Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

Ontvangen op dinsdag 27 maart 2012

18.00 u

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Dit is de week waarin de Bedrieger zoveel mogelijk van Gods kinderen als hij kan, zal schaden door oorlogen, vervolging en geweld.

Het is in deze tijd dat hij veel leed toebrengt, zoals datgene dat Mijn dierbare Zoon onderging tijdens Zijn lijden op het kruis.

Mijn kind, jij moet aan al diegenen, die overal de zielen hebben aangemoedigd om elke vrijdag tot aan Pasen Mijn Heilige Rozenkrans te bidden, zeggen dat dit Mij zeer aangenaam is.

De zielen die zij redden, alsook het leed van hun eigen volk, worden allemaal ondersteund door deze godsvrucht.

De liefde van Mijn Zoon wordt nu, in een tijd van veel leed, door meer mensen overal ter wereld gevoeld.

Hij verzacht hun pijn met Zijn bijzondere genaden en brengt hun ziel tot rust door de kracht van de Heilige Geest.

Kinderen, jullie gebeden, die door jullie zo liefdevol aan de Hemel aangeboden worden, worden gehoord.

Jullie moeten te allen tijde de hulp van Mijn Zoon, en van Mijn Eeuwige Vader, inroepen. Elk afzonderlijk gebed, hoe klein ook, wordt gehoord en beantwoord overeenkomstig de Wil van de Allerhoogste God.

Mijn kind, vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om te verhinderen dat de ene-wereldmunt geïntroduceerd wordt.

Jullie gebeden en vasten kunnen dit bewerkstelligen.

Zodra dit gebed tijdens jullie vasten gebeden wordt, zal Mijn Eeuwige Vader beletten dat deze mensen de strenge ingrepen, die zij plannen opdat zij jullie kunnen controleren, opleggen.

Diezelfde mensen willen het Christendom afschaffen dus het is belangrijk dat jullie door speciale offers verhinderen dat dit gebeurt.

Kruistochtgebed (42) Vastengebed om de ene-wereldmunt tegen te houden

O Allerhoogste God,
ik bied U mijn geschenk van vasten aan
opdat U de greep van het kwaad in de wereld,
gepland om mijn land te beroven van voedsel
met inbegrip van het brood des levens,
een halt zal toeroepen.
Aanvaard mijn offer
en luister naar mijn smeekbeden voor de andere naties
om hen het leed te besparen dat door de Antichrist gepland wordt.
Behoed ons, Lieve Heer,
voor de verdorvenheid en bescherm ons geloof
zodat wij U kunnen vereren met de vrijheid die wij nodig hebben
om U, voor eeuwig en altijd, te beminnen en aanbidden. Amen.

Mijn kind, één vastendag op Goede Vrijdag zal de naties grote bevrijding van de Boze bezorgen en van diegenen die zijn verdorven verlangen, om de financiën van alle naties te beheersen, opvolgen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Moeder van God

Boodschap: Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

zaterdag 31 maart 2012

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

Boodschap: Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

vrijdag 30 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

vrijdag 30 maart 2012

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Boodschap: Jezus onthult details over Zijn kruisiging

donderdag 29 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

Boodschap: Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

zondag 25 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Boodschap: Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

zaterdag 24 maart 2012

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

donderdag 22 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Boodschap: Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

woensdag 21 maart 2012

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

dinsdag 20 maart 2012

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

Boodschap: De tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn

dinsdag 20 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens op dit moment al Mijn leerlingen en volgelingen, wijd en zijd, in Mijn armen te sluiten.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie