Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

Ontvangen op vrijdag 31 augustus 2012

23.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Deze missie is haastig verlopen.

Jij werd plotseling en met spoed geroepen vermits Ik optrad om ervoor te zorgen dat de waarheid aan de wereld gegeven werd.

Zo weinig mensen begrijpen dat God de profeten op deze manier oproept, onverwacht, geen tijd latend voor voorbereiding van de kant van de profeet.

Dat heeft tot gevolg dat de woorden zonder aarzeling zullen vloeien.

Geen mens is in staat om zo’n boodschappen als deze te schrijven. Zeggen dat dit wel het geval is, is een belediging voor Mijn Vader en de Heilige Geest.

Geen mens zou, door menselijke woorden, de vlam van Gods liefde kunnen doen ontbranden in de ziel van Zijn kinderen zoals deze boodschappen dat kunnen.

Enkel God kan een dergelijk resultaat bewerkstelligen.

Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

Alleen Ik, het Lam Gods, heb de bevoegdheid om te onthullen wat deze bevat. Ik doe dat nu door Mijn boodschapster, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, die Mijn woorden – niet de hare – zal overbrengen aan een ongelovige wereld.

Sla nu acht op Mijn woord want het wordt jullie gegeven om jullie te redden. Om jullie te waarschuwen. Om jullie voor te bereiden. En om jullie te zuiveren.

Wees klaar wanneer het moment aanbreekt.

Ik kom, door de boodschappen, om jullie voor te bereiden. Jullie kennen dag noch uur; daarom moeten jullie je ziel dus voorbereiden, alsof het moment waarop Ik kom de volgende dag is.

Sta altijd klaar! Ik vraag dat jullie een heldere en open geest bewaren wanneer jullie Mijn boodschappen voor de eerste keer lezen, want dat zal waarschijnlijk de enige keer zijn dat jullie getuige zullen zijn van Mijn stem uit de Hemel, tot de dag, waarop jullie allemaal gewacht hebben, aanbreekt.

Ik zegen jullie allen.

Ik nodig jullie uit om tot Mij te komen.

Wanneer Ik jullie vraag om te bidden, vraag Ik jullie gewoon om Mij met jullie eigen simpele bewoordingen in vertrouwen te nemen.

Op jullie eigen manier. In jullie persoonlijke gedachten. Ik hoor alles. Ik zie alles. Ik ben bij elk van jullie, naast jullie staande, gewoon wachtend op de dag jullie je uiteindelijk zullen overgeven aan Mijn oproep.

Jullie hebben van Mij niets te vrezen want Mijn liefde zal elke duisternis, die jullie van Mij verwijderd houdt, overwinnen.

Wend jullie tot Mij en Ik zal Mijn licht over jullie uitgieten.

Vervolgens zal Ik jullie de vrede geven waar jullie naar hunkeren. Ik wacht. Ik ben geduldig.

Kom tot Mij wanneer jullie er klaar voor zijn.

Ik houd van jullie. Ik zegen jullie.

Jullie Redder

Jezus Christus

Boodschap: H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

donderdag 30 augustus 2012

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Boodschap: Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 29 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Boodschap: Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

dinsdag 28 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Boodschap: Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

maandag 27 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Boodschap: Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

zondag 26 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Boodschap: Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

zaterdag 25 augustus 2012

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Boodschap: Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

vrijdag 24 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

donderdag 23 augustus 2012

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Boodschap: Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

donderdag 23 augustus 2012

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

Boodschap: H. Maagd Maria: Toen Ik samen met de apostelen in het Cenakel wachtte op de nederdaling van de Heilige Geest, waren er tien dagen van voorbereiding nodig

woensdag 22 augustus 2012

Mijn kind, de wildernis waarin Mijn kinderen zich in de huidige wereld bevinden, is er doordat zij niet weten hoe men de gave van de Heilige Geest krijgt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie