Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

Ontvangen op zondag 26 augustus 2012

18.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Vijandigheid tegenover een andere persoon komt voort uit angst, de angst dat deze persoon jullie op de een of andere manier kan kwetsen.

Onenigheid met een andere persoon kan tot stand komen door de zonde van hoogmoed, wanneer jullie het gevoel hebben dat jullie tot elke prijs moeten bewijzen wat jullie waard zijn, zelfs als jullie ongelijk hebben.

Jaloersheid slaat zeer vlug om in haat, al kan dat aanvankelijk mild zijn.

Afkeer van zichzelf begint omdat jullie je leven vergelijken met dat van anderen van wie jullie het gevoel hebben dat zij meer geluk hebben dan jullie.

Zeer vlug groeit deze afkeer uit tot haat voor zichzelf en het lichaam. Dit leidt dan tot de zonden van het vlees.

Haat kan zich ook ontwikkelen door de zonde van het begeren van andermans bezittingen.

Dit kan tot een oorlog leiden wanneer een land de rijkdom van een ander land begeert.

Of het kan tot gevolg hebben dat jullie toelaten dat hebzucht jullie ziel verteert wanneer jullie naar dezelfde wereldse rijkdom hunkeren als jullie naaste.

Ook afgunst verandert in een vorm van haat, vooral wanneer jullie er niet in slagen - hoe hard jullie ook proberen een ander te evenaren - te bereiken wat jullie je voorgenomen hebben.

Alle zonden kunnen jullie tot haat leiden als er toegelaten wordt dat ze voortwoekeren.

Wanneer jullie haat voelen, moeten jullie weten dat Satan het klaargespeeld heeft om jullie geest binnen te dringen.

Wanneer dat plaatsgrijpt, zal hij jullie in de tang houden en jullie niet met rust laten.

Hoezeer jullie ook proberen zijn greep te lossen, hij zal zich aan jullie vasthouden alsof zijn leven ervan afhangt. Jullie enige wapen is het gebed.

Bid, bid, bid wanneer haat door jullie heen stroomt. Want totdat deze jullie verlaat, kunnen jullie nooit meer vrede, liefde of vreugde voelen.

Wanneer haat jullie hart en ziel aangrijpt, raken jullie één stap verder van Mij, jullie Jezus, verwijderd.

Jullie lijden er verschrikkelijk onder en voelen een woede en een hulpeloosheid die jullie niet kunnen beheersen.

Geloof nooit de uiteindelijke leugen die Satan in jullie ziel zal zaaien zodra hij een mantel van haat over jullie geworpen heeft.

Dit is de leugen: jullie haat kan alleen verdreven worden wanneer jullie afdoend wraak nemen op het doelwit van jullie haat.

Wat te doen als haat jullie omhult? De kracht van de liefde kan haat ogenblikkelijk doen verdampen.

Wanneer jullie bidden en Mij vragen jullie te helpen, zal Mijn antwoord het volgende zijn:

Vergeef jullie vijanden en diegenen van wie jullie menen dat zij de oorzaak zijn van jullie haat.

Maar om te vergeven, moeten jullie eerst jezelf voor Mij vernederen en Mij vragen om jullie te vergeven.

Zodra jullie diegenen vergeven die jullie haten, moeten jullie vervolgens jullie zonde goedmaken.

Betoon jullie vijanden liefde. Bestrijd de haat, een zondige en gevaarlijke ziekte van de ziel, met liefde. 

Liefde is het geneesmiddel om jullie ziel van deze plaag te ontdoen.

Wanneer jullie dat kunnen, zullen jullie Satan verslagen hebben en zal hij jullie met rust laten.

Wees nooit bang om de haat in jullie ziel te bestrijden, ook al zullen jullie dat zeer moeilijk vinden.

Als haat op deze manier, door de nederigheid van de zondaar, afgezwakt zou kunnen worden, zou er vrede heersen in de wereld.

Jullie Jezus

Boodschap: Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

vrijdag 31 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

donderdag 30 augustus 2012

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Boodschap: Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 29 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Boodschap: Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

dinsdag 28 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Boodschap: Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

maandag 27 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Boodschap: Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

zaterdag 25 augustus 2012

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Boodschap: Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

vrijdag 24 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

donderdag 23 augustus 2012

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Boodschap: Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

donderdag 23 augustus 2012

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

Boodschap: H. Maagd Maria: Toen Ik samen met de apostelen in het Cenakel wachtte op de nederdaling van de Heilige Geest, waren er tien dagen van voorbereiding nodig

woensdag 22 augustus 2012

Mijn kind, de wildernis waarin Mijn kinderen zich in de huidige wereld bevinden, is er doordat zij niet weten hoe men de gave van de Heilige Geest krijgt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie