Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

Ontvangen op zaterdag 31 maart 2012

11.00 u

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

Werkelijk in vereniging met Mij, valt jouw lijden samen met de week waarin Mijn kruisdood herdacht wordt.

Dit is geen toeval. Want het lijden, dat jij en andere dergelijke uitverkoren zielen doorstaan tijdens deze week, zal miljoenen zielen behoeden voor het vuur van de hel.

Net zoals Ik pijn, kwelling en de dood onderging om de mensheid te redden van de eeuwige verdoemenis, zo redden ook de slachtofferzielen andere zielen waardoor deze het geschenk van eeuwig leven gegeven kan worden.

Hoe moeilijk en beangstigend dit lijden ook is, denk altijd aan het geschenk voor de mensheid dat het vertegenwoordigt.

Kinderen, aangezien de Goede Week begint, overdenk a.u.b. Mijn Passie aan het kruis.

Overdenk niet enkel het lijden maar ook het geschenk van de vrijheid dat dit biedt aan heel de mensheid.

Niet één ziel, met inbegrip van de hardvochtige en verharde zondaar door Satan beïnvloed, zal uitgesloten worden van Mijn Barmhartigheid.

De barmhartigheid, die mogelijk gemaakt werd door het geschenk dat Mijn geliefde Vader aan de wereld gaf.

Toen Hij Mij stuurde, Zijn Eerstgeborene en Enige Zoon, bracht Hij het grootste offer van allen.

Dit offer, het bewijs van Zijn brandende liefde voor al Zijn kinderen, heeft ertoe geleid dat het mogelijk is om Satan voor eens en voor altijd te vernietigen.

Ten gevolge van de vrije wil, door Mijn Vader aan de mensheid gegeven, zal ieder mens de keuze krijgen.

Je zult ofwel voor Mijn Vader zijn of tegen Hem.

Je zult ofwel kiezen voor het Paradijs van het Eeuwig Leven of voor de verschrikking van de hel.

Satan zal, aangezien zijn dagen bijna op zijn einde lopen, zich niet afzijdig houden terwijl Mijn nieuwe wonderwerken in deze tijd aan de wereld aangeboden worden.

Hij zal niet enkel de duistere zielen aanvallen, om hen nog verder in de duisternis en dichter naar zijn domein te lokken, maar hij zal zich ook op vrome Christenen richten.

De wonderwerken waarover Ik spreek, zijn ten eerste Mijn mededelingen door jou, Mijn dochter. Mijn stem wordt gehoord en de bekering vermenigvuldigt zich.

Miljoenen zielen worden nu door middel van deze boodschappen door Mij opgeëist.

De andere wonderwerken omvatten het grootse geschenk van Mijn Barmhartigheid dat ik binnenkort naar de wereld breng wanneer de Waarschuwing plaatsvindt.

 Voor het eerst zal elke afzonderlijke man, vrouw en kind het bewijs krijgen dat niet alleen God de Vader bestaat maar dat Ik, Jezus Christus, Zijn Enige Zoon, ook besta.

Dit betekent dat alle religies, waaronder het Joodse volk, Mijn uitverkoren volk waaruit Ik voortkwam, de waarheid zullen inzien.

Het wonder van wereldwijde bekering zal Satan razend maken, die zelfs in dat stadium niet zal opgeven. Die arme zielen, die reeds in verschrikkelijke zonde verkeren, zullen het zeer moeilijk vinden om zich van hem weg te trekken.

Andere wonderwerken zullen wereldwijde gebeurtenissen omvatten, die ecologische wonderen met zich zullen meebrengen, die door Mijn Vader gegeven zullen worden uit Zijn liefde voor Zijn twee getuigen, de Christenen en de Joden.

Er zal aan deze twee religies kracht gegeven worden terwijl ze vervolgd worden.

Hun vijanden zullen lijden omdat zij hen verschrikkelijke straffen opleggen.

En daarna zal er Mijn Tweede Komst zijn, het grootste wonder sinds Mijn Verrijzenis.

Dat zal de dag zijn waarop Ik kom om te oordelen over de levenden en de doden.

Dat is de dag dat Ik kom om Mijn familie te verzamelen zodat wij één worden.

Dat zal het begin zijn van Mijn heerschappij, wanneer de Hemel en de aarde samensmelten om voor 1000 jaar één te worden.

In die tijd zullen allen leven volgens de Goddelijke Wil van Mijn Vader.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

vrijdag 30 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

vrijdag 30 maart 2012

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Boodschap: Jezus onthult details over Zijn kruisiging

donderdag 29 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

dinsdag 27 maart 2012

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Boodschap: Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

zondag 25 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Boodschap: Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

zaterdag 24 maart 2012

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

donderdag 22 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Boodschap: Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

woensdag 21 maart 2012

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

dinsdag 20 maart 2012

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

Boodschap: De tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn

dinsdag 20 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens op dit moment al Mijn leerlingen en volgelingen, wijd en zijd, in Mijn armen te sluiten.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie