Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

Ontvangen op woensdag 29 augustus 2012

23.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Voor elke weerzinwekkende wet, aangenomen door landen die zich kanten tegen de Wetten van God, zal het geweld van de bestraffing door de hand van Mijn Vader op hen neerstorten.

Ieder snood vergrijp, dat in strijd met de Wetten van God ten uitvoer gebracht wordt, zal aangepakt worden en naties zullen boeten voor hun zonden.

Zoals de barmhartigheid van God groot is en zich over de grootst mogelijke oppervlakte zal uitstrekken om zielen te bewaren, zo zal de straf van God ontketend worden om de verspreiding van het kwaad te stoppen.

Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

Diegenen die de wetten van God volgen, zullen ondersteund worden.

Diegenen, voor wie zij bidden en persoonlijke offers brengen als boetedoening voor hun zonden, zullen met welwillendheid behandeld worden.

Diegenen, die weigeren God te volgen, niettegenstaande zij de waarheid kennen, en die andere zielen aantasten door de goddeloze wetten die in hun naties ingesteld worden, zullen gestraft worden.

Er zullen veel stormen, overstromingen en aardbevingen komen.

Want elke belediging tegen God zal op hevige tegenstand stuiten waardoor na verloop van tijd de zuivering zal en kan volbracht worden.

Vergeet nooit dat liefde voor God uit het hart moet komen.

Loochen het woord van God en je zult ervoor boeten!

Liefde voor God moet zuiver zijn. De vrees voor God is een natuurlijk onderdeel van de affiniteit voor de majesteit van de Schepper van alle dingen en maakt deel uit van deze liefde.

Er moet eerbied voor Gods Wetten getoond worden.

Wanneer de eerbied ontbreekt en wanneer de mens de Wetten van God aan zijn laars lapt – wat de mensheid doet ontaarden – zal de toorn van Mijn Vader ontketend worden.

Jullie Jezus

Boodschap: Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

vrijdag 31 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

donderdag 30 augustus 2012

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Boodschap: Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

dinsdag 28 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Boodschap: Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

maandag 27 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Boodschap: Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

zondag 26 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Boodschap: Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

zaterdag 25 augustus 2012

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Boodschap: Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

vrijdag 24 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

donderdag 23 augustus 2012

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Boodschap: Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

donderdag 23 augustus 2012

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

Boodschap: H. Maagd Maria: Toen Ik samen met de apostelen in het Cenakel wachtte op de nederdaling van de Heilige Geest, waren er tien dagen van voorbereiding nodig

woensdag 22 augustus 2012

Mijn kind, de wildernis waarin Mijn kinderen zich in de huidige wereld bevinden, is er doordat zij niet weten hoe men de gave van de Heilige Geest krijgt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie