Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn terugkeer om jullie te redden zal in elke uithoek van de wereld gevoeld worden

Ontvangen op maandag 17 oktober 2011

21.30 u

Mijn innig geliefde dochter, de tijden veranderen rondom jullie. De wereld is in beroering, veroorzaakt door de geest van duisternis. Jullie worden omringd door al het bewijs van wat de slechtheid van de zonde aan de mensheid kan teweegbrengen. In deze geest van duisternis zal de geest van Mijn goddelijke aanwezigheid schitteren wanneer Ik kom om de mensheid opnieuw te redden.

Jullie, Mijn dierbare kinderen die de waarheid kennen, moeten aan de anderen vertellen hoe gelukkig zij zich mogen prijzen dat hen dit prachtig goddelijk geschenk gegeven wordt. Mijn liefde zal de aarde treffen op een manier waardoor jullie in nederigheid neer zullen vallen en op jullie knieën zullen huilen van verdriet om het leed dat jullie veroorzaakt hebben door Mijn Eeuwige Vader te beledigen.

Het is door de Allerhoogste God dat deze grote daad van barmhartigheid nu aan jullie aangeboden wordt. Verheug jullie want nu is er licht in de wereld dat de zielen zal aantrekken naar de armen van God de Vader.

Ik kom terug om jullie het leven te geven dat jullie nodig hebben en om jullie opnieuw de gelegenheid te geven om jullie ogen op te slaan in aanbidding en lofprijzing tot glorie van God de Vader en om Hem te danken voor de rechtvaardigheid die Hij nu aan Zijn dierbare maar verdwaalde kinderen toont.

Ik, Jezus Christus, bereid jullie nu voor zodat jullie kunnen getuigen over de waarheid van de barmhartigheid voor elke ziel met inbegrip van de verharde zondaars en niet-gelovigen wijd en zijd.

Het bewijs van Mijn bestaan en dat van God de Vader zal geopenbaard worden in heel zijn hemelse glorie aan elke man, vrouw en kind.

Mijn aanwezigheid zal geopenbaard worden op een manier die niemand zal noch kan negeren. Want de hemel zal zich openen, de ster zal botsen opdat Mijn terugkeer om jullie te redden op hetzelfde moment gevoeld zal worden in elke uithoek van de wereld.

O, hoe zullen Mijn kinderen zich verheugen wanneer zij getuige zijn van Mijn goddelijke aanwezigheid. Zelfs diegenen in duisternis zullen voelen hoe Mijn liefde hun koude zielen aanraakt, wat hen terug zal doen ontbranden.

Bereid jullie voor. Verwacht Mijn glorierijke terugkomst. Bid voor degenen die angst hebben in hun hart. Wees niet bang voor Mij! Verwacht deze grootse gebeurtenis met liefde en nederigheid in jullie hart.

Ik bemin jullie, kinderen. Deze grote daad van barmhartigheid zal dit aan jullie bewijzen.

Jullie geliefde Redder, Jezus Christus

Koning van de mensheid

Boodschap: Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest

maandag 31 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Boodschap: H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid

zaterdag 29 oktober 2011

Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

Boodschap: De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood

vrijdag 28 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. 

Boodschap: Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden

donderdag 27 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. 

Boodschap: Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord

woensdag 26 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.

Boodschap: Wacht nu op onze glorieuze reünie

woensdag 26 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse zieners.

Boodschap: God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen

dinsdag 25 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed komen. 

Boodschap: Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten

maandag 24 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord, je van streek brengen. 

Boodschap: Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

zondag 23 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen.

Boodschap: De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

vrijdag 21 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie