Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn Tweede Komst kan niet voorkomen worden noch kan deze tegengehouden worden

Ontvangen op woensdag 7 maart 2012

20.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zal je beschermen met de bijzondere genaden die nodig zijn om je de sterkte te geven om te gaan met de krachten van het kwaad die aan de gang zijn om een einde te maken aan deze heilige missie.

Het is belangrijk te beseffen dat de menselijke mening niet belangrijk is.

Het enige dat telt, is Mijn allerheiligste woord.

Mijn woord is de waarheid. Ik ben de waarheid. Ieder die jou zegt dat deze boodschappen niet in overeenstemming zijn met Mijn Leer, is een leugenaar.

Zij kennen Mij niet. Zij denken misschien van wel maar zij kunnen Mij enkel kennen als zij nederig van hart blijven.

Diegenen, wiens mening Mijn woord tegenspreekt, zijn schuldig aan de zonde van hoogmoed.

De trots verblindt zelfs Mijn gewijde dienaren voor de waarheid van Mijn heilig woord.

Mijn beloftes aan de mensheid, om in heerlijkheid terug te komen om de levenden en de doden te oordelen, moeten vervuld worden.

Mijn Tweede Komst, kan niet voorkomen worden noch kan deze tegengehouden worden.

Mijn waarschuwingen aan de mensheid, hen gegeven omdat Ik van elke ziel houd, zijn belangrijk.

Ik moet al Gods kinderen voorbereiden op deze meest glorieuze gebeurtenis.

Velen zullen trachten je tegen te houden. Velen zullen proberen Mijn heilig woord te ondermijnen en velen zullen proberen je schade te berokkenen om te verhinderen dat Mijn heilig woord gehoord wordt.

Al deze pogingen zullen nutteloos zijn.

Enkel Ik, Jezus Christus, heb de macht om aan heel de mensheid eeuwige redding te verschaffen.

Enkel Ik heb de macht om de zielen van de hele mensheid voor te bereiden op hun erfdeel in het Paradijs.

Niemand – zelfs niet Satan, de koning van de duisternis, of zijn handlangers – kan tegenhouden dat dit plaatsgrijpt.

Denk altijd aan het volgende: Ik zal al diegenen die zich aan Mijn heilig woord houden, beschermen.

Jullie kunnen bang worden door de wereldwijde gebeurtenissen naarmate de krachten van de duisternis jullie landen omhullen.

De gebeurtenissen zullen jullie benauwen maar jullie moeten nooit vrezen want Ik zal jullie met Mij meenemen naar Mijn nieuw Koninkrijk op aarde.

Al wat Ik vraag, is dat jullie op Mij vertrouwen!

Laat Mij jullie leiden!

Sta Mij toe jullie de weg te wijzen, om jullie ziel te zuiveren, door de kruistochtgebeden die Ik jullie geef!

Laat verder alles aan Mij over!

Denk eraan dat Mijn liefde voor jullie allemaal zo sterk is dat niemand ooit deze zuivere liefde en mededogen, die Ik in Mijn Heilig Hart bezit voor elk van Gods kinderen, kan afzwakken.

Jullie geliefde Jezus

Verlosser van de Mensheid

 

Boodschap: Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

zaterdag 31 maart 2012

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

Boodschap: Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

vrijdag 30 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

vrijdag 30 maart 2012

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Boodschap: Jezus onthult details over Zijn kruisiging

donderdag 29 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

dinsdag 27 maart 2012

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Boodschap: Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

zondag 25 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Boodschap: Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

zaterdag 24 maart 2012

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

donderdag 22 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Boodschap: Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

woensdag 21 maart 2012

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

dinsdag 20 maart 2012

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie