Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

Ontvangen op vrijdag 24 augustus 2012

3.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Deze gebeden zullen grote genaden brengen en zullen al diegenen redden die jullie, voor de redding van hun ziel, in jullie speciale intenties insluiten.

Deze tweede litanie is ter ere van Mijn Eeuwige Vader, die van elk van Zijn gekoesterde kinderen houdt.

Elke dag leg Ik Mijn hoofd op Zijn schouder, Mijn armen rond Hem heen geslagen, om Hem troost te bieden aangezien Hij kniest over al die arme zielen die voor Hem verloren gaan.

Kom tot Hem, Mijn geliefde leerlingen, en bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel aan diegenen die gehoor geven aan Zijn oproep.

‘Jezus aan de mensheid’-litanie (2) om de genade van kwijtschelding.

O Allerhoogste Hemelse Vader,
ik houd van U.
Ik vereer U.
Heer, ontferm U.
Heer, vergeef ons onze schulden.
Ik aanbid U.
Ik prijs U.
Ik bedank U voor al Uw bijzondere genaden.
Ik smeek U om de genade van kwijtschelding voor mijn geliefde
                (noem al diegenen die op jullie lijst voor de redding van de zielen staan)
 
Ik bied U mijn trouw te allen tijde aan.
U, O meest Hemelse Vader,
Schepper van alle dingen,
Schepper van het universum,
Schepper van de mensheid,
U bent de oorsprong van alle dingen.
U bent de bron van liefde.
U bent liefde.
 
Ik houd van U.
Ik vereer U.
Ik plaats mij voor U.
Ik smeek om barmhartigheid voor alle zielen die U niet kennen,
die U niet vereren,
die Uw hand van barmhartigheid afwijzen.
Ik geef mij met geest, lichaam en ziel aan U
zodat U hen in Uw armen kunt nemen, beveiligd tegen het kwaad.
Ik vraag U om de poort van het Paradijs te openen zodat al Uw kinderen
zich eindelijk kunnen verenigen in het erfdeel dat U voor ons allemaal geschapen hebt.
 
Amen.

Ik wil dat jullie allemaal het volgende weten:

De liefde die Mijn Eeuwige Vader voor elk van Zijn kinderen bezit, gaat jullie bevattingsvermogen te boven.

Deze is honderdmaal, of meer, sterker dan de liefde die ouders in hun hart dragen voor hun kind op aarde.

De liefde die Mijn Vader bezit voor Zijn kinderen is zo sterk dat Hij veel offers gebracht heeft waarvan jullie je niet bewust zijn.

Zijn hand heeft afgezien van het toebrengen van veel kastijdingen die Hij gepland had om Zijn kinderen te straffen.

Zijn geduld werd ondraaglijk beproefd.

De beledigingen die Hem naar het hoofd geslingerd werden, werden door Hem genegeerd.

In plaats daarvan wil Hij zijn kinderen terug tot Hem brengen, niet door middel van angst, maar door de liefde van die kinderen van Hem die het meest van Hem houden.

Hij rekent op diegenen onder jullie, met een diepe, duurzame liefde voor Hem en voor Mij, Zijn Zoon, om te helpen Zijn verdwaalde kinderen te verzamelen zodat Hij hen bij zich kan nemen.

Breng al deze zielen dicht bij jullie hart en plaats hen nu voor de troon van Mijn Vader en door Zijn barmhartigheid zal Hij jullie het grootste geschenk van alle geven. Hij zal hun redding inwilligen.

Draag de namen van duistere zielen aan, waaronder een lijst waarop diegenen staan die jullie niet bekend zijn, en smeek om barmhartigheid voor hun ziel.

Mijn Vader wacht met liefde in Zijn Hart op jullie edelmoedig antwoord.

Kom! Aarzel niet, want dit is het buitengewoonste geschenk van de Hemel in zijn soort!

Jullie, van deze generatie, zijn werkelijk gezegend.

Jullie Jezus

Boodschap: Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

vrijdag 31 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

donderdag 30 augustus 2012

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Boodschap: Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 29 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Boodschap: Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

dinsdag 28 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Boodschap: Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

maandag 27 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Boodschap: Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

zondag 26 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Boodschap: Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

zaterdag 25 augustus 2012

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

donderdag 23 augustus 2012

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Boodschap: Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

donderdag 23 augustus 2012

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

Boodschap: H. Maagd Maria: Toen Ik samen met de apostelen in het Cenakel wachtte op de nederdaling van de Heilige Geest, waren er tien dagen van voorbereiding nodig

woensdag 22 augustus 2012

Mijn kind, de wildernis waarin Mijn kinderen zich in de huidige wereld bevinden, is er doordat zij niet weten hoe men de gave van de Heilige Geest krijgt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie