Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Toen Ik samen met de apostelen in het Cenakel wachtte op de nederdaling van de Heilige Geest, waren er tien dagen van voorbereiding nodig

Ontvangen op woensdag 22 augustus 2012

9.18 u

Mijn kind, de wildernis waarin Mijn kinderen zich in de huidige wereld bevinden, is er doordat zij niet weten hoe men de gave van de Heilige Geest krijgt.

Zoals Ik jullie leerde, duurt het lang om die gave te krijgen.

Het bestaat uit een zeer moeilijke tocht voordat één van Gods kinderen waardig gemaakt kan worden om deze bijzondere gave te ontvangen.

Toen Ik samen met de apostelen in het Cenakel wachtte op de nederdaling van de Heilige Geest, waren er tien dagen van voorbereiding nodig.

Hoewel deze heilige, vrome en trouwe dienaars van Mijn geliefde Zoon deze gave toegezegd was, waren zij geestelijk niet helemaal klaar om de gave te krijgen.

Ik, hun geliefde Moeder, moest hen helpen om hun ziel voor te bereiden.

Dat betekende hen het belang van de volledige overgave van hun vrije wil te leren. Om waardig te worden, moesten zij de diepte van de nederigheid begrijpen, waaraan zij zich moesten overgeven, voordat zij klaar waren.

Sommigen onder hen dachten dat zij al alles van Mijn Zoon geleerd hadden.

Dat was echter een teken van hoogmoed en wanneer er hoogmoed in jullie leeft, kunnen jullie de heilige gave van de Heilige Geest niet ontvangen.

Om de gave van de Heilige Geest te ontvangen, moeten jullie voor Mijn Zoon klein worden, zoals een klein kind.

Er kan geen plaats zijn voor hoogmoed of arrogantie. Toch lopen vandaag de dag mensen, die beweren met gezag te spreken over de manier waarop Mijn Zoon spreekt, in de val.

Wanneer zij beweren veel kennis te bezitten over geestelijk zaken, spreken zij met een arrogantie die niet de genaden weerspiegelt die gegeven worden aan diegenen die daadwerkelijk deze grote gaven van de Hemel bezitten.

Diegenen, aan wie de gave van de Heilige Geest verleend werd, zijn onderdanig aan de wensen van Mijn Zoon.

Zij zijn niet opschepperig.

Zij zijn niet agressief.

Zij bekritiseren een ander niet, daarbij gebruik makend van de naam van Mijn Zoon.

Zij bespotten anderen niet bij het verkondigen van hun interpretatie van Zijn heilig woord.

Zij prediken geen haat.

Toen de leerlingen van Mijn Zoon door Mij voorbereid werden, vonden veel discussies plaats.

Het duurde enige tijd voordat zij eindelijk aanvaardden wat van hen verwacht werd.

Pas dan, toen zij begrepen hoe enkel nederigheid van de ziel de Heilige Geest in staat kan stellen om binnen te treden, waren zij afdoende voorbereid.

Ik verzoek al Gods kinderen dringend – vooral diegenen die in Mijn Zoon geloven – om Mij, hun Moeder te vragen, om Mij toe staan, hen op deze grote gave voor te bereiden.

Mijn kind, Ik had een vol jaar nodig om jou voor te bereiden en dat was geen gemakkelijke taak. Herinner jij je hoe moeilijk jij het vond om Mijn Heilige Rozenkrans te bidden? Hoe moeilijk jij het vond om jouw wil over te geven en jouw nederigheid te bewijzen?

Nu je de gave ontvangen hebt, wil dat niet zeggen dat je het als vanzelfsprekend kan beschouwen.

Jij moet doorgaan met bidden, nederig van hart blijven en elke dag verlossing nastreven. Want net zoals het gegeven werd, kan deze ook weer afgenomen worden.

Ik vraag al diegenen, die deze boodschappen volgen, om te bidden om de gave van de Heilige Geest.

Het is niet voldoende er slechts eenmaal om te bidden en dan te zeggen dat jullie het onderscheidingsvermogen, waar jullie om vroegen, ontvangen hebben om vervolgens laster over deze goddelijke boodschappen te spuien. Als jullie dat doen, hebben jullie deze gave niet gekregen.

A.u.b. roep Mij, jullie gezegende Moeder, aan om te helpen jullie voor te bereiden door dit kruistochtgebed.

Kruistochtgebed (74) om de gave van het onderscheidingsvermogen:

O Moeder van God,
help mij mijn ziel voor te bereiden op de gave van de Heilige Geest.
Neem mij zoals een kind bij de hand en leid mij op de weg
naar de gave van het onderscheidingsvermogen door de kracht van de Heilige Geest.
Open mijn hart en leer mij mij met lichaam, geest en ziel over te geven.
Bevrijd mij van de zonde van hoogmoed
en bid dat mij al de zonden uit het verleden vergeven zullen worden
waardoor mijn ziel gezuiverd wordt en ik ongeschonden wordt
zodat ik de gave van de Heilige Geest kan ontvangen.
Ik dank U, Moeder van de Verlossing, voor Uw voorspraak
en ik wacht met liefde in mijn hart op deze gave, waar ik met vreugde naar hunker.
Amen.

Denk eraan, kinderen, kom tot Mij, jullie Moeder, om jullie te helpen jullie ziel te openen om deze wonderbaarlijke gave te ontvangen.

Zodra jullie deze gave ontvangen, zal Ik jullie voor Mijn Zoon brengen.

Want pas dan zullen jullie werkelijk klaar zijn voor de volgende stap op de trap naar geestelijke volmaaktheid.

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

vrijdag 31 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

donderdag 30 augustus 2012

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Boodschap: Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 29 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Boodschap: Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

dinsdag 28 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Boodschap: Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

maandag 27 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Boodschap: Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

zondag 26 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Boodschap: Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

zaterdag 25 augustus 2012

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Boodschap: Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

vrijdag 24 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

donderdag 23 augustus 2012

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Boodschap: Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

donderdag 23 augustus 2012

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie