooit zal ophouden met zijn pogingen om hen op het slechte pad te brengen - voor vreselijke beproevingen staan. Dus overal waar de Heilige Geest Zijn vleugels uitspreidt, zal bij elke stap op de weg de geest van het kwaad volgen. Meedogenloos, gefrustreerd en vastberaden zal hij die zielen kwellen die door de kracht van de Heilige Geest gezegend werden.

Jullie zullen niet zien dat de geest van het kwaad probeert zich te bemoeien met de zielen die hij al voor zich gewonnen heeft, want daar heeft hij geen behoefte aan. Een mens die van Mij houdt en het Woord van God navolgt, is kwetsbaar want hij is de meest gewilde buit. Jullie mogen hoe dan ook nooit geloven dat jullie sterk genoeg zijn om dergelijke aanvallen op jullie geloof af te slaan, want ieder van jullie is een zondaar. En als zondaars zullen ook jullie Mij verraden, tenzij jullie op regelmatige basis door verzoening jullie ziel reinigen, want jullie zullen anders niet sterk genoeg zijn om op jullie eentje opgewassen te zijn tegen de druk om Mij te verloochenen.

Vergeet nooit waarvoor Ik jullie gewaarschuwd heb! Jullie bevinden je midden in de grootste geestelijke strijd allertijden. Alleen de geschiktste, de sterkste en de zuiverste zielen zullen deze overleven.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Moed, Mijn lieve kinderen, alles ligt in de handen van Mijn Zoon!

dinsdag 17 februari 2015

Mijn lieve kinderen, jullie hebben de gebeden, de gaven en de wapenrusting gekregen om voortgang te maken ter voorbereiding op de Tweede Komst van Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Mijn missie om de mensheid te redden is bijna voltooid

vrijdag 13 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, door de kracht van de Heilige gezegende Drie-eenheid verklaar Ik dat Ik jullie de Waarheid geschonken heb. 

Boodschap: Gebed jaagt de Boze schrik aan

donderdag 12 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag aan alle Christenen in elk deel van de wereld om de tijd die zij in gebed doorbrengen om de kracht om de zonde te verslaan, die de wereld wurgt en die leed en allerlei tegenspoed met zich meebrengt, op te drijven.

Boodschap: Meer kan Ik jullie niet openbaren voordat Ik de schapen van de bokken scheid

woensdag 11 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen spuwden Mij in het gezicht, vervloekten Mij en loochenden Mij gedurende Mijn tijd op aarde en men blijft dat tot op heden doen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid om de bescherming van de Kerk van Mijn Zoon op aarde!

dinsdag 10 februari 2015

Mijn lieve kinderen, het is belangrijk dat jullie allen als onderdeel van jullie dagelijkse gebeden de kruistochtgebeden en Mijn allerheiligste Rozenkrans bidden. 

Boodschap: Ik Ben jullie enige echte troost in een wereld die tegen Mij is

zaterdag 7 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn strijd om al Gods kinderen vrede te bezorgen en iedere persoon naar de heerlijkheid van de Nieuwe Hemel en Aarde te brengen, is heviger aan het worden. 

Boodschap: Weldra zal de hemel splijten en zal het vuur van de Heilige Geest daar zijn

woensdag 4 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, de haat tegen alle goede dingen die van God komen, waaronder Zijn heilig Woord, is momenteel intens. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie