Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Ware Hemelse Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

Ontvangen op zaterdag 31 maart 2012

11.00 u

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

Werkelijk in vereniging met Mij, valt jouw lijden samen met de week waarin Mijn kruisdood herdacht wordt.

Dit is geen toeval. Want het lijden, dat jij en andere dergelijke uitverkoren zielen doorstaan tijdens deze week, zal miljoenen zielen behoeden voor het vuur van de hel.

Net zoals Ik pijn, kwelling en de dood onderging om de mensheid te redden van de eeuwige verdoemenis, zo redden ook de slachtofferzielen andere zielen waardoor deze het geschenk van eeuwig leven gegeven kan worden.

Hoe moeilijk en beangstigend dit lijden ook is, denk altijd aan het geschenk voor de mensheid dat het vertegenwoordigt.

Kinderen, aangezien de Goede Week begint, overdenk a.u.b. Mijn Passie aan het kruis.

Overdenk niet enkel het lijden maar ook het geschenk van de vrijheid dat dit biedt aan heel de mensheid.

Niet één ziel, met inbegrip van de hardvochtige en verharde zondaar door Satan beïnvloed, zal uitgesloten worden van Mijn Barmhartigheid.

De barmhartigheid, die mogelijk gemaakt werd door het geschenk dat Mijn geliefde Vader aan de wereld gaf.

Toen Hij Mij stuurde, Zijn Eerstgeborene en Enige Zoon, bracht Hij het grootste offer van allen.

Dit offer, het bewijs van Zijn brandende liefde voor al Zijn kinderen, heeft ertoe geleid dat het mogelijk is om Satan voor eens en voor altijd te vernietigen.

Ten gevolge van de vrije wil, door Mijn Vader aan de mensheid gegeven, zal ieder mens de keuze krijgen.

Je zult ofwel voor Mijn Vader zijn of tegen Hem.

Je zult ofwel kiezen voor het Paradijs van het Eeuwig Leven of voor de verschrikking van de hel.

Satan zal, aangezien zijn dagen bijna op zijn einde lopen, zich niet afzijdig houden terwijl Mijn nieuwe wonderwerken in deze tijd aan de wereld aangeboden worden.

Hij zal niet enkel de duistere zielen aanvallen, om hen nog verder in de duisternis en dichter naar zijn domein te lokken, maar hij zal zich ook op vrome Christenen richten.

De wonderwerken waarover Ik spreek, zijn ten eerste Mijn mededelingen door jou, Mijn dochter. Mijn stem wordt gehoord en de bekering vermenigvuldigt zich.

Miljoenen zielen worden nu door middel van deze boodschappen door Mij opgeëist.

De andere wonderwerken omvatten het grootse geschenk van Mijn Barmhartigheid dat ik binnenkort naar de wereld breng wanneer de Waarschuwing plaatsvindt.

 Voor het eerst zal elke afzonderlijke man, vrouw en kind het bewijs krijgen dat niet alleen God de Vader bestaat maar dat Ik, Jezus Christus, Zijn Enige Zoon, ook besta.

Dit betekent dat alle religies, waaronder het Joodse volk, Mijn uitverkoren volk waaruit Ik voortkwam, de waarheid zullen inzien.

Het wonder van wereldwijde bekering zal Satan razend maken, die zelfs in dat stadium niet zal opgeven. Die arme zielen, die reeds in verschrikkelijke zonde verkeren, zullen het zeer moeilijk vinden om zich van hem weg te trekken.

Andere wonderwerken zullen wereldwijde gebeurtenissen omvatten, die ecologische wonderen met zich zullen meebrengen, die door Mijn Vader gegeven zullen worden uit Zijn liefde voor Zijn twee getuigen, de Christenen en de Joden.

Er zal aan deze twee religies kracht gegeven worden terwijl ze vervolgd worden.

Hun vijanden zullen lijden omdat zij hen verschrikkelijke straffen opleggen.

En daarna zal er Mijn Tweede Komst zijn, het grootste wonder sinds Mijn Verrijzenis.

Dat zal de dag zijn waarop Ik kom om te oordelen over de levenden en de doden.

Dat is de dag dat Ik kom om Mijn familie te verzamelen zodat wij één worden.

Dat zal het begin zijn van Mijn heerschappij, wanneer de Hemel en de aarde samensmelten om voor 1000 jaar één te worden.

In die tijd zullen allen leven volgens de Goddelijke Wil van Mijn Vader.

Jullie geliefde Jezus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie