Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

Ontvangen op donderdag 23 augustus 2012

15.15 u

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

Mijn kinderen, van wie er velen het belang van deze goddelijke tussenkomst niet beseffen, zullen weldra begrijpen waarom dit noodzakelijk is.

Als de Tweede Komst van Mijn geliefde Zoon zonder waarschuwing zou plaatsvinden, zouden Mijn dierbare kinderen de poorten van Mijn Nieuw Paradijs nooit binnentreden.

Zij zouden nooit in staat zijn geweest om hun ziel voor te bereiden en zouden niet geschikt zijn om toegelaten te worden tot het Nieuw Tijdperk van Vrede.

Het zal de wereld moeilijk vallen om aan deze communicatie gehoor te geven.

De wolk, die het hart van de mensen bedekt, is zo donker dat maar weinig zielen in staat zullen zijn om het licht van Mijn goddelijke belofte te zien.

De krachten van het kwaad, die in de wereld altijd aanwezig zijn, verhinderen Mijn kinderen om de hand naar Mij uit te steken.

Mijn vastberadenheid om Mijn familie dichtbij Mijn Hart te brengen en hen in Mijn schoot te verenigen is krachtig.

Laat geen mens nalaten te begrijpen dat Ik de snelle bekering van de mensheid tot elke prijs zal vergemakkelijken.

Er rekening mee houdend dat de vrije wil van al Mijn kinderen onaangetast blijft, zullen de wonderen, die Ik zal aanvoeren, hun hart binnenstebuiten keren.

Dat is Mijn belofte vermits Ik tot elk van jullie roep, lieve kleine kinderen van Mij.

Ik, jullie geliefde Vader, snak ernaar om jullie aan te nemen, jullie te verzamelen, jullie dicht aan Mijn Hart te drukken en jullie in veiligheid te brengen.

Zo weinigen onder jullie kennen de diepte van Mijn liefde. Als jullie eenmaal liefde voor Mij, jullie Eeuwige Vader, ervaren, zouden jullie je band met Mij nooit meer verbreken.

Ik wil jullie troost bieden.

Ik verlang jullie te laten weten dat Mijn liefde voor jullie ertoe leidt dat jullie, door Mijn Zoon Jezus Christus, grote barmhartigheid betoond zal worden, zelfs aan diegenen met een hart van steen en aan diegenen met een ziel die zo zwart is dat enkel een wonder hen kan redden.

Tot diegenen die van Mij houden, zeg Ik dit: jullie liefde voor Mij, jullie Vader, zal jullie in overvloed teruggegeven worden. Jullie liefde voor Mijn dierbare Zoon zal beloond worden doordat Ik kwijtschelding van de poorten van de hel zal verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden.

Niets is onmogelijk.

Mijn liefde is eindeloos.

Vertrouw op Mij!

Vertrouw op Mijn Zoon!

Wanneer jullie dat doen, zal Ik grote genaden voor de redding van de mensheid verlenen.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

vrijdag 31 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

donderdag 30 augustus 2012

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Boodschap: Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 29 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Boodschap: Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

dinsdag 28 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Boodschap: Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

maandag 27 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Boodschap: Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

zondag 26 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Boodschap: Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

zaterdag 25 augustus 2012

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Boodschap: Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

vrijdag 24 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

donderdag 23 augustus 2012

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Toen Ik samen met de apostelen in het Cenakel wachtte op de nederdaling van de Heilige Geest, waren er tien dagen van voorbereiding nodig

woensdag 22 augustus 2012

Mijn kind, de wildernis waarin Mijn kinderen zich in de huidige wereld bevinden, is er doordat zij niet weten hoe men de gave van de Heilige Geest krijgt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie