Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Verenig jullie naarmate we de poorten van het Nieuwe Paradijs binnen gaan

Ontvangen op donderdag 1 maart 2012

19.55 u

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn kinderen zullen thans gered worden door de gebeden en het lijden van Mijn gekoesterde volgelingen. Hun liefde voor Mij overstijgt de liefde waarmee een groot deel van de wereld vertrouwd is.

In deze intense periode houd Ik Mijn volgelingen voor ogen en reken Ik op hen om Mij te helpen de zielen te redden.

Veel van deze zielen zullen de daad van Mijn goddelijke barmhartigheid niet overleven en zullen sterven in doodzonde.

Zovelen van jullie hebben, met zo’n gehoorzaamheid en edelmoedigheid van hart, gehoor gegeven aan Mijn oproep.

Jullie schenken Mij veel troost.

Ik zegen jullie, Mijn lieve volgelingen, en vraag jullie om te blijven bidden voor de ziel van de anderen.

De hele mensheid zal binnenkort het geschenk van Mijn barmhartigheid krijgen.

Iedereen zal de waarheid over Mijn bestaan begrijpen. Maar niet iedereen zal Mij in de armen willen sluiten, zelfs niet wanneer de waarheid hen geopenbaard wordt.

Zij zijn de zielen naar wie Ik hunker.

Dit zijn de verdwaalde zielen voor wie Mijn geliefde Moeder tranen stort.

Jullie moeten Mij helpen om deze zondaars te redden want Ik wil alle kinderen van God redden.

Bid en verenig jullie om Mij te helpen elke ziel te verzamelen naarmate we de poorten van het Nieuwe Paradijs binnengaan.

Kruistochtgebed (35) ‘Gebed om de zielen het Paradijs te laten betreden’

O mijn Jezus,
help mij U te helpen
om de rest van Uw kinderen op aarde te bewaren.
Ik bid dat U, door Uw barmhartigheid,
de zielen zult redden uit de geest van duisternis.
Aanvaard mijn beproevingen, lijden en verdriet in dit leven
om de zielen te behoeden voor het vuur van de hel.
Bekleed mij met de genade
om U dit lijden, met liefde en vreugde in mijn hart, aan te bieden
zodat we ons allemaal zullen verenigen
- eensgezind in liefde voor de Heilige Drieëenheid –
en met U, als één heilige familie,
zullen wonen in het Paradijs.
Amen.

Kinderen, jullie weten hoeveel Ik van jullie houd.

Jullie, die Mij kennen, zullen de diepte van Mijn pijn en lijden ten gevolge van het aantal mensen die Mijn hand van barmhartigheid afwijzen, begrijpen.

Alleen jullie kunnen, door jullie gebeden, deze zielen helpen en Mij daardoor de troost schenken die Ik verlang.

Blijf nu dicht bij Mij!

Het zal niet lang meer duren.

Wees geduldig en bid!

Ontspan jullie, voel Mijn liefde!

Alles zal goed komen.

Jullie geliefde Jezus Christus

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 35:

‘Gebed om de zielen het Paradijs te laten betreden’

Boodschap: Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

zaterdag 31 maart 2012

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

Boodschap: Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

vrijdag 30 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

vrijdag 30 maart 2012

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Boodschap: Jezus onthult details over Zijn kruisiging

donderdag 29 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

dinsdag 27 maart 2012

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Boodschap: Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

zondag 25 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Boodschap: Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

zaterdag 24 maart 2012

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

donderdag 22 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Boodschap: Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

woensdag 21 maart 2012

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

dinsdag 20 maart 2012

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie