Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Net zoals de soldaat, die Mijn zijde doorboorde, ogenblikkelijk bekeerd werd, zo zullen ook miljoenen zielen bekeerd worden

Ontvangen op woensdag 22 augustus 2012

20.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, jij mag je door de enorme omvang van dit werk niet van Mij afgezonderd voelen.

Want ook al lijkt het misschien van een zodanige omvang dat jij het gevoel hebt dat je het niet aan zult kunnen, weet dat Ik enkel dat van je vraag waartoe jij in staat bent.

Verheug je dat Mijn woord overal ter wereld opgezocht wordt, want dat is Mijn hartenwens.

Ik verlang dat al Mijn leerlingen onmiddellijk gehoor geven aan Mijn oproep want Ik heb hen nodig om Mij te helpen bij Mijn missie om de mensheid te redden.

Dit is nog maar het begin van een snelle bekering waarbij het bloed en water over elke menselijke ziel zullen gutsen.

Mijn bloed en water zullen zelfs de zwartgeblakerde zielen bekeren.

Net zoals de soldaat, die Mijn zijde doorboorde, ogenblikkelijk bekeerd werd, zo zullen ook miljoenen zielen, die op dit moment niet geloven dat Ik besta, bekeerd worden.

Heb Ik je niet verteld dat Mijn barmhartigheid onuitputtelijk is?

Heb Ik niet beloofd dat er wonderen, bekrachtigd door Mijn Vader, zullen plaatsvinden om de wereld samen te brengen en alle zielen naar hun rechtmatig erfdeel te voeren?

Zoveel zielen geven nu gehoor aan Mijn oproep. Hun gebeden alleen al zullen vermenigvuldigd worden en miljoenen meer zullen gered worden. Alle zielen moeten in jullie inspanningen, om geheel de mensheid te bewaren, opgenomen worden.

Het moet jullie doel zijn, Mijn zeer geliefde leerlingen, om geen enkele ziel door het net te laten glippen.

Dit net zal uitgegooid en in de wateren geworpen worden om zielen te vangen en hen te redden.

Jullie, Mijn leerlingen, zijn de vissers. Ik geef jullie het net door de genaden die Ik jullie nu verleen.

Jullie zullen Mij helpen om elke levende ziel te redden en geen enkele inspanning zal nagelaten worden – geen middel onbeproefd – terwijl Ik Mij op weg begeef om de mensheid nogmaals te redden.

Dus in plaats van uit angst ineen te krimpen, bezorgd om de enorme respons op Mijn oproep, Mijn dochter, moet jij blij zijn. Want uiteindelijk wordt Mijn Heilige Wil vervuld. Toch hebben wij nog een lange weg te gaan.

Jullie Jezus

Boodschap: Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

vrijdag 31 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

donderdag 30 augustus 2012

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Boodschap: Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 29 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Boodschap: Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

dinsdag 28 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Boodschap: Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

maandag 27 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Boodschap: Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

zondag 26 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Boodschap: Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

zaterdag 25 augustus 2012

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Boodschap: Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

vrijdag 24 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

donderdag 23 augustus 2012

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Boodschap: Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

donderdag 23 augustus 2012

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie