Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Meer kan Ik jullie niet openbaren voordat Ik de schapen van de bokken scheid

Ontvangen op woensdag 11 februari 2015

15.16 u

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen spuwden Mij in het gezicht, vervloekten Mij en loochenden Mij gedurende Mijn tijd op aarde en men blijft dat tot op heden doen.

Elk geschenk dat door zieners, visionairen en profeten van God aan de mensheid gegeven werd, werd door de meerderheid verworpen. Weldra zal het voor de mensen moeilijk worden om de vlam der Waarheid nog te vinden, zelfs al mogen ze ernaar op zoek gaan. Mijn vijanden zullen jubelen en feestvieren als Mijn Getuigen op aarde neergeslagen en vertrappeld worden. O hoe ondankbaar zijn de koude harten van de mensen en hoe weinig liefde kennen ze voor Mij!

Mijn straf is ophanden en Ik zal diegenen wier liefde voor Mij levend blijft, scheiden van de zielen die Mij verwerpen. Mijn tussenkomst zal er plots zijn, en wee de mens die Mij vervloekt want Ik zal hem van de schoot van Mijn Hart afsluiten en hij zal achterblijven, rondwarend tussen de beesten die op aarde ronddolen op zoek naar de zielen die zij begeren om hen te kunnen verderven.

Vandaag heeft jullie Heer gesproken, en vandaag is de dag waarop zoals voorzegd de veranderingen een aanvang zullen nemen. Er zal jullie in grote stromen Mijn barmhartigheid bewezen worden, maar daarna zullen jullie je eigen lotsbestemming kiezen. Diegenen die toegelaten hebben dat er haat woekert in hun ziel, zullen Mij afwijzen. Diegenen met een lauwe ziel zullen niet over de genaden beschikken om Mij trouw te blijven, en ook zij zullen Mij afwijzen.

Ik heb jullie het Woord, de Waarheid, gegeven en velen hebben Mij daar om vervloekt. Meer is er niet dat Ik jullie voorafgaand aan de Grote Dag kan geven. Welnu, neem aan wat Ik jullie gegeven heb en herinner jullie elk woord want Mijn tijd is nabij en meer kan Ik jullie niet openbaren voordat Ik de schapen van de bokken scheid.

Diegenen van jullie die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden. Diegenen die in Mij geloven, zullen Eeuwig leven hebben. Lijd in Mijn naam en Ik zal jullie in Mijn komend Koninkrijk verheffen!

De dag van de eerste opstanding komt er aan en diegenen die Mij niet aanvaarden zullen voor de eeuwigheid verstoten worden. Mijn toorn is groot op dit moment, en mochten jullie de afgestompte, grauwe en verduisterde zielen van diegenen met een lauw hart aanschouwen, zou dat jullie doen wenen. Jammer genoeg bevindt het merendeel van de zielen zich in duisternis en mochten jullie dat zien, zouden jullie sterven van de schok, zodanig is de zielstoestand van de mensheid.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Moed, Mijn lieve kinderen, alles ligt in de handen van Mijn Zoon!

dinsdag 17 februari 2015

Mijn lieve kinderen, jullie hebben de gebeden, de gaven en de wapenrusting gekregen om voortgang te maken ter voorbereiding op de Tweede Komst van Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Mijn missie om de mensheid te redden is bijna voltooid

vrijdag 13 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, door de kracht van de Heilige gezegende Drie-eenheid verklaar Ik dat Ik jullie de Waarheid geschonken heb. 

Boodschap: Gebed jaagt de Boze schrik aan

donderdag 12 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag aan alle Christenen in elk deel van de wereld om de tijd die zij in gebed doorbrengen om de kracht om de zonde te verslaan, die de wereld wurgt en die leed en allerlei tegenspoed met zich meebrengt, op te drijven.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid om de bescherming van de Kerk van Mijn Zoon op aarde!

dinsdag 10 februari 2015

Mijn lieve kinderen, het is belangrijk dat jullie allen als onderdeel van jullie dagelijkse gebeden de kruistochtgebeden en Mijn allerheiligste Rozenkrans bidden. 

Boodschap: De geest van het kwaad is sterker dan de wil van de mens

zondag 8 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, daar deze boodschappen helemaal doordrongen zijn van de Heilige Geest verspreidt Mijn Woord zich bliksemsnel, zoals dat gedurende Mijn tijd op aarde gebeurde. 

Boodschap: Ik Ben jullie enige echte troost in een wereld die tegen Mij is

zaterdag 7 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn strijd om al Gods kinderen vrede te bezorgen en iedere persoon naar de heerlijkheid van de Nieuwe Hemel en Aarde te brengen, is heviger aan het worden. 

Boodschap: Weldra zal de hemel splijten en zal het vuur van de Heilige Geest daar zijn

woensdag 4 februari 2015

Mijn zeer geliefde dochter, de haat tegen alle goede dingen die van God komen, waaronder Zijn heilig Woord, is momenteel intens. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie