Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

Ontvangen op maandag 27 augustus 2012

19.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Mijn genaden komen op dit moment in stromen op jullie neer.

Zij worden jullie gegeven om jullie besluit, om Mijn heilig woord te verspreiden, te versterken.

Mijn boodschappen vanuit de Hemel zullen zielen voeden, met inbegrip van de meest zwartgeblakerde, met de zuurstof die zij nodig hebben om de duisternis, die door Satan over de wereld uitgestort wordt, te overleven.

Zijn onzichtbare, maar krachtige, invloed verzwakt zelfs de sterksten onder de gelovigen, die aan hun geloof beginnen te twijfelen.

Wanneer Ik jullie deze genaden geef, doe Ik dat met een reden.

Jullie, Mijn leerlingen, zijn het anker dat alle zielen, die doelloos in verwarring ronddwalen, naar zich toe zal trekken. Zelfs als zij aanvankelijk niet naar jullie willen luisteren, moeten jullie doorzetten.

Geef hen kopieën van Mijn boodschappen en kruistochtgebeden en loop zwijgend heen.

Zij zullen op de een of andere manier geraakt worden door de Heilige Geest. Als zij deze niet aanvaarden, zullen zij het moeilijk vinden om gewoon weg te lopen en deze zomaar te vergeten. Neen, zij zullen achter Mij aan gaan.

Sommigen zullen schoorvoetend terugkomen. Nieuwsgierigheid zal bij hen de overhand krijgen.

Sommigen zullen terugkomen met de bedoeling te proberen deze boodschappen te verwerpen en om te proberen jullie ervan te overtuigen om hetzelfde te doen.

Anderen zullen terugkomen om met jullie te discussiëren, met jullie te spotten en jullie te tarten.

Anderen zullen jullie zeggen dat deze woorden niet van Mij komen, en dat zal jullie hart breken.

Maar dan zullen er de bekeerlingen zijn. Diegenen die met pure vreugde in hun hart naar jullie zullen komen gelopen, smekend om meer.

Het zullen deze zielen zijn die het allemaal de moeite waard maken.

Het zijn echter de duistere zielen voor wie jullie het meest moeten bidden en het is omwille van hen dat Ik Mijn genaden over jullie uitstort opdat jullie hun ziel zullen helpen bewaren. Want zonder jullie hulp is er geen hoop voor hen.

Dat is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen te bekeren waar Ik het meest naar snak.

Jullie Jezus

Boodschap: Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

vrijdag 31 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

donderdag 30 augustus 2012

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Boodschap: Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 29 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Boodschap: Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

dinsdag 28 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Boodschap: Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

zondag 26 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Boodschap: Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

zaterdag 25 augustus 2012

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Boodschap: Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

vrijdag 24 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

donderdag 23 augustus 2012

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Boodschap: Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

donderdag 23 augustus 2012

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

Boodschap: H. Maagd Maria: Toen Ik samen met de apostelen in het Cenakel wachtte op de nederdaling van de Heilige Geest, waren er tien dagen van voorbereiding nodig

woensdag 22 augustus 2012

Mijn kind, de wildernis waarin Mijn kinderen zich in de huidige wereld bevinden, is er doordat zij niet weten hoe men de gave van de Heilige Geest krijgt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie