Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Verheug jullie wanneer de Hemel explodeert want jullie zullen dan weten dat Ik kom!

Ontvangen op zondag 2 oktober 2011

15.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, de weerpatronen veranderen nu als het zoveelste teken dat de tijden gaan veranderen. Er zullen ook andere veranderingen ervaren worden. Wanneer de wereld voorbereid wordt op de Waarschuwing zal, in de aanloop daarvan, de zon beginnen pulseren en rondtollen.

Mijn kruis zal als eerste verschijnen. Men zal geschokt zijn, maar dit wordt als teken gegeven zodat jullie je ziel kunnen voorbereiden en kunnen vragen om verlossing van de zonden die jullie bedreven hebben. Door dat te doen, zullen jullie niet lijden tijdens de Waarschuwing.

Bid, bid, bid, Mijn volgelingen overal. Verheug jullie wanneer de hemel explodeert want jullie zullen dan weten dat Ik echt naar de wereld kom. Eindelijk zal de mensheid Mij niet kunnen verloochenen. Mijn liefde zal stralen in alle hoeken van de wereld terwijl Ik overal probeer om alle zielen voor Mij te winnen.

Deze gebeurtenis zal zo onverwacht zijn dat de wereld geschokt stil zal blijven staan. Wanneer zij geleidelijk weer bijkomen, zullen velen nog onzeker zijn over wat er gebeurd is. Wanneer Ik kom, zullen ook Satan en de demonen uit de Hel komen. Zij zullen proberen om de zielen van Mijn kinderen te verslinden. Daarom is het nodig dat Ik jullie allemaal aanspoor om jullie huis met wijwater te besprenkelen en overal te beschikken over gewijde kaarsen. Jullie moeten jezelf beschermen.

Tijdens de aanloop vraag Ik het volgende van jullie. Bid voor al diegenen die het in hun hart niet kunnen opbrengen om de waarheid van Mijn Leer te aanvaarden. Bid in het bijzonder voor diegenen die enorme inspanningen leveren om Mij te verloochenen, ook al zijn ze zich bewust van Mijn kruisiging, om hen te redden.

Denk eraan dat Ik voor eenieder van jullie stierf om jullie te redden. Denk eraan dat Ik deze keer opnieuw kom om jullie te redden, eenieder van jullie. Niet één sluit Ik uit!

Dit is jullie kans, kinderen, om verzekerd te zijn van een plaats in het Tijdperk van Vrede op aarde. Waarom zouden jullie hier geen deel van willen uitmaken? Waarom zou iemand bewust kiezen voor de diepten van de hel in ruil voor dit grootse geschenk?

Verheug jullie! Bid! Dank God de Vader voor deze grote Waarschuwing! Neem dit geschenk aan met liefde en vreugde in jullie hart!

Jullie Redder
Jezus Christus

Boodschap: Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest

maandag 31 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Boodschap: H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid

zaterdag 29 oktober 2011

Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

Boodschap: De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood

vrijdag 28 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. 

Boodschap: Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden

donderdag 27 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. 

Boodschap: Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord

woensdag 26 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.

Boodschap: Wacht nu op onze glorieuze reünie

woensdag 26 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse zieners.

Boodschap: God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen

dinsdag 25 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed komen. 

Boodschap: Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten

maandag 24 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord, je van streek brengen. 

Boodschap: Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

zondag 23 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen.

Boodschap: De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

vrijdag 21 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie