Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn woord is Mijn woord. Geen mens kan Mijn woord betwisten want het staat in steen gebeiteld.

Ontvangen op maandag 2 juli 2012

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn volgelingen geduldig blijven.

De toekomst mag nooit overhaast worden.

De plannen, bepaald door Mijn Eeuwige Vader, zullen zich vanzelfsprekend ontvouwen door de Goddelijke Voorzienigheid.

De tijd die jullie geboden wordt, om Mij te helpen de mensheid voor te bereiden op Mijn grootse barmhartigheid, is zeer kostbaar. Het is een tijd waarin velen gered zullen worden door jullie gebeden.

Hoop, geloof en liefde voor Mij, jullie geliefde Jezus, zullen jullie staande houden in jullie missie.

Wanneer jullie getuige zijn van de gruwelijkheden - waarbij alles wat ter ere van Mij staat, vernietigd wordt – zullen jullie weten dat de tijd dichterbij komt.

Jullie moeten eraan denken dat deze dingen moeten geschieden en dat, deel uitmakend van Mijn strijdmacht, het jullie plicht is om de vijand te bestrijden en hem weerstand te bieden.

Mijn strijdmacht zal uitgerust zijn met goddelijke gaven en zal diegenen, die in duisternis verkeren, met zich meeslepen.

Voorbereiding vergt tijd. Gebed brengt jullie dichter bij Mijn Heilig Hart en overspoelt jullie ziel met de zuurstof die deze nodig heeft om de komende strijd te overleven.

Aangezien jullie sterker worden door de genaden die Ik jullie schenk, zal het zeer gemakkelijk worden om jullie vijanden, die alles haten waar Ik voor sta, te herkennen. Dit zal pijn, krenking en boosheid bij jullie teweegbrengen maar jullie moeten in Mijn naam te allen tijde waardig blijven.

Wanneer jullie in Mijn naam uitgedaagd worden, moeten jullie met liefde reageren. Probeer nooit Mijn boodschappen te analyseren want dat hoeven jullie niet te doen.

Mijn woord is Mijn woord. Geen mens kan Mijn woord betwisten want het staat in steen gebeiteld.

Iemand die Mijn woord probeert af te breken of aantijgingen ertegen maakt, zal falen want zij zijn machteloos tegen Mijn heilig woord.

Nu jullie Mijn stem kennen, moeten jullie ook de pijn kennen waarvan jullie kunnen verwachten dat jullie die te verduren krijgen wanneer jullie in deze tijd Mijn woord verkondigen.

Noem tegenwoordig Mijn naam, zelfs onder de zogenaamde Christenen, en er valt een onbehaaglijke stilte.

Spreek openlijk over goed en kwaad en jullie zullen bespot worden.

Wijs erop hoe de zonde jullie kinderen kan verderven en er zal jullie gevraagd worden: wat is zonde?

Tegenwoordig weten velen niet wat zonde is. Velen aanvaarden de zonde als een normaal onderdeel, als een aanvaardbaar kenmerk van hun leven.

Zij zien de zonde graag door de vingers, want dat schenkt hen de vrijheid om andere genoegens na te jagen, valse goden te verafgoden en hun lusten te bevredigen.

Neen, zij willen niet luisteren want het komt hen niet goed uit.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen aanzien worden als geobsedeerd door een liefde voor religie en een liefde voor God die, in de ogen van de blinden, tegenwoordig niet veel vruchten draagt.

Dat is de reden waarom jullie je moeten voorbereiden. Dat is de reden waarom jullie sterk moeten zijn. Het zal juist voor deze zielen zijn dat jullie moeten bidden en Mij helpen hen te behouden.

Toelaten dat dergelijke zielen jullie van streek maken, jullie kwetsen of jullie beledigen, is tijdverspilling.

Reageer met liefde en een waardig stilzwijgen.

Wees nooit bang om Mij te verkondigen, maar dring Mij nooit op aan de zielen op een zodanige wijze dat zij van jullie zullen weglopen. Breng hen in plaats daarvan tot Mij door jullie gebeden en lijden.

Ik zegen jullie, Mijn sterke, dappere strijdmacht.

Ik houd van jullie.

Ik loop met jullie mee bij elke stap die jullie zetten om Mij zielen te brengen.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: De profetieƫn, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie