Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn missie om de mensheid te redden is bijna voltooid

Ontvangen op vrijdag 13 februari 2015

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, door de kracht van de Heilige gezegende Drie-eenheid verklaar Ik dat Ik jullie de Waarheid geschonken heb. Ik heb jullie hart en ziel vervuld met de gaven die door het Boek der Waarheid aan de mensheid beloofd zijn.

Neem Mijn geschenk van de Waarheid nu aan, samen met al de andere geschenken die jullie door deze missie gegeven werden, en aanvaard deze met dankbaarheid! Beleef het Woord van God! Neem deze boodschappen aan en leid jullie leven dienovereenkomstig!

Mijn missie om de mensheid te redden is bijna voltooid. Mijn Rest werd gevormd. Jullie hebben de geschenken van het Zegel van de Levende God, de Medaille van Verlossing en de kruistochtgebeden gekregen. Deze zullen jullie wapenrusting tegen Mijn tegenstander zijn. Ik zal vanaf nu nog slechts af en toe, en door de Rest, met jullie spreken. Jullie zijn klaar om jullie wapenrusting op te nemen om te strijden om Mijn Woord in een plaats van troosteloosheid levend te houden.

Mijn plan bestaat erin om ervoor te zorgen dat jullie allen Mijn Woord verspreiden en nadenken over wat Ik jullie gegeven heb. Ik zal Mijn laatste missie nooit in de steek laten, want dat is onmogelijk. Deze boodschappen zullen jullie veel troost en bemoediging bezorgen in dagen van grote geestelijke beproevingen. Wees dankbaar voor Mijn barmhartigheid!

De Heilige Geest zal jullie leiden en beschermen, en Ik zal jullie de vertroosting schenken die jullie nodig zullen hebben om opgewassen te zijn tegen de moeilijkheden waarmee jullie in de komende tijden geconfronteerd zullen worden.

Dank jullie, Mijn kleintjes, om Mijn tussenkomst te aanvaarden. Nu is het aan jullie om de Waarheid te verspreiden. Ik houd van jullie, Ik koester jullie en Ik verlang naar de Grote Dag van de Heer waarop Ik de wereld zal verenigen en jullie naar Mijn Koninkrijk op aarde zal voeren.

Ik zegen jullie en schenk jullie de moed, de wijsheid, de kennis en de genaden om Mijn werk op aarde voort te zetten.

Jullie geliefde Jezus

Redder en Verlosser van de hele mensheid

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Moed, Mijn lieve kinderen, alles ligt in de handen van Mijn Zoon!

dinsdag 17 februari 2015

Mijn lieve kinderen, jullie hebben de gebeden, de gaven en de wapenrusting gekregen om voortgang te maken ter voorbereiding op de Tweede Komst van Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Gebed jaagt de Boze schrik aan

donderdag 12 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag aan alle Christenen in elk deel van de wereld om de tijd die zij in gebed doorbrengen om de kracht om de zonde te verslaan, die de wereld wurgt en die leed en allerlei tegenspoed met zich meebrengt, op te drijven.

Boodschap: Meer kan Ik jullie niet openbaren voordat Ik de schapen van de bokken scheid

woensdag 11 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen spuwden Mij in het gezicht, vervloekten Mij en loochenden Mij gedurende Mijn tijd op aarde en men blijft dat tot op heden doen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid om de bescherming van de Kerk van Mijn Zoon op aarde!

dinsdag 10 februari 2015

Mijn lieve kinderen, het is belangrijk dat jullie allen als onderdeel van jullie dagelijkse gebeden de kruistochtgebeden en Mijn allerheiligste Rozenkrans bidden. 

Boodschap: De geest van het kwaad is sterker dan de wil van de mens

zondag 8 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, daar deze boodschappen helemaal doordrongen zijn van de Heilige Geest verspreidt Mijn Woord zich bliksemsnel, zoals dat gedurende Mijn tijd op aarde gebeurde. 

Boodschap: Ik Ben jullie enige echte troost in een wereld die tegen Mij is

zaterdag 7 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn strijd om al Gods kinderen vrede te bezorgen en iedere persoon naar de heerlijkheid van de Nieuwe Hemel en Aarde te brengen, is heviger aan het worden. 

Boodschap: Weldra zal de hemel splijten en zal het vuur van de Heilige Geest daar zijn

woensdag 4 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, de haat tegen alle goede dingen die van God komen, waaronder Zijn heilig Woord, is momenteel intens. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie