Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn

Ontvangen op dinsdag 20 maart 2012

21.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens op dit moment al Mijn leerlingen en volgelingen, wijd en zijd, in Mijn armen te sluiten.

Ik heb jullie steun nodig, kinderen.

In Mijn lijden heb Ik jullie troost nodig want Ik huil om Mijn kerk op aarde.

Een aantal van Mijn gewijde dienaren zijn zover van Mij verwijderd geraakt, dat velen niet in Mijn Tweede Komst geloven.

Die priesters, bisschoppen en kardinalen, die dit wel geloven, worden terzijde geschoven en worden gedwongen om te zwijgen.

Hoe ween Ik om deze arme, dierbare leerlingen van Mij die hun leven toegewijd hebben aan Mij en aan de verspreiding van Mijn Leer aan de mensheid.

Spoedig zullen zij moeten opletten met wat zij zeggen over Mijn heilig woord want zij zullen gedwongen worden om de onderrichtingen te verkondigen van een leugenaar wiens ziel niet afkomstig is van het licht.

Verenig jullie Mijn kinderen, Mijn geliefde priesters en allen die nu van Mij houden, en help Mij om de zielen te redden.

Jullie mogen daartoe geen moment verliezen. Jullie moeten anderen vertellen over de grote heerlijkheid die, bij Mijn Tweede Komst, elk en ieder van jullie te wachten staat.

Deze grootse en glorieuze gebeurtenis zal het moment zijn waarop jullie je definitief zullen verenigen met Mij, jullie dierbare Jezus die zoveel van jullie allemaal houdt.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten te allen tijde op jullie hoede blijven.

Jullie zullen in de verleiding komen om Mij te verzaken, om Mijn ware Leer aan de kaak te stellen en jullie zullen gedwongen worden om de wolf in schaapskleren te vereren en gehoorzamen.

Zoveel arme zielen zullen niet alleen in de ban raken van de valse paus – de Valse Profeet die reeds zo lang geleden voorzegd werd – maar hij zal jullie ook doen geloven dat hij goddelijke krachten heeft.

Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn.

Verenig jullie eensgezind!

Houd jullie vast aan elkaar!

Bescherm elkaar en bid voor diegenen die het verkeerde pad zullen volgen en eer zullen betonen aan de Valse Profeet!

Er is veel gebed nodig, maar als jullie handelen zoals Ik het jullie zeg, kunnen jullie zielen redden.

Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen op aarde de Restkerk vormen en jullie zullen geleid worden door die dappere gewijde dienaren die de Valse Profeet zullen herkennen voor wat hij is.

Wees niet bang want Ik schenk de genaden van wijsheid, kalmte en onderscheiding aan ieder van jullie die Mij dit vraagt door dit gebed:

O Jezus, help mij om te allen tijde de waarheid over Uw heilig woord in te zien en om trouw te blijven aan Uw Leer, ongeacht hoezeer ik gedwongen word om U af te wijzen.

Houd nu stand en wees moedig, jullie allemaal, want Ik zal jullie nooit in de steek laten!

Ik zal samen met jullie de doornige weg bewandelen en jullie veilig naar de poorten van het Nieuw Paradijs leiden.

Alles wat jullie moeten doen, is volkomen op Mij vertrouwen.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

zaterdag 31 maart 2012

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

Boodschap: Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

vrijdag 30 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

vrijdag 30 maart 2012

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Boodschap: Jezus onthult details over Zijn kruisiging

donderdag 29 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

dinsdag 27 maart 2012

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Boodschap: Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

zondag 25 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Boodschap: Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

zaterdag 24 maart 2012

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

donderdag 22 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Boodschap: Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

woensdag 21 maart 2012

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

dinsdag 20 maart 2012

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie