Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

Ontvangen op zaterdag 24 maart 2012

11.45 u

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Ik wens de wereld ook te informeren over Mijn gerechtigheid.

Kinderen, jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen.

Het is de periode tussen nu en Mijn Dag des Oordeels, die zal plaatsvinden bij Mijn Tweede Komst, waarvan jullie verstandig gebruik moeten maken om jullie ziel voor te bereiden.

Als jullie goddelijke Redder is het Mijn taak om jullie te leiden, jullie te onderrichten en manieren te onthullen waardoor jullie ervoor kunnen zorgen dat jullie geschikt zijn om Mijn Paradijs te betreden.

Wijs Mijn profeten niet af! Ik wend Mij in het bijzonder tot Mijn gewijde dienaren.

Jullie moeten Mij nederig en met zuiverheid van ziel vragen om jullie te bekleden met de Heilige Geest om onderscheidingsvermogen.

Als jullie dit doen, zal Ik jullie de waarheid over Mijn allerheiligste woord, dat jullie nu door deze profeet gegeven wordt, openbaren.

Daarna zal het jullie plicht zijn om ervoor te zorgen dat al die zielen, die op jullie rekenen voor richtlijnen, geholpen worden om hun ziel voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Wees nooit bang om het gezegde ‘De Tweede Komst van Christus’ uit te spreken want een groot aantal van Mijn kudde weten niet eens wat dit betekent.

Zo weinigen van hen hebben geleerd over deze grootse en glorieuze gebeurtenis of over het belang hun ziel voor te bereiden zodat zij zich in staat van genade bevinden.

Wees nooit bang om te prediken over het bestaan van het vagevuur of de hel. Het is jullie verantwoordelijkheid om Mijn volk de waarheid te vertellen.

Vertrouw op mij om leiding door dit kruistochtgebed (40). Gebed voor de geestelijken om de zielen voor te bereiden op de Tweede Komst.

O mijn Jezus,
ik ben maar een nederige dienaar
en heb U nodig om Mij te leiden
zodat ik de zielen kan voorbereiden
op Uw glorieuze Tweede Komst.
 
Help mij om de zielen te bekeren
en hen voor te bereiden overeenkomstig Uw Heilige Wil
zodat zij geschikt worden om de Nieuwe Hemel en Aarde,
die U door Uw kruisdood aan geheel de mensheid beloofde,
te betreden.
 
Geef mij de genaden die ik nodig heb
zodat ik Uw woord kan meedelen aan dorstige zielen
en zodat ik nooit verzaak aan mijn dienst voor U, lieve Jezus,
aan wie ik mijn trouw beloofde door mijn heilige geloften.
Amen.

Ga nu, Mijn gewijde dienaar, en aanvaard de taak waarvoor je uitverkoren werd.

De uitdaging, om de zielen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, is de grootste ooit in jullie ambt en jullie moeten dit met liefde en

vreugde in jullie hart aanvaarden.

Aanvaard ook het geschenk als gewijde dienaar uitverkoren te zijn in deze tijd, de eindtijd, waarin de Nieuwe Hemel en Aarde als Mijn Nieuw Paradijs te voorschijn komt.

Jullie zijn gezegend om in deze tijd te leven.

Maar jullie zullen, wanneer jullie helpen om Mijn zielen op aarde te redden, door de Bedrieger en door al diegenen die hij verleidt om jullie hart afkerig te maken van Mij, jullie goddelijke Redder, gekweld worden en belemmerd in elk gedeelte van jullie tocht.

Geef het nooit op in jullie heilige missie en weet dat Ik, jullie Jezus, bij elke stap op de weg met jullie zal meelopen.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

zaterdag 31 maart 2012

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

Boodschap: Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

vrijdag 30 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

vrijdag 30 maart 2012

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Boodschap: Jezus onthult details over Zijn kruisiging

donderdag 29 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

dinsdag 27 maart 2012

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Boodschap: Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

zondag 25 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Boodschap: Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

donderdag 22 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Boodschap: Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

woensdag 21 maart 2012

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

dinsdag 20 maart 2012

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

Boodschap: De tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn

dinsdag 20 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens op dit moment al Mijn leerlingen en volgelingen, wijd en zijd, in Mijn armen te sluiten.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie