Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Nu zou je dus moeten begrijpen waarom jij anders bent dan zieners. Het komt doordat jij een profeet bent, de eindtijdprofeet.

Ontvangen op vrijdag 13 juli 2012

23.05 u

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet weten dat de rol van de profeet verschilt van die van de ziener.

Een profeet zal altijd een verschoppeling zijn, gehaat, gevreesd en geïsoleerd.

Een profeet zal altijd alleen werken, alsof hij verstoten is naar een woestijn. De enige vrucht in de dorre woestijn zal de stem van God zijn.

Mijn dochter, wanneer jij je eenzaam en verlaten voelt, weet dan dat dit is zoals in het verleden de profeten zich voelden. Veel profeten voelden het gewicht van de taak die voor hen weggelegd was.

De meesten onder hen wisten dat zij niet waardig waren om het heilig woord van God mee te delen, maar omdat zij gestuurd werden, aanvaardden zij de goddelijke oproep van de Hemel.

Doordat zij in de wereld gestuurd werden, kenden zij instinctief de verplichtingen die zij na moesten komen. Nochtans was dat niet gemakkelijk.

Elk woord dat zij uitbrachten, werd terug in hun gezicht geslingerd.

Elk woord werd in de synagogen en de tempels, opgericht om God te aanbidden, afgekraakt. Velen werden door hun eigen volk verdreven en konden niet terugkeren naar hun geboorteplaats.

Velen werden nomaden en vonden nooit een plaats waar zij als een verloren zoon verwelkomd zouden worden. In plaats daarvan werkten, leefden en bleven zij alleen, zonder dat zij iemand hadden om zich tot te wenden.

Toch wisten zij, in hun hart, dat zij door God geleid werden en voelden zij geen angst als zij door Zijn stem spraken.

De genaden die hen gegeven werden, stelden hen in staat om sterk te zijn. Zij aarzelden nooit bij het overbrengen van de waarschuwingen aan Gods kinderen, de profetieën en het woord van God.

Het maakte hun niet uit dat zij uitgelachen werden omdat zij wisten dat de waarheid van God het voedsel van leven was.

Zonder de waarheid zouden Gods kinderen de middelen niet gehad hebben om de voorzegde profetieën te herkennen. Zij zouden ook niet in staat geweest zijn om de Wetten, bepaald door God voor het welzijn van de mensheid, te aanvaarden.

Afgewezen, belachelijk gemaakt, terzijde geschoven en als excentriekeling beschouwd, net zoals Ik tijdens Mijn tijd op aarde, brachten zij alsnog het woord van God over. Hun woorden leven verder in eeuwigheid. Zij zullen nooit ophouden te bestaan omdat zij het woord van de Heer, God de Allerhoogste, uitdrukten.

En zo zal het ook bij jou zijn. Jij zult alleen overblijven, zoals een stem in de wildernis.

Je zult genegeerd worden in veel kringen van Mijn Kerk op aarde.

Het verschil is dat ditmaal deze profetieën zich zullen ontvouwen tijdens jouw leven en dat de waarheid aan deze generatie bewezen zal worden.

Pas dan, wanneer het bewijs van de Waarschuwing wordt waargenomen, zullen zij geloven.

De profetieën over de Zegels zullen, naarmate Ik deze open en de inhoud ervan aan jou openbaar, eveneens bewijzen dat Ik tot de wereld spreek door jou, de zevende engel, de zevende boodschapper.

Er zal naar jou geluisterd worden, maar toch spoor Ik je aan om te zwijgen en niet te reageren op diegenen die jou in twijfel trekken of jou uitdagen.

Jij begrijpt de betekenis van de boodschappen nog niet. Na verloop van tijd zal je dat wel doen. In de tussentijd heb jij niet de bevoegdheid om Mijn woord te verdedigen.

Alles zal in het werk gesteld worden om jou te verleiden om te reageren in de hoop dat jij zelf in de fout zal gaan door je gebrek aan kennis. Jij moet dus, tot Ik je de opdracht geef, afgezonderd en anoniem blijven zwijgen.

Nu zou je dus moeten begrijpen waarom jij anders bent dan zieners. Het komt doordat jij een profeet bent, de eindtijdprofeet.

Deze missie wordt beschermd door de Hemel en kan niet vernietigd worden.

Ga begripvol heen in vrede, Mijn dochter.

Jouw Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: De profetieën, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie