Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Gebed jaagt de Boze schrik aan

Ontvangen op donderdag 12 februari 2015

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag aan alle Christenen in elk deel van de wereld om de tijd die zij in gebed doorbrengen om de kracht om de zonde te verslaan, die de wereld wurgt en die leed en allerlei tegenspoed met zich meebrengt, op te drijven.

Zonde kan door gebed tenietgedaan worden. Het gebed is het krachtigste wapen tegen het kwaad en hoe meer jullie je tot Mij - jullie Jezus - wenden, hoe beter Ik Mijn tegenstander kan verslaan. Terwijl Ik niets van jullie verg dat jullie hart bezwaart, vraag Ik alleen maar dat jullie Mij aanroepen om de zondaars te helpen de verdorvenheid, die op elk ogenblik in hun hart kan opkomen, te mijden.

De macht van Satan is op een punt gekomen dat diegenen met geen vertrouwen of geloof in God zich gemakkelijk door hem laten manipuleren. Hij drijft hen en bekoort hen bij elke gelegenheid. In Satans ogen is de mens een afspiegeling van God, die de mens naar Zijn eigen beeld schiep. Satan haat ieder mens met een intensiteit die jullie de adem zou benemen. Het is enkel de mens die op zijn tactieken bedacht is, die de Waarheid kan zien terwijl het kwaad veel vormen aanneemt. Slechts de mens die voor het Woord van God openstaat – die Hem bemint en kent – kan door de kracht van het gebed de invloed van de Bedrieger afweren.

Gebed jaagt de Boze schrik aan en verzwakt de greep waarin hij de mensheid houdt. Het gebed is krachtiger dan een zwaard dat in de strijd gebruikt wordt, want het verwondt de vijand niet alleen, maar het verdelgt hem ook.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Moed, Mijn lieve kinderen, alles ligt in de handen van Mijn Zoon!

dinsdag 17 februari 2015

Mijn lieve kinderen, jullie hebben de gebeden, de gaven en de wapenrusting gekregen om voortgang te maken ter voorbereiding op de Tweede Komst van Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Mijn missie om de mensheid te redden is bijna voltooid

vrijdag 13 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, door de kracht van de Heilige gezegende Drie-eenheid verklaar Ik dat Ik jullie de Waarheid geschonken heb. 

Boodschap: Meer kan Ik jullie niet openbaren voordat Ik de schapen van de bokken scheid

woensdag 11 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen spuwden Mij in het gezicht, vervloekten Mij en loochenden Mij gedurende Mijn tijd op aarde en men blijft dat tot op heden doen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid om de bescherming van de Kerk van Mijn Zoon op aarde!

dinsdag 10 februari 2015

Mijn lieve kinderen, het is belangrijk dat jullie allen als onderdeel van jullie dagelijkse gebeden de kruistochtgebeden en Mijn allerheiligste Rozenkrans bidden. 

Boodschap: De geest van het kwaad is sterker dan de wil van de mens

zondag 8 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, daar deze boodschappen helemaal doordrongen zijn van de Heilige Geest verspreidt Mijn Woord zich bliksemsnel, zoals dat gedurende Mijn tijd op aarde gebeurde. 

Boodschap: Ik Ben jullie enige echte troost in een wereld die tegen Mij is

zaterdag 7 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn strijd om al Gods kinderen vrede te bezorgen en iedere persoon naar de heerlijkheid van de Nieuwe Hemel en Aarde te brengen, is heviger aan het worden. 

Boodschap: Weldra zal de hemel splijten en zal het vuur van de Heilige Geest daar zijn

woensdag 4 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, de haat tegen alle goede dingen die van God komen, waaronder Zijn heilig Woord, is momenteel intens. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie