Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Ware Hemelse Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

Ontvangen op vrijdag 31 augustus 2012

23.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Deze missie is haastig verlopen.

Jij werd plotseling en met spoed geroepen vermits Ik optrad om ervoor te zorgen dat de waarheid aan de wereld gegeven werd.

Zo weinig mensen begrijpen dat God de profeten op deze manier oproept, onverwacht, geen tijd latend voor voorbereiding van de kant van de profeet.

Dat heeft tot gevolg dat de woorden zonder aarzeling zullen vloeien.

Geen mens is in staat om zo’n boodschappen als deze te schrijven. Zeggen dat dit wel het geval is, is een belediging voor Mijn Vader en de Heilige Geest.

Geen mens zou, door menselijke woorden, de vlam van Gods liefde kunnen doen ontbranden in de ziel van Zijn kinderen zoals deze boodschappen dat kunnen.

Enkel God kan een dergelijk resultaat bewerkstelligen.

Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

Alleen Ik, het Lam Gods, heb de bevoegdheid om te onthullen wat deze bevat. Ik doe dat nu door Mijn boodschapster, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, die Mijn woorden – niet de hare – zal overbrengen aan een ongelovige wereld.

Sla nu acht op Mijn woord want het wordt jullie gegeven om jullie te redden. Om jullie te waarschuwen. Om jullie voor te bereiden. En om jullie te zuiveren.

Wees klaar wanneer het moment aanbreekt.

Ik kom, door de boodschappen, om jullie voor te bereiden. Jullie kennen dag noch uur; daarom moeten jullie je ziel dus voorbereiden, alsof het moment waarop Ik kom de volgende dag is.

Sta altijd klaar! Ik vraag dat jullie een heldere en open geest bewaren wanneer jullie Mijn boodschappen voor de eerste keer lezen, want dat zal waarschijnlijk de enige keer zijn dat jullie getuige zullen zijn van Mijn stem uit de Hemel, tot de dag, waarop jullie allemaal gewacht hebben, aanbreekt.

Ik zegen jullie allen.

Ik nodig jullie uit om tot Mij te komen.

Wanneer Ik jullie vraag om te bidden, vraag Ik jullie gewoon om Mij met jullie eigen simpele bewoordingen in vertrouwen te nemen.

Op jullie eigen manier. In jullie persoonlijke gedachten. Ik hoor alles. Ik zie alles. Ik ben bij elk van jullie, naast jullie staande, gewoon wachtend op de dag jullie je uiteindelijk zullen overgeven aan Mijn oproep.

Jullie hebben van Mij niets te vrezen want Mijn liefde zal elke duisternis, die jullie van Mij verwijderd houdt, overwinnen.

Wend jullie tot Mij en Ik zal Mijn licht over jullie uitgieten.

Vervolgens zal Ik jullie de vrede geven waar jullie naar hunkeren. Ik wacht. Ik ben geduldig.

Kom tot Mij wanneer jullie er klaar voor zijn.

Ik houd van jullie. Ik zegen jullie.

Jullie Redder

Jezus Christus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie