Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Tot de afvalligen in de Katholieke Kerk: Ontheilig de wetten van Mijn Kerk en jullie zullen gestraft worden!

Ontvangen op vrijdag 3 augustus 2012

16.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, de aarde staat op het punt te beven aangezien de toorn van Mijn Vader uitgestort zal worden over die naties die de wetten van Mijn Vader trotseren.

Er zal geen genade getoond worden omdat het geduld van Mijn Vader tot het uiterste op de proef gesteld werd.

Hun zonden omvatten abortus, moord, wetten die het Christendom proberen te ondermijnen, het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht en de aanbidding van afgoden.

Dan zijn er nog die afvalligen binnen Mijn Kerk, die dreigen Mij te verloochenen.

Wanneer zij proberen zich te distantiëren van Mijn Kerk en proberen om nieuwe wetten te creëren die in strijd zijn met Mijn Heilige Wil, verloochenen zij Mij.

Ik verstoot hen nu om hun ontrouw. Hun pogingen om wetten in te voeren die gebaseerd zijn op de zonde van hoogmoed, begeerte en wereldse ambitie, zullen niet getolereerd worden.

Dachten zij dat hen veroorloofd zou worden om Gods kinderen te verwijderen van Mijn Kerk op aarde en de hand van Mijn Vader te ontlopen?

Dachten zij dat zij boven de wetten van God stonden?

Zij houden niet van God, zij houden van zichzelf.

Hun publieke afwijzing van de wetten van de Katholieke Kerk, door een gebrek aan nederigheid, doet Mij walgen.

Hun schandelijke eisen, waarmee zij proberen Mijn Kerk te dwingen om wetten te aanvaarden die Mij beledigen, beduiden dat zij zichzelf in de duisternis geworpen hebben.

Hun religieuze geloften zijn zonder betekenis.

Hun belofte om Mijn Kerk te eren en gehoorzamen, werd gebroken.

Tenzij zij tot inkeer komen en terugkeren naar Mijn Lichaam, Mijn Kerk op aarde, hebben zij het recht niet om zichzelf dienaren van Mijn Kerk te noemen.

Jullie werden gewaarschuwd! Ik zal jullie in de woestijn werpen.

Ontheilig de wetten van Mijn Kerk en jullie zullen gestraft worden!

Jullie Jezus

Boodschap: Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

vrijdag 31 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

donderdag 30 augustus 2012

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Boodschap: Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 29 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Boodschap: Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

dinsdag 28 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Boodschap: Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

maandag 27 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Boodschap: Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

zondag 26 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Boodschap: Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

zaterdag 25 augustus 2012

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Boodschap: Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

vrijdag 24 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

donderdag 23 augustus 2012

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Boodschap: Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

donderdag 23 augustus 2012

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie