Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jezus onthult details over Zijn kruisiging

Ontvangen op donderdag 29 maart 2012

13.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

Geen mens bevat de omvang van Mijn lijden tijdens Mijn kruisiging of de manier waarop Ik gegeseld werd. 

Mijn geseling was het ergst. Ik werd op beestachtige wijze geslagen door tien mannen en elke centimeter van Mijn lichaam werd afgeranseld.

 Het vlees op Mijn rug werd opengereten en Mijn schouderbladen waren zichtbaar.

Ik kon nauwelijks staan en één oog was gekneusd en verbrijzeld.

Ik kon enkel door Mijn linkeroog zien.

Tegen de tijd dat ze Mij voor Pontius Pilatus brachten en de doornenkroon op Mijn hoofd zetten, kon Ik nog nauwelijks rechtstaan.

Daarna kleedden ze Mij helemaal uit voordat ze een kort, rood gewaad over Mijn hoofd trokken en vervolgens legden ze een palmtak in Mijn rechterhand.

Iedere doorn was als een naald, zo scherp waren deze. Eén van die doornen doorboorde bovendien Mijn rechteroog waardoor ik nauwelijks in staat was om te zien.

Ik verloor zoveel bloed dat Ik braakte en Ik was zo duizelig dat Ik, toen Ik aan Mijn klim naar Calvarië begon, het kruis niet kon houden.

Ik viel zo dikwijls dat het uren duurde voordat Ik de top van de heuvel bereikte.

Ik werd gegeseld en geslagen bij elke stap.

Heel Mijn lichaam was bebloed en overdekt met troebel zweet dat door een verzengende zon voortgebracht werd.

Ik viel een paar keer flauw.

Hoe pijnlijk en afgrijselijk dit ook was, was het verschrikkelijkste van alles de haat die Mij betoond werd, niet alleen door de volwassenen langs de weg, maar ook door de jonge kinderen die Mij schopten omdat zij het voorbeeld van hun ouders volgden.

De kreten die uit hun mond stroomden en de haat was niets vergeleken met de angst die ze voor Mij hadden.

Want achter dit alles stak dat zij nog altijd niet zeker waren of Ik, al dan niet, inderdaad de Messias was die zij al zo lang verwachtten.

Het was daarom gemakkelijker om Mij te haten, Mij aan te klagen dan Mij te aanvaarden want dat zou betekend hebben dat zij hun gewoonten hadden moeten veranderen.

Mijn pijnlijkste moment was toen Ik, na opnieuw in de rug geschopt te zijn, op Mijn zij op de grond lag en Mijn geliefde Moeder naar Mij zag kijken.

Haar Hart was gebroken en Zij moest door twee van Mijn leerlingen ondersteund worden.

Ik kon Haar slechts door het ene overblijvende oog zien en Ik kon het niet verdragen naar Haar kwelling te kijken.

Het hoongelach, het gekrijs en het gebrul van de honderden uit de menigte kon aan de grond, waarop Ik lag, gevoeld worden en er waren zeshonderd soldaten nodig om de kruisiging van Mij te organiseren en er toezicht op te houden.

Ik was het centrum van hun aandacht en de anderen leden niet zoals Ik dat deed.

Toen Mijn polsen, bij de onderkant van Mijn duimen, aan het kruis genageld werden, had Ik geen gevoel meer.

Mijn lichaam was zo gehavend en toegetakeld dat Ik in shock geraakte.

Mijn schouderbladen werden ontwricht en Mijn armen werden uit hun kom gerukt.

De ergste lichamelijke schade werd toegebracht aan Mijn lichaam voordat Ik aan het kruis genageld werd.

Ik slaakte geen kreet.

Geen protest.

Slechts een fluistering.

Dit maakte Mijn beulen, die een reactie verlangden om hun lusten te bevredigen, razend .

Ik heb Mij nooit met hen ingelaten want dat doen zou betekend hebben dat Ik Mij had moeten inlaten met Satan en zijn demonen, die hun ziel teisterden.

Daarom was hun wreedheid naar Mij toe zo intens.

Ik hing vijf uren aan het kruis.

De zon was verschroeiend, zonder wolken om het branden van Mijn huid te helpen verminderen.

Zodra Ik Mijn laatste adem uitblies, stuurde Mijn Vader donkere wolken met donder en bliksem.

De storm die plaatsvond was van zo’n angstaanjagende omvang en zo plotseling dat er bij Mijn toeschouwers op dat moment geen twijfel meer bestond dat Ik werkelijk de Redder was die door God de Vader gestuurd was.

Ik openbaar jou dit, Mijn dochter, als een geschenk aan jou in ruil voor de enorme lijdensdaad die je Mij aangeboden hebt.

Zeg Mijn kinderen dat Ik geen spijt heb van Mijn lijden aan het kruis.

Wat Ik wel betreur, is dat Mijn offer vergeten werd en dat zovelen ontkennen dat Mijn kruisiging plaatsvond.

Velen hebben geen idee van wat Ik moest ondergaan omdat veel van Mijn apostelen geen getuige waren van Mijn klim naar Calvarië.

Wat Mij tegenwoordig kwetst, is dat zovelen Mij nog altijd loochenen.

Mijn oproep aan jullie, Mijn volgelingen, is: Laat Mijn kruisiging niet tevergeefs geweest zijn!

Ik stierf voor ALLE zonden, met inbegrip van deze die vandaag de dag bedreven worden.

Ik wil en moet zelfs diegenen redden die Mij ook vandaag nog loochenen.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

zaterdag 31 maart 2012

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

Boodschap: Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

vrijdag 30 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

vrijdag 30 maart 2012

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

dinsdag 27 maart 2012

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Boodschap: Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

zondag 25 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Boodschap: Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

zaterdag 24 maart 2012

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

donderdag 22 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Boodschap: Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

woensdag 21 maart 2012

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

dinsdag 20 maart 2012

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

Boodschap: De tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn

dinsdag 20 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens op dit moment al Mijn leerlingen en volgelingen, wijd en zijd, in Mijn armen te sluiten.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie