Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wees gewaarschuwd! De nieuwe wereldreligie zal uiterlijk een goede en heilige organisatie lijken, vol liefde en erbarmen.

Ontvangen op zondag 8 juli 2012

17.17 u

Mijn zeer geliefde dochter, de grote geloofsafval waarover Ik sprak, neemt nu in de wereld snel toe.

Ditmaal spreidt het zich als een sluier over Mijn Heilige Kerk op aarde uit en vertroebelt haar visie als een dichte mist.

Dit is de tijd voor de grote scheiding van Mijn Kerk in twee kampen.

Aan de ene kant zal men Mijn geliefde, trouwe, gewijde dienaren hebben die Mijn onderrichtingen opvolgen en die daar nooit van afwijken.

Aan de andere kant zijn er die priesters, en andere leiders van Mijn Christelijke Kerken, die beïnvloed zijn door het moderne leven en die Mijn Wetten zullen ontheiligen.

Zij buigen onder de druk van de mensen die verlangen dat zij in naam van God verdraagzaamheid tonen door Gods Wetten te veranderen om aan de menselijke eisen tegemoet te komen.

Zij zijn doordrongen van hoogmoed, arrogantie en wereldse ambities. Het zal hen niets doen als zij de Heilige Sacramenten veranderen om deze te schikken naar een zondige agenda.

Neen, zij zullen het gemakkelijker maken om daden van gruwel te plegen in Mijn Vaders Kerken en dat alles in naam van de burgerrechten en de verdraagzaamheid.

Zij zullen de zonde door de vingers zien en zullen Mij beledigen door dergelijke zonden te laten aantreden voor Mijn Heilige Tabernakels, van Mij verwachtend dat Ik zulke verachtelijke daden slik.

Spoedig zullen zij de Sacramenten afschaffen om allen tegemoet te komen.

In plaats daarvan zullen er feestvieringen en andere vormen van vermakelijkheden gehouden worden.

Dit zal een nieuwe wereldkerk worden die zal bogen op een indrukwekkend gebouw te Rome, maar die God niet zal vereren.

Deze zal opgebouwd worden met geheime, satanische symbolen - zichtbaar voor iedereen –en zal het beest verafgoden.

Elke voor Mijn Vader weerzinwekkende zonde zal openlijk gehuldigd worden en miljoenen mensen zullen hun wetten van verdorvenheid aanvaarden als iets dat in Gods ogen waardig is.

Mijn gewijde dienaren, die Mij trouw blijven, zullen in het geheim H. Missen moeten opdragen of gevangenschap onder ogen zien.

Zij zullen hun krachten bundelen en vervuld met de Heilige Geest zullen zij Gods kinderen blijven voeden met het Voedsel van Leven.

Zij moeten ervoor zorgen dat aan al diegenen die zij leiden de bescherming van Het Zegel van de Levende God geboden wordt.

De tijd, waarin de nieuwe tempel ter ere van het beest opgebouwd wordt, is nu zeer dichtbij.

Deze zal opgebouwd worden onder de dictatuur van de Antichrist, die binnenkort op het wereldtoneel zal verschijnen als de man van vrede.

Verzamel jullie allen, Mijn volgelingen, zo snel als jullie kunnen. Jullie, Mijn priesters die Mijn stem herkennen, moeten beginnen met jullie voorbereidingen om ervoor te zorgen dat Mijn Kerk op aarde de aanstaande vervolging met kracht kan doorstaan.

De toevluchtsoorden zullen tijdig ter jullie beschikking klaarstaan want Ik ben Mijn volgelingen al geruime tijd aan het onderrichten om ervoor te zorgen dat zij jullie van dienst zullen zijn.

Deze vervolging zal kort zijn en jullie zullen er doorkomen, ook al zal het pijnlijk zijn.

Wees gewaarschuwd! De nieuwe wereldreligie zal uiterlijk een goede en heilige organisatie lijken, vol liefde en erbarmen.

Deze zal een prachtig imago van verdraagzaamheid uitstralen en zal elke door God gekende zonde verheerlijken. Zij zal aan iedere zonde een zodanige draai geven dat deze in Gods ogen aanvaardbaar lijkt te worden.

Maar jullie moeten weten dat een dergelijke gruwel Mij doet walgen en wee diegenen die dit gevaarlijke pad naar de eeuwige verdoemenis volgen.

Zonde zal in mijn ogen altijd zonde zijn.

De tijd verandert dat niet. De nieuwe regels, om tegemoet te komen aan de drang van de mens naar zondige bezigheden, zullen nooit door Mij aanvaard worden.

Bereid jullie nu voor op deze grote misleiding, want deze zal zeer spoedig plaatsvinden.

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: De profetieën, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie