Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Moed, Mijn lieve kinderen, alles ligt in de handen van Mijn Zoon!

Ontvangen op dinsdag 17 februari 2015

17.00 u

Mijn lieve kinderen, jullie hebben de gebeden, de gaven en de wapenrusting gekregen om voortgang te maken ter voorbereiding op de Tweede Komst van Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus.

Zijn Rest werd gevormd en deze zal wereldwijd blijven aangroeien zodat zielen gered kunnen worden. Het zal in de loop van de tijd, die in het verschiet ligt, zijn dat Gods Rest in elke hoek van de wereld de Waarheid van Zijn heilig Woord zal bewaren. Gezegend met de gunst van de Heilige Geest zal de Rest, door hun gebed en opoffering, de toorn van God bedaren wanneer de Grote Dag van de Heer op de wereld neerdaalt.

Jullie mogen nooit vergeten dat God van iedereen houdt, en door de tegenstand die jegens Gods kinderen aan de dag gelegd zal worden, zullen jullie het niet gemakkelijk vinden om aan het Woord trouw te blijven.

Gods Rest zal zich, ongeacht geloofsovertuiging of natie, in de komende tijd verenigen terwijl elke vermelding over het heilig Woord de kop ingedrukt zal worden. God zal door deze missie met jullie communiceren wanneer jullie vertroosting nodig hebben, waardoor Hij over jullie de nodige genaden kan uitstorten om jullie geloof te ondersteunen.

Moed, Mijn lieve kinderen, alles ligt in de handen van Mijn Zoon, die elke ziel zal opzoeken, met inbegrip van de meest verharden onder jullie. Mijn liefde voor jullie allen is onverwoestbaar en Ik verlang dat jullie elk geschenk, dat jullie door de heilige Evangeliƫn en door deze boodschappen gegeven werd, benutten voor de redding van zielen.

God zal Zijn Rest nooit in de steek laten en het zal door jullie gebedsgroepen zijn, en alle andere gebedsgroepen die uit Mijn mededelingen aan de wereld door andere missies voortgekomen zijn, dat zielen gered kunnen en zullen worden.

Troost elkaar in tijden van geestelijke beproevingen en God zal jullie geleiden bij elke stap die jullie zetten! Ik, de Moeder van de Verlossing, zal jullie Beschermster blijven en Ik zal elk verzoek dat jullie tot Mij richten, beantwoorden. Ik zal helemaal tot op de dag dat Mijn Zoon terugkeert om Zijn Koninkrijk op aarde terug te vorderen, aan jullie zijde blijven.

Dank jullie om met geloof, hoop en vertrouwen gehoor te geven aan Mijn oproep en die van Mijn Zoon.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Mijn missie om de mensheid te redden is bijna voltooid

vrijdag 13 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, door de kracht van de Heilige gezegende Drie-eenheid verklaar Ik dat Ik jullie de Waarheid geschonken heb. 

Boodschap: Gebed jaagt de Boze schrik aan

donderdag 12 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag aan alle Christenen in elk deel van de wereld om de tijd die zij in gebed doorbrengen om de kracht om de zonde te verslaan, die de wereld wurgt en die leed en allerlei tegenspoed met zich meebrengt, op te drijven.

Boodschap: Meer kan Ik jullie niet openbaren voordat Ik de schapen van de bokken scheid

woensdag 11 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen spuwden Mij in het gezicht, vervloekten Mij en loochenden Mij gedurende Mijn tijd op aarde en men blijft dat tot op heden doen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid om de bescherming van de Kerk van Mijn Zoon op aarde!

dinsdag 10 februari 2015

Mijn lieve kinderen, het is belangrijk dat jullie allen als onderdeel van jullie dagelijkse gebeden de kruistochtgebeden en Mijn allerheiligste Rozenkrans bidden. 

Boodschap: De geest van het kwaad is sterker dan de wil van de mens

zondag 8 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, daar deze boodschappen helemaal doordrongen zijn van de Heilige Geest verspreidt Mijn Woord zich bliksemsnel, zoals dat gedurende Mijn tijd op aarde gebeurde. 

Boodschap: Ik Ben jullie enige echte troost in een wereld die tegen Mij is

zaterdag 7 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn strijd om al Gods kinderen vrede te bezorgen en iedere persoon naar de heerlijkheid van de Nieuwe Hemel en Aarde te brengen, is heviger aan het worden. 

Boodschap: Weldra zal de hemel splijten en zal het vuur van de Heilige Geest daar zijn

woensdag 4 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, de haat tegen alle goede dingen die van God komen, waaronder Zijn heilig Woord, is momenteel intens. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie