Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Weet jij niet dat je niets bent zonder Mij? Een leeg vat dat aan niets kan voldoen

Ontvangen op vrijdag 10 augustus 2012

12.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat wanneer je het gebed tot Mij, jouw goddelijke Jezus, uitstelt, je zwak wordt en Mij op een afstand houdt.

Je mag het gebed nooit uitstellen of de tijd, die je elke dag aan Mij moet besteden, opschorten.

Wanneer je dat wel doet, leidt de Boze je af en vult hij je geest met wereldse zaken die inhoudelijk leeg zijn.

Daarop zal je een leegte voelen en in je ziel zal er een strijd merkbaar worden.

Weet jij niet dat je niets bent zonder Mij? Een leeg vat dat aan niets kan voldoen hoe indrukwekkend de bekoorlijkheid van de materiële wonderen ook lijkt.

Wanneer Ik een ziel verhef, verstrengelt deze zich met Mijn Heilig Hart.

Maar om vast in Mij te verblijven, moet de ziel met Mij communiceren, Mij voortdurend haar liefde betuigen en dankgebeden aanbieden. Anders kan deze losraken, zoals een baby bij de geboorte van zijn moeder gescheiden wordt wanneer de navelstreng doorgeknipt wordt.

Wend je ogen geen minuut van Mij af want de Boze wacht daarop!

Op het meest onverwachte moment brengt hij dan de genadeslag toe en rukt hij je weg.

Hij benut de zintuigen om zijn slachtoffers te bekoren en hij gebruikt andere zielen om deze te kwellen. Hij richt zich vooral op Mijn soldaten en zij lijden het meest.

Mijn dochter, terwijl je druk bezig was met Mijn werk, heb jij je ogen van Mij afgewend en dat zorgde ervoor dat je te lijden had. Jij raakte de weg kwijt en raakte in de war. Jouw onrust nam toe aangezien elke onderbreking, teweeggebracht door de Boze, ertoe leidde dat jij de afgesproken tijd met Mij, je Jezus, uitstelde.

Wanneer dat gebeurt, moet je te biechten gaan, Mijn Lichaam ontvangen en tijd doorbrengen in gebed.

Je mag nooit vergeten om de Heilige Rozenkrans van Mijn geliefde Moeder te bidden want deze biedt een kring van bescherming tegen Satan.

Ga nu! Kom vandaag in gebed tot Mij! Praat daarna gedurende de dag met Mij zoals met een vriend en deel al je zorgen met Mij! Overhandig deze vervolgens aan Mij en laat al je beslommeringen aan Mij over!

Jouw Jezus

 

Boodschap: Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

vrijdag 31 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

donderdag 30 augustus 2012

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Boodschap: Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 29 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Boodschap: Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

dinsdag 28 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Boodschap: Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

maandag 27 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Boodschap: Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

zondag 26 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Boodschap: Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

zaterdag 25 augustus 2012

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Boodschap: Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

vrijdag 24 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

donderdag 23 augustus 2012

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Boodschap: Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

donderdag 23 augustus 2012

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie