Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer dergelijke zielen Mijn heilig woord met zo’n venijn aanvallen, is dat een teken van Satans bevestiging dat deze boodschappen authentiek zijn

Ontvangen op maandag 6 augustus 2012

18.06 u

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn veel van Mijn toegewijde volgelingen die een campagne beramen om deze missie te vernietigen.

Tot diegenen, die menen dat het de niet-christenen en de atheïsten zullen zijn die Mijn woord in deze boodschappen zullen hekelen, weet dit:

Het zullen diegenen zijn die hun geloof in Mij, hun Jezus, openlijk verkondigen, die Mij het meest zullen kwetsen.

Zij worden vertroebeld door het bedrog van de koning van de leugens, die veel gevallen engelen naar dergelijke zielen gestuurd heeft. Geen genoegen nemend met het ontkennen van Mijn heilige boodschappen, zullen zij trachten om onder Mijn priesters zoveel mogelijk steun te vergaren als zij kunnen om te proberen deze missie te saboteren.

Dergelijke zielen staan nooit stil om zich af te vragen waarom zij dat doen. Of waarom zij zo’n haat voelen naar jou toe, Mijn dochter. Of waarom Mijn heilig woord hen zozeer stoort.

Wanneer dergelijke zielen Mijn heilig woord met zo’n venijn aanvallen, is dat een teken van Satans bevestiging dat deze boodschappen authentiek zijn.

Want wanneer zo’n sterke tegenstand vertoond wordt en wanneer heilige mensen opgehitst worden om goddelijke boodschappen aan te vallen, kunnen jullie er zeker van zijn dat deze van God afkomstig zijn.

Als zij Mijn woord ontkennen, raakt dit Mij zo diep dat Ik huil van verdriet wanneer zij Mij niet herkennen. Maar dat is okee. Na verloop van tijd zullen zij de waarheid kennen.

Het is wanneer zij opzettelijk zielen trachten weg te drijven van Mijn barmhartigheid dat zij Mij in hoge mate krenken.

Als zij er verantwoordelijk voor zijn dat zielen de redding ontzegd wordt, zullen zij gestraft worden.

Terwijl zij proberen op te komen voor hun handelwijze, zal hun straf - voor slechts één verloren ziel - er één van ellende zijn. Hun daden kunnen tot gevolg hebben dat een ziel, die zich anders bekeerd zou hebben, nu misschien lijdt onder de definitieve kwelling in het vuur van de hel.

Het is wanneer zij proberen het woord van God te saboteren, dat hun voorafgaande goede werken waardeloos worden. Want welk nut hebben deze wanneer zij dergelijke waardige daden tegenwerken door daden van haat voor God?

Ik zeg tot hen: de dag waarop jullie voor Mij verschijnen, om jullie te verantwoorden voor een dergelijke kleingeestige handelwijze, zal voor jullie zeer moeilijk zijn.

Jullie zullen niet enkel jezelf moeten verantwoorden maar jullie zullen ook verantwoording moeten afleggen voor de leugens die jullie naar anderen toe over Mij en Mijn heilig woord verspreidden.

Is het jullie angst voor Mijn heilig woord, die jullie tot een dergelijke verdorvenheid drijft? Angst komt van Satan. Hoogmoed is eveneens van Satan afkomstig. Weten jullie niet dat het is omdat jullie geloven, dat jullie zo goed thuis zijn in Mijn Heilige Schrift en dat dit jullie doet besluiten dat jullie meer weten dan het geval is?

Jullie vitten op Mijn heilig woord, net zoals de farizeeërs dat deden. Door zo te handelen, zeggen jullie dat jullie meer over de waarheid weten dan God.

Onthoud dat hoe meer jullie leugens verspreiden over Mijn heilig woord, hoe meer jullie zondigen tegen het woord van God.

Deze zonde, tegen de profeet van de Heer, is één van de zonden die door Mijn Vader het meest afgekeurd wordt.

Al diegenen die gezondigd hebben tegen de profeten van de Heer werden bestraft. Want wanneer zij proberen het woord van God - dat aan de wereld gegeven wordt om zielen te redden - tegen te houden, verhinderen zij de redding van zielen.

Daarvoor zullen zij geveld worden want niets zal beletten dat het woord van God aan Zijn dierbare kinderen overgebracht wordt.

Jullie Jezus

Boodschap: Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

vrijdag 31 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

donderdag 30 augustus 2012

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Boodschap: Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 29 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Boodschap: Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

dinsdag 28 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Boodschap: Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

maandag 27 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Boodschap: Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

zondag 26 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Boodschap: Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

zaterdag 25 augustus 2012

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Boodschap: Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

vrijdag 24 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

donderdag 23 augustus 2012

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Boodschap: Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

donderdag 23 augustus 2012

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie