Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

Ontvangen op dinsdag 20 maart 2012

20.30 u

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

Ik doe een beroep op al Mijn kinderen, wijd en zijd, om te bidden voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden.

Hij, de Allerheiligste Plaatsvervanger van de Katholieke Kerk, wordt in veel vertrekken binnen het Vaticaan gehaat.

Een snode samenzwering, die reeds meer dan een jaar gepland wordt, zal binnenkort overal ter wereld gezien worden.

Bid, bid, bid voor al de geheiligde dienaren van God in de Katholieke Kerk, die vervolgd zullen worden vanwege de grote kloof die weldra binnen de Kerk zal ontstaan.

De hele wereld zal getuige zijn van het grote schisma maar het zal niet meteen zichtbaar zijn dat dit het geval is.

De valse paus staat te wachten om zich aan de Kerk kenbaar te maken.

Kinderen, laat jullie niet misleiden want hij zal niet van God komen.

De sleutels van Rome werden teruggegeven aan Mijn Vader, de Allerhoogste God, die zal heersen vanuit de Hemel.

Er zal een grote verantwoordelijkheid toevertrouwd worden aan al die geheiligde priesters, bisschoppen en kardinalen die zielsveel van Mijn Zoon houden.

Zij zullen veel moed en goddelijke standvastigheid nodig hebben om de zielen naar het Nieuwe Paradijs te leiden.

Elke inspanning van deze geheiligde leerlingen om de zielen voor te bereiden op de Tweede Komst van Mijn welbeminde Zoon, zal door de andere, donkere kant tegengewerkt worden.

Ik verzoek al Mijn kinderen dringend te bidden om de nodige kracht aangezien de Antichrist en zijn partner, de Valse Profeet, op de voorgrond zullen treden.

Jullie moeten Mij, de Moeder van de Verlossing, vragen om gebeden om ervoor te zorgen dat de Katholieke Kerk gered zal worden en dat het ware woord van Mijn Zoon bewaard wordt.

Er zal geknoeid worden met de waarheid over de belofte van Mijn Zoon om in grote heerlijkheid terug te keren.

Er zal jullie, Mijn lieve kinderen, een reeks onwaarheden gegeven worden waarvan verwacht zal worden dat jullie deze nakomen en aanvaarden in de Heilige Naam van Mijn Zoon.

Mijn kruistochtgebed (38) moet gedurende de komende maand dagelijks gebeden worden om ervoor te zorgen dat de geheiligde priesters van God zich niet laten inpalmen door het verdorven bedrog dat gepland wordt door de Valse Profeet en zijn volgelingen.

O Gezegende Moeder van de Verlossing,
bid alstublieft in deze moeilijke tijden voor de Katholieke Kerk
en voor onze geliefde Paus Benedictus XVI
om zijn lijden te verlichten.
 
Wij vragen U, Moeder van de Verlossing,
om de gewijde dienaren van God te bedekken met Uw heilige mantel
opdat de genaden hen geschonken worden

om sterk, trouw en moedig te zijn
tijdens de beproevingen waarmee ze geconfronteerd worden.
 
Bid bovendien dat zij hun kudde zullen hoeden
overeenkomstig de ware Leer van de Katholieke Kerk.

O Heilige Moeder van God,
geef ons, Uw Restkerk op aarde,
de gave van het leiderschap
zodat we kunnen helpen
om de zielen naar het Koninkrijk van Uw Zoon te leiden.
 
Wij vragen U, Moeder van de Verlossing,
om de Bedrieger weg te houden van de volgelingen van Uw Zoon,
in hun streven om hun ziel te vrijwaren,
zodat zij geschikt worden
om de poorten van het Nieuw Paradijs op aarde binnen te gaan.
Amen.

Ga, kinderen, en bid om de vernieuwing van de Kerk en om de veiligheid van die gewijde dienaren die, onder de heerschappij van de Valse Profeet, te lijden zullen hebben om hun geloof.

Maria, Moeder van de Verlossing

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 38:

‘Gebed om de redding van de Katholieke Kerk’


Boodschap: Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

zaterdag 31 maart 2012

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

Boodschap: Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

vrijdag 30 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

vrijdag 30 maart 2012

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Boodschap: Jezus onthult details over Zijn kruisiging

donderdag 29 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

dinsdag 27 maart 2012

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Boodschap: Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

zondag 25 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Boodschap: Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

zaterdag 24 maart 2012

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

donderdag 22 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Boodschap: Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

woensdag 21 maart 2012

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

Boodschap: De tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn

dinsdag 20 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens op dit moment al Mijn leerlingen en volgelingen, wijd en zijd, in Mijn armen te sluiten.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie