Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wees nu op jullie hoede aangezien de man van vrede zich aan de wereld zal voorstellen

Ontvangen op dinsdag 6 maart 2012

15.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, je moet Mijn heilige instructies blijven uitdragen en laat niemand je bij deze missie tegenhouden, ook al zal je langs alle kanten aangevallen blijven worden.

Twijfel nooit aan Mijn woord, zelfs als je niet begrijpt wat Mijn boodschappen betekenen.

Alles wat jou gegeven wordt, om aan de wereld te laten horen, werd voorzegd, Mijn dochter.

De mensheid moet gewoon begrijpen wat er vervat ligt in het boek van Johannes.

Alle dingen die voorzegd werden, moeten geschieden.

Wees nu op jullie hoede aangezien de man van vrede zich aan de wereld zal voorstellen.

Hij zal geraadpleegd worden om vrede te stichten in het Midden-Oosten.

Dit zal een bedrieglijke vrede zijn en het is een dekmantel voor de leugen die hij aandraagt om de echte reden voor deze onwaarheid, die tot stand gebracht wordt, te verbergen.

Bid voor Mijn Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, want hij zal geconfronteerd worden met een verschrikkelijke vervolging. Deze tijd is nu dichtbij.

Bid, jullie allemaal, want jullie gebeden zullen de gestrengheid van deze tijd, die afgezwakt kan worden, verzachten.

Over de eindtijd is veel niet bekend, Mijn dochter.

Velen zijn bang en dat zouden ze moeten zijn, maar enkel en alleen als hun ziel onrein is.

Wat diegenen onder jullie betreft die zich in het licht van God bevinden: jullie hebben veel om naar uit te kijken want het zal ertoe leiden dat de zonde van de aarde verbannen wordt.

Tenslotte zal de wereld, vervuld van Mijn goddelijk licht, opkomen in een nieuw begin.

Er is niet veel tijd meer voordat deze dingen plaatsvinden.

Het enige wat telt, is dat al Gods kinderen de waarheid op tijd inzien en zich bekeren.

Anders zullen zij geen deel uitmaken van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde die zullen samenvloeien om één te worden.

Want dan zal Ik komen om te oordelen.

Waardoor enkel diegenen die Mij – hun Redder, Jezus Christus – en Mijn Eeuwige Vader erkennen, het leven zullen bezitten.

Bid voor al jullie zielen! Dat is alles waar jullie je op dit moment op moeten focussen en vertrouw volkomen op Mij!

Jullie Jezus

Boodschap: Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

zaterdag 31 maart 2012

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

Boodschap: Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

vrijdag 30 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

vrijdag 30 maart 2012

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Boodschap: Jezus onthult details over Zijn kruisiging

donderdag 29 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

dinsdag 27 maart 2012

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Boodschap: Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

zondag 25 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Boodschap: Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

zaterdag 24 maart 2012

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

donderdag 22 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Boodschap: Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

woensdag 21 maart 2012

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

dinsdag 20 maart 2012

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie