Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Toen zij moedwillig leugenaars omkochten om Mijn Verrijzenis te ontkennen, ontzegden de farizeeërs generaties van Joden het recht op de waarheid

Ontvangen op zaterdag 4 augustus 2012

10.35 u

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet de zwakheid van de menselijke natuur vatten voordat zij zich echt aan Gods armen kan toevertrouwen.

Tot de gelovigen onder jullie: jullie geloof en jullie liefde voor Mij, jullie Redder, bezorgt Mij grote vreugde.

Maar wanneer jullie zeggen dat jullie van Mij houden, brengt dat een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Vergeet nooit de zwakheid van jullie natuur – hoewel dat niet jullie eigen schuld is omdat jullie geboren werden met de erfzonde – want die kan ervoor zorgen dat jullie zondigen wanneer jullie dat het minst verwachten.

Wanneer de ziel van diegenen die zeggen dat ze van Mij houden een stadium bereikt waarbij zij verteerd wordt door liefde voor Mij, dan moeten zij zeer voorzichtig zijn. Soms geeft dat hun het gevoel in Mijn ogen verheven te zijn – wat ook waar is, want dat zijn zij.

Maar dan komt de bekoring om anderen in een minder flatterend daglicht te zien.

Zij kunnen verleid worden om niet enkel medelijden te voelen voor deze arme zielen die in duisternis verkeren of verward zijn, maar om ook op hen neer te kijken.

Soms geeft hun sterk geloof en hun kennis van de Schriften hun een vals gevoel van zekerheid.

Zij geloven dat zij alles weten aangaande de Leer van de Kerk, Mijn Kerk, Mijn Lichaam op aarde.

Dat is wat de farizeeërs overkwam.

Zij dachten dat zij alles wisten over de wetten van God. De liefde van God.

Wat zij nalieten te begrijpen waren de profetieën, zo duidelijk voorzegd, over de komst van de Messias. Dat had tot gevolg dat zij de Christus, de Zoon van de Levende God, afwezen toen Hij, zoals beloofd, kwam.

De wreedheid die zij Mij – Jezus Christus, de Mensenzoon – betoonden, stond in schril contrast met de liefde die zij voor God beweerden te bezitten.

Als zij werkelijk van God hielden, zouden zij geen enkel kind van God behandeld hebben zoals zij deden.

Hun geest was gesloten voor de profetieën die door de profeten, die de waarheid verkondigden, aan de wereld gegeven worden.

De waarheid is dat alle profetieën vervuld zullen worden, zoals door God beloofd.

Zij wezen de Messias af, die beloofd was om de hele mensheid de toekomstige verlossing te bezorgen.

Door hun leugens, waarbij zij moedwillig leugenaars omkochten om Mijn Verrijzenis te ontkennen, ontzegden de farizeeërs achtereenvolgens generaties van Joden het recht op de waarheid.

Mijn kruisdood volstond niet voor hen. Zij wilden ervoor zorgen dat er naderhand geen spoor meer van Mij, de Verlosser van de wereld, overbleef.

Zij gingen dus terug en voerden Gods kinderen naar een vals geloof waarin de waarheid een leugen werd.

Denk eraan dat de profetieën die van God komen altijd vervuld worden.

Mijn Tweede Komst staat nu op het punt vervuld te worden. Ditmaal zullen de leiders in de Christelijke Kerken Mij verloochenen zoals de farizeeërs dat deden.

Zij zullen Mij, Mijn profeten, Mijn volk en ieder die de waarheid over Mijn Komst durft te verspreiden, kwellen.

Verloochen Mij deze keer niet!

Open jullie hart!

Luister aandachtig naar Mij terwijl Ik jullie voorbereid op het laatste hoofdstuk in de redding van de wereld.

Jullie Jezus

 

Boodschap: Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

vrijdag 31 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

donderdag 30 augustus 2012

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Boodschap: Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 29 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Boodschap: Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

dinsdag 28 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Boodschap: Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

maandag 27 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Boodschap: Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

zondag 26 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Boodschap: Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

zaterdag 25 augustus 2012

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Boodschap: Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

vrijdag 24 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

donderdag 23 augustus 2012

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Boodschap: Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

donderdag 23 augustus 2012

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie