Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

Ontvangen op woensdag 21 maart 2012

20.30 u

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

Ik doel op de plannen van de wereldgroep – die jullie valuta, jullie gezondheidszorg en jullie soevereiniteit willen controleren – die aan de gang zijn.

Het zal hen niet toegestaan worden om jullie te beheersen en de hand van Mijn Vader zal snel neervallen als zij zouden proberen om jullie te schaden, kinderen.

Alle gelovigen die het Zegel van Bescherming van Mijn Eeuwige Vader - het Zegel van de Levende God - dragen, zal niets overkomen.

Dat is de reden waarom jij, Mijn dochter, op staande voet ervoor moet zorgen dat zoveel mogelijk kinderen van God, in elke hoek van de aarde, onmiddellijk toegang daartoe krijgen.

Jullie gebeden, kinderen, zijn zeer krachtig geweest en vooral deze van diegenen die dagelijks Mijn kruistochtgebeden, het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid en de Heilige Rozenkrans bidden.

Zij hebben reeds een nucleaire oorlog uitgesteld en vermeden, miljoenen zielen gered van het vuur van de hel alsook veel aardbevingen voorkomen.

Vergeet nooit dat het jullie gebeden zijn die jullie belangrijkste wapen vormen tegen het kwaad.

Jullie liefde voor Mij, Jezus Christus, heeft zich verspreid door jullie trouw aan Mij.

Jullie, kinderen, zijn Mijn hedendaagse leerlingen en jullie hebben nu het gezag gekregen en de gave van de Heilige Geest om Mijn allerheiligste woord te verspreiden.

Om de kracht van de Heilige Geest te ontvangen, moeten jullie Mijn hulp inroepen zodat jullie te allen tijde de waarheid zullen spreken bij het verkondigen van Mijn heilig woord.

Het kruistochtgebed (39) wordt jullie nu geschonken zodat jullie je kunnen begeven onder al Gods kinderen en hen kunnen helpen om hun ziel voor te bereiden op Het Nieuwe Paradijs en Mijn Tweede Komst.

O Jezus, mijn geliefde Redder,
ik vraag U om mij te bekleden met Uw Heilige Geest
zodat ik met gezag over Uw Allerheiligste Woord kan spreken
om al Gods kinderen voor te bereiden op Uw Tweede Komst.
Ik smeek U, Heer Jezus,
om alle genaden die ik nodig heb
zodat ik, waar ik ook ga,
de hand kan uitsteken naar alle godsdiensten,
geloofsovertuigingen en nationaliteiten.
 
Help mij om te spreken met Uw tong,
om arme zielen te kalmeren door Uw lippen,
en om alle zielen te beminnen met de bijzondere Goddelijke Liefde
die uit Uw Heilig Hart stroomt.
En sta mij toe om U te troosten, lieve Jezus,
wanneer de verdwaalde zielen Uw barmhartigheid blijven afwijzen.
 
Jezus, ik ben niets zonder U
maar met Uw edelmoedige hulp zal ik in Uw naam strijden
om te helpen heel de mensheid te redden.
Amen.

Mijn strijdmacht, die uit deze heilige boodschappen voortgekomen is, heeft reeds 700.000 zielen bereikt.

Help Mij om meer van Gods kinderen te bekeren zodat niet één ziel aan Satan verloren gaat op het moment van het Oordeel.

Ik zal jullie sterk houden in jullie werk voor Mij, kinderen.

Ik houd van jullie, Mijn dierbare Restkerk.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

zaterdag 31 maart 2012

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

Boodschap: Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

vrijdag 30 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

vrijdag 30 maart 2012

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Boodschap: Jezus onthult details over Zijn kruisiging

donderdag 29 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

dinsdag 27 maart 2012

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Boodschap: Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

zondag 25 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Boodschap: Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

zaterdag 24 maart 2012

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

donderdag 22 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

dinsdag 20 maart 2012

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

Boodschap: De tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn

dinsdag 20 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens op dit moment al Mijn leerlingen en volgelingen, wijd en zijd, in Mijn armen te sluiten.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie